ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP - ปัญหาเกี่ยวกับการส่งโทรสาร

เอกสารนี้จะแสดงรายการปัญหาทั่วไปที่สามารถเกิดขึ้นได้ขณะส่งโทรสาร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข

ปัญหา: โทรสารส่งช้ามาก

สาเหตุและวิธีแก้ไข

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

คุณอาจกำลังส่งโทรสารที่ซับซ้อน เช่น โทรสารที่มีกราฟิกจำนวนมาก

โทรสารที่ซับซ้อนจะใช้เวลาในการส่งนาน

โมเด็มของเครื่องรับโทรสารปลายทางอาจมีความเร็วโมเด็มต่ำ

อุปกรณ์เสริมของโทรสารจะส่งโทรสารตามอัตราความเร็วสูงสุดของโมเด็มในเครื่องรับโทรสารปลายทางเท่านั้น รอจนกว่าการส่งโทรสารเสร็จสมบูรณ์

การส่ง (หรือรับโทรสาร) มีความละเอียดสูงมาก

โดยทั่วไปแล้วความละเอียดสูงจะให้คุณภาพที่ดีกว่า แต่จะต้องใช้เวลาในการรับส่งนานกว่าปกติ

ลดความละเอียดและเปลี่ยนตัวเลือก ข้อความ/ภาพที่ดีที่สุด

หากเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ไม่ดี อุปกรณ์เสริมโทรสารและเครื่องรับโทรสารปลายทางจะลดความเร็วในการรับส่งเพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้อผิดพลาด

ยกเลิกและส่งโทรสารอีกครั้ง ขอให้บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ทำการตรวจสอบสายโทรศัพท์

เอกสารอาจมีพื้นหลังเป็นสีเทา ซึ่งเพิ่มเวลาการส่งโทรสาร

ใช้คุณสมบัติ การปรับค่าภาพขั้นสูง เพื่อทำความสะอาดเงาพื้นหลัง

ปัญหา: โทรสารหยุดลงในขณะที่กำลังส่ง

สาเหตุและวิธีแก้ไข

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

เครื่องโทรสารที่รับอาจชำรุด

ลองส่งไปยังโทรสารเครื่องอื่น

สายโทรศัพท์อาจไม่ทำงาน

ถอดอุปกรณ์เสริมโทรสารออกจากแจ็คโทรศัพท์ แล้วเชื่อมต่อโทรศัพท์ ลองโทรออกเพื่อให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ทำงานตามปกติ

สายโทรศัพท์อาจมีเสียงรบกวนหรือคุณภาพไม่ดี

ลองใช้ความเร็วโทรสารที่ต่ำลงเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการส่ง

ใช้เมนู การตั้งค่าการโทรออกเพื่อส่งโทรสาร เพื่อตั้งค่าความเร็วโทรสารสำหรับการส่งโทรสาร

คุณสมบัติสายเรียกซ้อนอาจเปิดใช้งานอยู่

ตรวจสอบสายโทรศัพท์และโทรสารใช้งานคุณสมบัติสายเรียกซ้อนอยู่หรือไม่

สัญญาณแจ้งสายเรียกซ้อนอาจทำให้การรับส่งโทรสารหยุดชะงัก และทำให้การติดต่อสื่อสารผิดพลาดได้

ปัญหา: อุปกรณ์เสริมโทรสารรับโทรสารได้ แต่ส่งไม่ได้

สาเหตุและวิธีแก้ไข

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

หากอุปกรณ์เสริมโทรสารติดตั้งอยู่บนระบบ PBX ระบบดังกล่าวอาจสร้างสัญญาณโทรศัพท์ที่อุปกรณ์เสริมโทรสารไม่สามารถตรวจจับได้

ยกเลิกการตั้งค่าตรวจหาสัญญาณหมุนหมายเลข

การเชื่อมต่อโทรศัพท์อาจไม่ดี

ให้ลองใหม่อีกครั้ง

เครื่องโทรสารที่รับอาจชำรุด

ลองส่งไปยังโทรสารเครื่องอื่น

สายโทรศัพท์อาจไม่ทำงาน

ถอดอุปกรณ์เสริมโทรสารออกจากแจ็คโทรศัพท์ แล้วเชื่อมต่อโทรศัพท์ ลองโทรออกเพื่อให้แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ทำงานตามปกติ

ปัญหา: สายโทรสารขาออกหมุนหมายเลขอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุและการแก้ไขปัญหา

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

อุปกรณ์เสริมโทรสารจะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติ หากเปิดใช้ตัวเลือก หมุนซ้ำหากสายไม่ว่าง หรือหากเปิดใช้ตัวเลือก หมุนซ้ำหากไม่มีการตอบรับ

เป็นการทำงานตามปกติ

หากคุณไม่ต้องการให้โทรสารดำเนินการซ้ำ ให้ตั้งค่าตัวเลือก หมุนซ้ำหากสายไม่ว่าง เป็น 0 ตั้งค่าตัวเลือก หมุนซ้ำหากไม่มีการตอบรับ เป็น 0 และตั้งค่าตัวเลือก โทรซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เป็น 0

ปัญหา: เครื่องปลายทางไม่ได้รับโทรสารที่คุณส่ง

สาเหตุและวิธีแก้ไข

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

เครื่องรับโทรสารปลายทางอาจปิดอยู่หรืออาจมีข้อผิดพลาด เช่น กระดาษหมด

ขอให้ผู้รับตรวจสอบว่าเครื่องโทรสารเปิดอยู่และพร้อมที่จะรับโทรสาร

อาจมีโทรสารอยู่ในหน่วยความจำ เพราะกำลังรอที่จะหมุนซ้ำไปยังหมายเลขที่สายไม่ว่าง หรือมีงานอื่นๆ ที่กำลังรอส่งอยู่

หากมีงานโทรสารอยู่ในหน่วยความจำด้วยเหตุผลดังกล่าว รายการงานจะปรากฏอยู่ในบันทึกของโทรสาร

พิมพ์บันทึกการทำงานของโทรสาร และตรวจสอบคอลัมน์ Result (ผลลัพธ์) สำหรับงานที่มีข้อความระบุว่า Pending (รอส่ง)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย