ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP LaserJet Managed MFP - เส้นหรือรอยทางเมื่อทำสำเนาหรือสแกนจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

เส้นหรือรอยทางปรากฏบนสำเนาและ/หรือสแกนในทิศทางเดียวกับที่ป้อนกระดาษ (ทั้งการวางแนวขอบด้านสั้นและด้านยาว) เมื่อคัดลอกและ/หรือสแกนจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) เส้นหรือรอยทางอาจมองเห็นได้ที่ด้านหน้าและ/หรือด้านหลังของหน้า

สำเนาและ/หรือสแกนจากกระจกแท่นสแกนดูปกติ หน้าที่พิมพ์ดูปกติเช่นกัน

เส้นหรือรอยทางอาจเป็นสีดำหรืออาจปรากฏเป็นสี และสามารถปรากฏในงานโทรสารหรือส่งดิจิตอลได้เมื่อใช้คุณสมบัติ Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์) หรือ Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล) (เป็นต้น)

หมายเหตุ:

หากท่านยื่นเรื่องขอบริการถึงที่จาก HP เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โปรดทราบว่าการทำความสะอาดกระจก ADF/เครื่องสแกนจะไม่รวมอยู่ในบริการรับประกันของ HP และจะถูกเรียกเก็บเงินตามเวลาและวัสดุ

ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ หากอุปกรณ์ใหม่มีอาการเหล่านี้

สาเหตุ

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันนี้ใช้กระจกสองชิ้นที่แยกออกจากกัน (กระจก ADF) เมื่อพิมพ์หรือสแกนผ่าน ADF กระจกชิ้นหนึ่งสำหรับด้านหน้าหน้ากระดาษ และอีกชิ้นหนึ่งสำหรับด้านหลัง HP พิจารณาว่า 99% ของเส้นและรอยทางทั้งหมดบนสำเนาโดยการป้อนเอกสารต้นฉบับผ่าน ADF เกิดจากสิ่งสกปรกบนกระจก ADF

สิ่งสกปรกรวมถึงฝุ่นละออง ผงกระดาษหรือผงหมึก กาวที่เหลือของกระดาษโน้ต น้ำยาหรือเทปลบคำผิด หมึก รอยนิ้วมือ และอื่นๆ แม้จุดที่เล็กที่สุดก็สามารถทำให้การสะท้อนแสงจากต้นฉบับผิดเพี้ยน ทำให้เกิดเส้น รอยทาง หรือรอยเปื้อนบนสำเนาหรือสแกนที่ทำจาก ADF

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ HP ที่มีโมดูลการสแกนแบบ A3 และ/หรือ Flextronic ที่ระบุไว้ด้านล่าง

ในการแก้ไขปัญหาเส้นและรอยทางสำหรับ ทางของ HP LaserJet MFP รุ่นอื่นๆ (ที่ไม่อยู่ในรายการด้านล่าง) โปรดดูที่เอกสารต่อไปนี้:

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP - เส้นหรือรอยทางแนวตั้งเมื่อทำสำเนาหรือสแกนจาก ADF

หมายเหตุ:

เอกสารนี้จะใช้ไม่ได้กับ HP LaserJet Enterprise MFP M525, M575, M725 หรือ M775 ทุกรุ่น ซึ่งใช้กับรุ่น Flow ที่กล่าวถึงด้านล่างเท่านั้น

 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c

 • HP LaserJet Enterprise MFP M527z

 • HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c

 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M577z

 • HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z

 • HP LaserJet Enterprise MFP M630 series

 • HP LaserJet Managed MFP M630 ซีรีส์

 • HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M680z

 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 series

 • HP Color LaserJet Managed MFP M680 ซีรีส์

 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

 • HP LaserJet Managed Flow MFP M830 series

 • HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 series

 • HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880 series

วิธีการแก้ไข

ในหลายกรณี อาจมองไม่เห็นสิ่งสกปรกในทันที อาจหลุดรอดไปได้ง่ายๆ และอาจไม่สามารถกำจัดออกได้ด้วยการเช็ดครั้งเดียว โดยทั่วไปการใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำบิดหมาดเพียงพอสำหรับทำความสะอาดสิ่งสกปรก แต่สำหรับสิ่งสกปรกที่ติดแน่นอาจต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อแยกปัญหาและทำความสะอาดบริเวณที่เหมาะสมใน ADF ให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่หนึ่ง: พิจารณาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใช้กระจก ADF หรือกระจกแท่นสแกน

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใช้กระจก ADF หรือกระจกแท่นสแกน

 1. ทำสำเนาหน้าว่างจาก ADF และทำเครื่องหมายว่า “ADF”

 2. ทำสำเนาหน้าว่างจากกระจกสแกนเนอร์แบบแท่น และทำเครื่องหมายว่า “แท่นสแกน”

 3. ดูสำเนาว่างในที่ที่มีเส้นหรือรอยทาง แล้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ตามการค้นหาของคุณ:

  • หากพบปัญหาบนสำเนาที่มีเครื่องหมาย “ADF” โปรดดำเนินการตาม ขั้นตอนที่สอง: ทำความสะอาดกระจก ADF และแถบสีขาวที่ด้านใต้ของฝาสแกนเนอร์

  • หากพบปัญหาบนสำเนาที่มีเครื่องหมาย “แท่นสแกน” เท่านั้น ให้ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาดกระจกแท่นสแกนและแผ่นปิดด้านใน

   หมายเหตุ:

   หากจำเป็น สามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดเลนส์หรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีสารกัดกร่อนลงบนผ้าก่อนทำความสะอาดกระจกได้ พ่นลงบนผ้าเท่านั้น ห้ามใส่ลงบนกระจกหรือเครื่องพิมพ์โดยตรง ห้ามพ่นน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดกระจก เนื่องจากอาจซึมลงไปด้านล่างและอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

   ห้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนกระจก สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายและ/หรือตกค้างบนกระจก ซึ่งอาจก่อให้เกิดคุณภาพสำเนา/สแกนที่ลดลง

   กระจกแท่นสแกนและแผ่นปิดด้านใน

   กระจกแท่นสแกนและแผ่นปิดด้านใน

ขั้นตอนที่สอง: ทำความสะอาดกระจก ADF และแถบสีขาวที่ด้านใต้ของฝาสแกนเนอร์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำความสะอาดกระจก ADF และแถบสีขาวที่ด้านใต้ของฝาสแกนเนอร์

หมายเหตุ:

ฝุ่นอาจปรากฏอยู่ที่ด้านใต้ของกระจก แต่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ และไม่มีผลกระทบกับคุณภาพของสำเนาและสแกน

 1. เปิดฝาสแกนเนอร์ และค้นหาแถบกระจกขนาดหนึ่งนิ้วทางด้านซ้ายของกระจกแท่นสแกนเนอร์หลัก

  กระจก ADF และแถบสีขาว

  กระจก ADF และแถบสีขาว
 2. ใช้ผ้านุ่มไม่มีชนชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาดกระจก ADF บางรุ่นใช้กระจก ADF ด้านบนคล้ายกับด้านล่าง ในกรณีนี้ ให้ทำขั้นตอนการทำความสะอาดนี้สำหรับกระจก ADF ทั้งด้านบนและด้านล่าง

  หมายเหตุ:

  หากจำเป็น สามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดเลนส์หรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีสารกัดกร่อนลงบนผ้าก่อนทำความสะอาดกระจกได้ พ่นลงบนผ้าเท่านั้น ห้ามใส่ลงบนกระจกหรืออุปกรณ์โดยตรง ห้ามพ่นน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดกระจก เนื่องจากอาจซึมลงไปด้านล่างและอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

  ห้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนกระจก สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายและ/หรือตกค้างบนกระจก ซึ่งอาจก่อให้เกิดคุณภาพสำเนา/สแกนที่ลดลง

 3. ที่ด้านใต้ของฝาสแกนเนอร์เหนือแถบของกระจก ADF ให้ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาดแถบสีขาวด้านบนและแถบโลหะ (หากมี) ในบางกรณี นี่คือแถบกระจกที่คล้ายกับกระจก ADF

  หมายเหตุ:

  ห้ามขัดหรือใช้กระดาษเช็ดเนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเป็นรอยได้

 4. หากแถบสีขาวยังไม่สะอาด ให้ลองอีกครั้งโดยใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ แล้วเช็ดพื้นผิวให้ทั่วด้วยผ้าบิดหมาดเพื่อกำจัดแอลกอฮอล์ที่ตกค้าง

 5. ใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดกระจก ADF เพื่อป้องกันจุดด่าง แล้วลองทำสำเนาหรือสแกนอีกครั้ง

  หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 3: แยกตำแหน่งของสิ่งสกปรกบนกระจก ADF

ขั้นตอนที่สาม: แยกตำแหน่งของสิ่งสกปรกบนกระจก ADF

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแยกตำแหน่งของสิ่งสกปรกบนกระจก ADF

 1. ใส่กระดาษเปล่าใน ADF และทำเครื่องหมาย “X” ที่มุมล่างขวาดังแสดงทางด้านล่าง

  ใส่หน้าว่างที่มี “X" ที่มีเครื่องหมายที่มุมขวาล่างลงใน ADF

  ใส่กระดาษเปล่าที่มี “X ที่มีเครื่องหมายที่มุมขวาล่างลงใน ADF
 2. กดปุ่ม เริ่ม เพื่อทำสำเนาของหน้าว่าง

 3. วางกระดาษที่ทำสำเนาโดยหงายหน้าขึ้นบนกระจกแท่นสแกนให้ “X” อยู่ที่มุมขวาล่าง (ดังที่แสดงทางด้านล่าง)

  หมายเหตุ:

  ตรวจสอบว่ามุมบนซ้ายของสำเนาตรงกับมุมบนซ้ายของกระจกแท่นสแกน

  วางหน้าเอกสารที่ถ่ายเอกสารโดยหงายหน้าขึ้นบนกระจกของสแกนเนอร์โดยให้ “X" อยู่มุมขวาล่าง

  วางหน้าเอกสารที่ถ่ายเอกสารโดยหงายหน้าขึ้นบนกระจกของสแกนเนอร์โดยให้ “X อยู่มุมขวาล่าง
 4. ตามเส้นและรอยทางบนกระดาษไปยังบริเวณบนกระจก ADF ที่ทำให้เกิดปัญหา

  ตามเส้นและรอยทางบนหน้าไปยังบริเวณบนแถบกระจก ADF

  ตามเส้นและรอยทางบนหน้าไปยังบริเวณบนแถบกระจก ADF
 5. ให้เล็บมือเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่น

  หมายเหตุ:

  ใช้เล็บมือเท่านั้น วัตถุอื่นอาจทำให้กระจก ADF เป็นรอยได้

 6. ทำความสะอาดบริเวณนี้บนกระจก ADF อีกครั้ง และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มไม่มีขน

  ทำความสะอาดบริเวณกระจก ADF ให้สะอาดและแห้ง

  ทำความสะอาดบริเวณกระจก ADF ให้สะอาดและแห้ง
 7. ลองทำสำเนาหรือสแกนอีกครั้ง

หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์สองด้าน

ขั้นตอนที่สี่: ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์สองด้าน

ในการทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์สองด้าน ให้ถอดและทำความสะอาดตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2 แล้วทำความสะอาดกระจกโมดูลการสแกน

นอกเหนือจากขั้นตอนด้านล่าง คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับวิธีทำความสะอาดตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2

 1. ปลดสลักและเปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออกของ ADF ในฝาสแกนเนอร์

  เปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออกของ ADF

  เปิดฝาสำหรับนำกระดาษที่ติดออกของ ADF
 2. ถอดและทำความสะอาดตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2

  1. ปลดล็อคตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2 โดยการกดแท็บสีเขียวทั้งสองข้างเข้าหากัน

   ปลดสลักตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2

   ปลดสลักตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2
  2. ขณะที่จับแท็บสีเขียวไว้ ให้ดึงออกและถอดตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2

   ถอดตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2

   ถอดตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2
  3. หมุนไปด้านบนสุดเปิดตัวสะท้อนแสงด้านหลังสีขาวดำ (วงกลมสีฟ้า)

   มองหาตัวสะท้อนแสงด้านหลัง

   มองหาตัวสะท้อนแสงด้านหลัง
  4. ใช้ผ้านุ่มไม่มีขนชุบน้ำเพื่อเช็ดทำความสะอาดบริเวณสีขาวดำบนตัวสะท้อนแสงด้านหลัง

   หมายเหตุ:

   หากแถบสีขาวดำยังไม่สะอาด ให้ลองอีกครั้งโดยใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ แล้วเช็ดพื้นผิวให้ทั่วด้วยผ้าบิดหมาดเพื่อกำจัดแอลกอฮอล์ที่ตกค้าง เช็ดทั่วบริเวณให้แห้งด้วยผ้านุ่มแห้งเพื่อป้องกันจุดด่าง

   ทำความสะอาดตัวสะท้อนแสงด้านหลัง

   ทำความสะอาดตัวสะท้อนแสงด้านหลัง
 3. เมื่อถอดตัวเลือกพื้นหลังออกจาก ADF ให้ทำความสะอาดด้านในของโมดูลการสแกน

  1. ที่ด้านหลังของบริเวณที่ถอดตัวเลือกพื้นหลังออก ให้มองหากระจกโมดูลการสแกนด้านที่ 2 ใต้บริเวณด้านบน

   หมายเหตุ:

   พื้นผิวกระจกของโมดูลการสแกนด้านที่ 2 นั้นวางราบเป็นแนวนอนและอาจมองไม่เห็นโดยง่าย

  2. ใช้ผ้านุ่ม ไม่เป็นขุยที่ชุบหมาดๆ ออกแรงดันขึ้นทางด้านหลังลูกกลิ้งเพื่อทำความสะอาดกระจกโมดูลการสแกนด้านที่ 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดกระจกทั้งหมดจากซ้ายไปขวาแล้ว

   หมายเหตุ:

   หากจำเป็น สามารถใส่น้ำยาทำความสะอาดเลนส์หรือน้ำยาทำความสะอาดกระจกที่ไม่มีสารกัดกร่อนลงบนผ้าก่อนทำความสะอาดกระจกได้ พ่นลงบนผ้าเท่านั้น ห้ามใส่ลงบนกระจกหรืออุปกรณ์โดยตรง ห้ามพ่นน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดกระจก เนื่องจากอาจซึมลงไปด้านล่างและอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้

   ห้ามใช้สารกัดกร่อน อะซีโตน เบนซิน เอทิลแอลกอฮอล์ หรือคาร์บอนเตตราคลอไรด์บนกระจก สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายและ/หรือตกค้างบนกระจก ซึ่งอาจก่อให้เกิดคุณภาพสำเนา/สแกนที่ลดลง

   ทำความสะอาดโมดูลการสแกนด้านที่ 2

   ทำความสะอาดโมดูลการสแกนด้านที่ 2
  3. เช็ดโมดูลการสแกนเบาๆ ด้วยผ้านุ่มไม่มีขน

 4. ติดตั้งตัวเลือกพื้นหลังด้านที่ 2 อีกครั้ง

 5. ปิดฝา ADF แล้วลองทำสำเนาหรือสแกนอีกครั้ง

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

หากขั้นตอนด้านบนไม่ได้แก้ไขปัญหานี้ ให้ลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาขั้นสูงอย่างน้อยหนึ่งขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ปิดแล้วเปิดเครื่องพิมพ์ ดูคู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด

 • ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษ ดูคู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด

หากการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงไม่ช่วยแก้ปัญหาการทำสำเนา/สแกน ชุดสแกนเนอร์อาจต้องได้รับบริการสนับสนุน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP

เคล็ดลับเพื่อให้ได้การทำสำเนาและการสแกนที่มีคุณภาพ

ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้ได้การทำสำเนาและการสแกนที่มีคุณภาพ

 • ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สามของสแกนเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาเส้นและรอยทาง หากเป็นเช่นนั้น ให้ติดต่อผู้ขายซอฟต์แวร์บุคคลที่สามดังกล่าว

 • หากใช้ซอฟต์แวร์การสแกนของ HP ให้ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพหลายเครื่องติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ HP ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน (เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของซอฟต์แวร์)

 • เวอร์ชันเฟิร์มแวร์จะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของหัวสแกน ตรวจสอบอยู่เสมอว่าเครื่องพิมพ์ได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด

  ในการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดของรุ่นเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ http://support.hp.com/drivers ค้นหารุ่นเครื่องพิมพ์ ขยายส่วน Firmware (เฟิร์มแวร์) แล้วคลิกลิงก์ Download (ดาวน์โหลด) ถัดจากเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย