ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การแก้ไขปัญหาโหมดสลีปและไฮเบอร์เนทใน Windows 10

คอมพิวเตอร์ไม่เข้าสู่โหมดสลีป ไม่ปลุกจากโหมดสลีป หรือปลุกจากโหมดสลีปโดยไม่ได้ตั้งใจ ปัญหาอาจเกิดขึ้นหลังจากอัพเกรดเป็น Windows 10

คอมพิวเตอร์ไม่ยอมปลุกการทำงานจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท

ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ถูกปลุกจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงค่า หรืออัพเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้

หากคุณมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ไม่สามารถออกจากโหมดสลีป ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าเครื่องต่อกับแหล่งจ่ายไฟและไฟบอกสถานะการจ่ายไฟระบบติดสว่าง

การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเรียกคืนการทำงานกลับมาได้ หากยังเกิดปัญหาหลังจากรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ให้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์ให้ปลุกคอมพิวเตอร์

การเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ให้ปลุกคอมพิวเตอร์

การเปิดใช้งานแป้นพิมพ์เพื่อปลุกคอมพิวเตอร์จากโหมดสลีปอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

 2. เลือกที่ลูกศรติดกับ Keyboards (แป้นพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกที่ชื่อแป้นพิมพ์

  การเลือก Keyboards (แป้นพิมพ์) จากหน้าต่าง Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)
 3. เลือกแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน) หากแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน) ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกปุ่ม Change Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) หน้าต่าง Keyboard Properties (คุณสมบัติแป้นพิมพ์) เดียวกันจะเปิดขึ้น โดยแท็บ Power management (การจัดการพลังงาน) จะพร้อมใช้งาน หากคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

 4. เลือก Allow this device to wake the computer (อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์)

  การเลือก Allow this device to wake the computer (อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์) จากแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน)
 5. เลือก OK (ตกลง)

หากปัญหายังไม่หายไฟหลังจากการตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์จากโหมดสลีป ให้ตรวจหาข้อมูลอัพเดต Windows 10

การติดตั้งอัพเดตสำหรับคอมพิวเตอร์จาก Windows Update

ค้นหาและติดตั้งอัพเดตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย Windows 10

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Windows Update settings (การตั้งค่า Windows Update)

 2. คลิก ตรวจหาการปรับปรุง

  หากมีข้อมูลอัพเดต ข้อมูลจะเริ่มการติดตั้งอัตโนมัติ

 3. หลังจากติดตั้งอัพเดต ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ หากจำเป็น

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกขั้นสูงของ Windows Update

เปิดเมนู Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) สำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ Windows Update

 1. จากหน้าต่าง Windows Update คลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

  เลือก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 2. จากตัวเลือกการอัพเดต คุณสามารถจัดการการนำส่งและติดตั้งข้อมูลอัพเดตได้ดังนี้

  • เปิด Receive updates for other Microsoft products when you update Windows (รับข้อมูลอัพเดตสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่นๆ เมื่อคุณอัพเดต Windows) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำการอัพเดทไดรฟ์และแอพพลิเคชันผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อทำการอัพเดท Windows

  • เปิด Download updates over metered connections (extra charges may apply) (ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตผ่านการเชื่อมต่อที่คิดค่าบริการ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตผ่านการเชื่อมต่อที่คิดค่าบริการ

  • เปิด Restart this device as soon as possible when a restart is required to install an update (รีสตาร์ทอุปกรณ์นี้ทันทีที่เป็นไปได้เมื่อต้องรีสตาร์ทเพื่อติดตั้งการอัพเดต) Windows จะแสดงข้อความเตือนก่อนรีสตาร์ท ต้องเปิดคอมพิวเตอร์และเสียบปลั๊กสำหรับตัวเลือกนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ Windows Update ได้จากหัวข้อ HP PC - การอัพเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ผ่าน Windows Update (Windows 10)

อัพเดต PC โดยใช้ HP Support Assistant

ใช้ HP Support Assistant เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตรวมทั้งข้อมูลอัพเดต BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ของคุณ

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant หรือคลิกที่ไอคอนแอพใน ทาสก์บาร์

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Support Assistant
 2. จากแท็บ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)

 3. คลิก Check for updates and messages (ตรวจหาข้อมูลอัพเดตและข้อความ) เพื่อสืบค้นข้อมูลอัพเดตล่าสุด

 4. รอให้ HP Support Assistant วิเคราะห์ระบบ

 5. หลังจากวิเคราะห์เสร็จสิ้น ให้เลือกข้อมูลอัพเดตที่ปรากฏขึ้น จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 6. เมื่อได้รับแจ้งให้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นปิดเครื่องมือ

การใช้ระบบแก้ไขปัญหาพลังงานของ Windows เพื่อแก้ไขปัญหา

ระบบแก้ไขปัญหาพลังงานของ Windows สามารถใช้เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาค่าพลังงานของคอมพิวเตอร์

เรียกใช้ระบบแก้ไขปัญหาพลังงานโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา)

 2. จากหน้าต่าง Troubleshoot computer problems (แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์) และจาก System and Security (ระบบและความปลอดภัย) เลือก Improve power usage (ปรับปรุงการใช้พลังงาน)

  Troubleshoot computer problems (แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์) ที่เลือก Improve power usage (ปรับปรุงการใช้พลังงาน) ไว้
 3. ในหน้าต่าง Power (เปิด/ปิด) ให้คลิก Next (ถัดไป) ระบบแก้ไขปัญหาพลังงานจะเริ่มตรวจสอบปัญหา

  หน้าต่าง Detecting issues (กำลังตรวจสอบปัญหา)
 4. หลังจากการตรวจหาเสร็จสิ้น การดำเนินการที่แนะนำจะปรากฏขึ้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ

เรียกใช้แพคเกจแก้ไขปัญหา Show or Hide Updates (แสดงหรือซ่อนข้อมูลอัพเดต) จาก Windows 10

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เข้าสู่โหมดสลีปอย่างถูกต้อง ไฟบอกสถานะการจ่ายไฟระบบจะติดสว่าง และพัดลมยังคงทำงาน การเรียกใช้แพคเกจแก้ไขปัญหา Show or Hide Updates (แสดงหรือซ่อนข้อมูลอัพเดต) ของระบบปฏิบัติการ Windows 10 อาจแก้ไขปัญหาได้

การเรียกใช้แพคเกจตัวแก้ไขปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้แพคเกจตัวแก้ไขปัญหา

 1. ปรับค่า Update Services จาก Automatic (Delayed Start) เป็น Manual

  1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)

  2. จากช่องค้นหา Control Panel (แผงควบคุม) ให้พิมพ์ services จากนั้นเลือก Administrative Tools (เครื่องมือผู้ดูแลระบบ) จากรายการ

   การเลือกเครื่องมือผู้ดูแลระบบ
  3. เลือก Services (บริการ) > Windows Update เพื่อดูคุณสมบัติต่างๆ

  4. เลือก Stop (หยุด) เพื่อหยุดบริการไม่ให้ทำงาน

  5. จากเมนู Startup Type (ประเภทการเริ่มระบบ) ให้เลือก Manual (ด้วยตัวเอง) > OK (ตกลง)

   การเลือก Manual (ด้วยตัวเอง) ที่เมนูแสดงรายการ Startup type (ประเภทการเริ่มทำงาน) ใน Properties (คุณสมบัติ) ของ Windows Update
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ MEI ในเวอร์ชันที่ถูกต้อง

  1. ไปที่ http://www.hp.com/cposupport/software.html

  2. พิมพ์หมายเลขรุ่นของคอมพิวเตอร์ในช่อง Enter your HP product name, product number or serial number (กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ HP หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขซีเรียลของคุณ) เช่น HP ProBook 645 จากนั้นคลิก Find (ค้นหา) หากรายชื่อเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณปรากฏขึ้น ให้เลือกเลขรุ่นของคุณจากรายการ

  3. ดาวน์โหลดไดรเวอร์ MEI เวอร์ชัน 9 หรือ 10 จากหัวข้อ Driver-Chipset (ไดรเวอร์-ชิปเซ็ต) หากไม่พบไดรเวอร์ MEI เวอร์ชัน 9 หรือ 10 ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมจาก http://www.intel.com (ภาษาอังกฤษ)

   หมายเหตุ:

   SP66228 ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์รุ่นส่วนใหญ่

  4. จากหน้า Software and driver results (ผลการค้นหาซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) เลือก Microsoft Windows 10 จากเมนู Version (เวอร์ชัน) จากนั้นคลิก Change (เปลี่ยนแปลง)

  5. ติดตั้งไดร์เวอร์ MEI หากได้รับข้อความแจ้งเตือนการเปลี่ยนซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันใหม่ ให้ยอมรับ

   หมายเหตุ:

   คุณไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 11 ก่อนติดตั้งเวอร์ชัน 9 หรือ 10 จะต้องติดตั้งไดรเวอร์เวอร์ชันเดิมเพื่อติดตั้งเวอร์ชัน 9 หรือ 10

 3. ดาวน์โหลดและเรียกใช้แพคเกจตัวแก้ไขปัญหา Show or Hide Updates (แสดงหรือซ่อนข้อมูลอัพเดต) จาก Windows 10

  1. ดาวน์โหลดแพคเกจตัวแก้ไขปัญหาของ Windows 10: http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab (ภาษาอังกฤษ)

  2. เรียกใช้แพคเกจตัวแก้ไขปัญหา และซ่อนข้อมูลอัพเดตสำหรับไดรเวอร์ MEI ขั้นตอนนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ระบบติดตั้งหรือแสดงข้อมูลอัพเดตใหม่อัตโนมัติสำหรับไดรเวอร์ MEI เวอร์ชัน 11

 4. ใช้ขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Windows Update Services จาก Manual (ด้วยตนเอง) เป็น Automatic (Delayed Start) (อัตโนมัติ (การเริ่มแบบหน่วงเวลา))

 5. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

คอมพิวเตอร์ปลุกการทำงานจากโหมดสลีปโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากคอมพิวเตอร์ปลุกการทำงานจากโหมดสลีปโดยไม่ได้ตั้งใจ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อหาไวรัสอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้

การเปลี่ยนแปลงค่าอุปกรณ์ใน Windows

กิจกรรมจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น เมาส์ไร้สาย แป้นพิมพ์ อะแดปเตอร์เครือข่าย หรือระบบเสียงความละเอียดสูงอาจทำให้คอมพิวเตอร์ออกจากสถานะประหยัดพลังงานโดยไม่คาดคิด โดยอาจทำให้คอมพิวเตอร์ถูกปลุกจากโหมดสลีปโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

กิจกรรมเครือข่ายอาจทำให้ฮาร์ดแวร์เครือข่ายปลุกคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครือข่ายทำงานอยู่ตลอดเวลา (เช่น การเชื่อมต่อเคเบิล และ DSL) การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าฮาร์ดแวร์อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)

 2. เลือกลูกศรที่อยู่ติดกับอุปกรณ์ที่ต้องการปรับเปลี่ยน

  • เพื่อตรวจสอบค่าแป้นพิมพ์ เลือก Keyboards (แป้นพิมพ์)

  • หากคุณใช้เมาส์ออพติคอลให้เลือก Mice and other pointing devices (เมาส์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่น ๆ)

   หมายเหตุ:

   หากคุณป้องกันเมาส์ไม่ให้ปลุกคอมพิวเตอร์ คุณจะยังคงสามารถปลุกคอมพิวเตอร์โดยใช้ปุ่ม Space bar บนแป้นพิมพ์หรือปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์

  • หากคอมพิวเตอร์ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ "เชื่อมต่อตลอดเวลา" ให้เลือก Network Adapters (อะแดปเตอร์เครือข่าย)

  • ตรวจสอบค่าระดับเสียงความละเอียดสูงโดยเลือกที่ Sound, video, and game controllers (เสียง วิดีโอและชุดควบคุมเกม)

 3. เลือกที่ชื่อของอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)

 4. เลือกแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน)

  • หากแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน) ไม่พร้อมใช้งาน ให้เลือกปุ่ม Change Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) หน้าต่างคุณสมบัติเดียวกันจะเปิดขึ้น โดยแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน) จะพร้อมใช้งาน

  • หากคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยัน

 5. ยกเลิกเลือกช่องติดกับ Allow this device to wake the computer (อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์)

  ตัวเลือก Allow this device to wake the computer (อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ปลุกการทำงานของคอมพิวเตอร์) จากแท็บ Power Management (การจัดการพลังงาน)
 6. เลือก OK (ตกลง) ปิดหน้าต่างใดๆ ที่เปิดอยู่ จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

 7. ทวนซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม หากจำเป็น คุณอาจต้องดำเนินขั้นตอนนี้สำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวในรายการ: เมาส์ แป้นพิมพ์ อะแดปเตอร์เครือข่าย และระบบเสียง

หากยังเกิดปัญหาหลังเปลี่ยนแปลงค่าฮาร์ดแวร์แล้ว ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

การตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

อุปกรณ์บางอย่างอาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสลีปหรือสแตนด์บาย ปลดอุปกรณ์ออกเพื่อทดสอบว่าจะเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่

 1. ถอดสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่จำเป็น (เครื่องพิมพ์, สแกนเนอร์, ไดรฟ์ USB ฯลฯ)

 2. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งโดยเชื่อมต่อเฉพาะเมาส์ จอภาพ และแป้นพิมพ์

  • หากกรรปลดอุปกรณ์ออกสามารถ แก้ไขปัญหา ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสลีป/สแตนด์บาย แสดงว่าหนึ่งในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวหนึ่งและทดสอบดูว่าประเด็นปัญหานี้ยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ดำเนินการเพิ่มและทดสอบอุปกรณ์ต่อไปจนกว่าคุณจะพบอุปกรณ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา

  • หากปัญหา ยังมีอยู่ หลังจากปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกแล้ว ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

การสแกนหาและลบไวรัสและสปายแวร์ออกจาก PC (Windows 10)

ใช้ Windows Security เพื่อสแกนหาและลบไวรัส สปายแวร์ หรือมัลแวร์อื่นๆ ออกจากคอมพิวเตอร์

 • Quick scan (สแกนแบบเร็ว): ฟังก์ชันสแกนด่วนทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งต่าง ๆ ในฮาร์ดไดรฟ์ในจุดที่อาจพบมัลแวร์ได้มากที่สุด

 • Full scan (สแกนทั้งระบบ): การสแกนทั้งระบบเป็นการตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์ และแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ทำงานอยู่ หากคุณสงสัยว่ามีมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้สแกนแบบเต็ม การสแกนอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงจะเสร็จสิ้น และคอมพิวเตอร์อาจทำงานช้าในระหว่างการสแกน

 • Custom scan (สแกนแบบกำหนดเอง): การสแกนแบบกำหนดเองจะตรวจสอบเฉพาะไดรฟ์และไฟล์คอมพิวเตอร์ที่คุณเลือก

 • Windows Defender Offline scan (การสแกนออฟไลน์ Windows Defender): การสแกนออฟไลน์ Windows Defender จะสแกนตรวจหาการโจมตีแบบรูทคิท หรือมัลแวร์ที่คงอยู่อย่างยาวนานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบมัลแวร์ภายนอกระบบ Windows ปกติ การสแกนอาจใช้เวลา 15 นาที และคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเป็นส่วนหนึ่งของการสแกน

  หมายเหตุ:

  HP ขอแนะนำให้ใช้การสแกนออฟไลน์ของ Windows Defender หากคุณสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดมัลแวร์หรือไวรัส

 1. จาก Windows ค้นหาและเปิด Windows Security และจากนั้นเลือก Virus & threat protection (การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม)

 2. คลิก Quick scan (สแกนแบบเร็ว), Scan options (ตัวเลือกการสแกน) หรือ Run an advanced scan (เรียกใช้การสแกนขั้นสูง) จากนั้นเลือกประเภทการสแกนที่ต้องการเรียกใช้

  • หากคุณเลือก Quick scan (สแกนแบบเร็ว) การสแกนจะเริ่มทำงาน

  • หากคุณเลือก Scan options (ตัวเลือกการสแกน) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้การสแกนระบบทั้งหมด การสแกนแบบกำหนดเอง หรือการสแกน Windows Defender แบบออฟไลน์

  หน้าจอการป้องกันไวรัสและภัยคุกคามพร้อมตัวเลือกการสแกน
 3. เลือกตัวเลือกในการสแกนตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกใดต่อไปนี้ จากนั้นคลิก Scan now (สแกนตอนนี้) > Scan (สแกน)

  • หากคุณเลือก Full scan (สแกนทั้งระบบ) การสแกนจะเริ่มทำงาน

  • หากคุณเลือก Custom scan (สแกนแบบกำหนดเอง) ให้เลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่จะสแกน จากนั้น คลิกเลือก Select Folder (เลือกโฟลเดอร์)

   ตัวเลือก Drives and folders selection (เลือกไดรฟ์และโฟลเดอร์) ใน Windows Security
  • หากคุณเลือก Windows Defender Offline scan (สแกน Windows Defender แบบออฟไลน์) ให้บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วคลิก Scan (สแกน) หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฎขึ้น คลิก Yes (ใช่)

   หมายเหตุ:

   คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเมื่อการสแกนออฟไลน์เสร็จสิ้น

   ตัวเลือกสแกนแบบกำหนดเองของ Windows Defender หน้าจอบันทึกงานของคุณ
 4. รอให้การสแกนเสร็จสิ้น และดูผลการค้นหา

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณรีสตาร์ทระหว่างการสแกน ให้ค้นหาและเปิด Virus & threat protection (การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม) แล้วคลิก Scan options (ตัวเลือกการสแกน) > Protection history (ประวัติการป้องกัน)

  Protection history (ประวัติการป้องกัน) ระบุรายการภัยคุกคามทั้งหมดที่ Windows Security เคยพบในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ:

  สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows 10 ให้คลิก Threat history (ประวัติภัยคุกคาม)

 5. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ See full history (ดูประวัติแบบเต็ม)

  • หากไม่พบภัยคุกคาม ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  • หากตรวจพบภัยคุกคาม ให้เลือกจากตัวเลือกที่แสดง เช่น Clean threats (ทำความสะอาดภัยคุกคาม) หรือ Start actions (เริ่มการดำเนินการ) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

คอมพิวเตอร์ไม่ยอมเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท

ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ยอมเข้าสู่โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนท ให้แก้ไขปัญหา โดยการตรวจสอบการตั้งค่าพลังงาน การติดตั้งข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ และการสแกนไวรัส

การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการพลังงานของ Windows

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงได้ในแผนการจัดการพลังงานโดยใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนการใช้พลังงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Power Options (ตัวเลือกพลังงาน)

 2. จากหน้าต่าง Choose or customize a power plan (เลือกหรือปรับแต่งแผนจัดการพลังงาน) คลิก Change plan settings (เปลี่ยนค่าแผนจัดการพลังงาน) ติดกับแผนที่ต้องการแก้ไข

  Change plan settings (เปลี่ยนค่าแผนการทำงาน) ถูกเลือกไว้
 3. จากหน้าต่าง Change settings for the plan (เปลี่ยนค่าแผนจัดการ) เลือกค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่ต้องการใช้

 4. เปลี่ยนค่าการจัดการพลังงานเพิ่มเติมโดยคลิกที่ Change advanced power settings (เปลี่ยนค่าพลังงานขั้นสูง)

  ค่าการแสดงผลและสลีปที่เลือก Change advanced power settings (เปลี่ยนค่าแผนการทำงาน) ไว้
 5. จากแท็บ Advanced settings (ค่าขั้นสูง) ขยายหมวดที่ต้องการปรับแต่ง ขยายค่าที่ต้องการแก้ไข จากนั้นปิดค่าที่ต้องการใช้

  หน้าต่างค่าพลังงานขั้นสูง
 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก OK > Save changes

การติดตั้งอัพเดตสำหรับคอมพิวเตอร์จาก Windows Update

ค้นหาและติดตั้งอัพเดตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย Windows 10

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Windows Update settings (การตั้งค่า Windows Update)

 2. คลิก ตรวจหาการปรับปรุง

  หากมีข้อมูลอัพเดต ข้อมูลจะเริ่มการติดตั้งอัตโนมัติ

 3. หลังจากติดตั้งอัพเดต ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ หากจำเป็น

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกขั้นสูงของ Windows Update

เปิดเมนู Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) สำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ Windows Update

 1. จากหน้าต่าง Windows Update คลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

  เลือก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 2. จากตัวเลือกการอัพเดต คุณสามารถจัดการการนำส่งและติดตั้งข้อมูลอัพเดตได้ดังนี้

  • เปิด Receive updates for other Microsoft products when you update Windows (รับข้อมูลอัพเดตสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่นๆ เมื่อคุณอัพเดต Windows) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำการอัพเดทไดรฟ์และแอพพลิเคชันผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อทำการอัพเดท Windows

  • เปิด Download updates over metered connections (extra charges may apply) (ดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตผ่านการเชื่อมต่อที่คิดค่าบริการ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)) เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตผ่านการเชื่อมต่อที่คิดค่าบริการ

  • เปิด Restart this device as soon as possible when a restart is required to install an update (รีสตาร์ทอุปกรณ์นี้ทันทีที่เป็นไปได้เมื่อต้องรีสตาร์ทเพื่อติดตั้งการอัพเดต) Windows จะแสดงข้อความเตือนก่อนรีสตาร์ท ต้องเปิดคอมพิวเตอร์และเสียบปลั๊กสำหรับตัวเลือกนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้ Windows Update ได้จากหัวข้อ HP PC - การอัพเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ผ่าน Windows Update (Windows 10)

อัพเดต PC โดยใช้ HP Support Assistant

ใช้ HP Support Assistant เพื่อค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัพเดตรวมทั้งข้อมูลอัพเดต BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ของคุณ

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant หรือคลิกที่ไอคอนแอพใน ทาสก์บาร์

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Support Assistant
 2. จากแท็บ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก Update (อัพเดต)

 3. คลิก Check for updates and messages (ตรวจหาข้อมูลอัพเดตและข้อความ) เพื่อสืบค้นข้อมูลอัพเดตล่าสุด

 4. รอให้ HP Support Assistant วิเคราะห์ระบบ

 5. หลังจากวิเคราะห์เสร็จสิ้น ให้เลือกข้อมูลอัพเดตที่ปรากฏขึ้น จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

 6. เมื่อได้รับแจ้งให้ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นปิดเครื่องมือ

การสแกนหาและลบไวรัสและสปายแวร์ออกจาก PC (Windows 10)

ใช้ Windows Security เพื่อสแกนหาและลบไวรัส สปายแวร์ หรือมัลแวร์อื่นๆ ออกจากคอมพิวเตอร์

 • Quick scan (สแกนแบบเร็ว): ฟังก์ชันสแกนด่วนทำหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งต่าง ๆ ในฮาร์ดไดรฟ์ในจุดที่อาจพบมัลแวร์ได้มากที่สุด

 • Full scan (สแกนทั้งระบบ): การสแกนทั้งระบบเป็นการตรวจสอบไฟล์ทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์ และแอพพลิเคชั่นทั้งหมดที่ทำงานอยู่ หากคุณสงสัยว่ามีมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้สแกนแบบเต็ม การสแกนอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงจะเสร็จสิ้น และคอมพิวเตอร์อาจทำงานช้าในระหว่างการสแกน

 • Custom scan (สแกนแบบกำหนดเอง): การสแกนแบบกำหนดเองจะตรวจสอบเฉพาะไดรฟ์และไฟล์คอมพิวเตอร์ที่คุณเลือก

 • Windows Defender Offline scan (การสแกนออฟไลน์ Windows Defender): การสแกนออฟไลน์ Windows Defender จะสแกนตรวจหาการโจมตีแบบรูทคิท หรือมัลแวร์ที่คงอยู่อย่างยาวนานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบมัลแวร์ภายนอกระบบ Windows ปกติ การสแกนอาจใช้เวลา 15 นาที และคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเป็นส่วนหนึ่งของการสแกน

  หมายเหตุ:

  HP ขอแนะนำให้ใช้การสแกนออฟไลน์ของ Windows Defender หากคุณสงสัยว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดมัลแวร์หรือไวรัส

 1. จาก Windows ค้นหาและเปิด Windows Security และจากนั้นเลือก Virus & threat protection (การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม)

 2. คลิก Quick scan (สแกนแบบเร็ว), Scan options (ตัวเลือกการสแกน) หรือ Run an advanced scan (เรียกใช้การสแกนขั้นสูง) จากนั้นเลือกประเภทการสแกนที่ต้องการเรียกใช้

  • หากคุณเลือก Quick scan (สแกนแบบเร็ว) การสแกนจะเริ่มทำงาน

  • หากคุณเลือก Scan options (ตัวเลือกการสแกน) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้การสแกนระบบทั้งหมด การสแกนแบบกำหนดเอง หรือการสแกน Windows Defender แบบออฟไลน์

  หน้าจอการป้องกันไวรัสและภัยคุกคามพร้อมตัวเลือกการสแกน
 3. เลือกตัวเลือกในการสแกนตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกใดต่อไปนี้ จากนั้นคลิก Scan now (สแกนตอนนี้) > Scan (สแกน)

  • หากคุณเลือก Full scan (สแกนทั้งระบบ) การสแกนจะเริ่มทำงาน

  • หากคุณเลือก Custom scan (สแกนแบบกำหนดเอง) ให้เลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่จะสแกน จากนั้น คลิกเลือก Select Folder (เลือกโฟลเดอร์)

   ตัวเลือก Drives and folders selection (เลือกไดรฟ์และโฟลเดอร์) ใน Windows Security
  • หากคุณเลือก Windows Defender Offline scan (สแกน Windows Defender แบบออฟไลน์) ให้บันทึกไฟล์ที่เปิดอยู่ทั้งหมด แล้วคลิก Scan (สแกน) หากหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) ปรากฎขึ้น คลิก Yes (ใช่)

   หมายเหตุ:

   คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ทเมื่อการสแกนออฟไลน์เสร็จสิ้น

   ตัวเลือกสแกนแบบกำหนดเองของ Windows Defender หน้าจอบันทึกงานของคุณ
 4. รอให้การสแกนเสร็จสิ้น และดูผลการค้นหา

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณรีสตาร์ทระหว่างการสแกน ให้ค้นหาและเปิด Virus & threat protection (การป้องกันไวรัสและภัยคุกคาม) แล้วคลิก Scan options (ตัวเลือกการสแกน) > Protection history (ประวัติการป้องกัน)

  Protection history (ประวัติการป้องกัน) ระบุรายการภัยคุกคามทั้งหมดที่ Windows Security เคยพบในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ:

  สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows 10 ให้คลิก Threat history (ประวัติภัยคุกคาม)

 5. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ See full history (ดูประวัติแบบเต็ม)

  • หากไม่พบภัยคุกคาม ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

  • หากตรวจพบภัยคุกคาม ให้เลือกจากตัวเลือกที่แสดง เช่น Clean threats (ทำความสะอาดภัยคุกคาม) หรือ Start actions (เริ่มการดำเนินการ) เพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

การปิดใช้งานส่วนการกรอกรหัสผ่านเมื่อฟื้นการทำงานจากโหมดสลีป

ถ้าคุณไม่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ร้องขอรหัสผ่านเมื่อปลุกจากโหมดสลีป คุณสามารถปิดใช้งานข้อกำหนดการกรอกรหัสผ่านได้

 1. ใน Windows ให้ค้นหาและเปิด Manage your account (จัดการบัญชีของคุณ)

 2. จากหน้าต่าง Accounts (บัญชีผู้ใช้) เลือก Sign-in options (ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้)

  การเลือกตัวเลือกเข้าสู่ระบบในหน้าต่างการตั้งค่า
 3. ในส่วน Require sign-in (ต้องลงชื่อเข้าใช้) เลือก Never (ไม่เสมอ) จากเมนูแสดงรายการ If you've been away, when should Windows require you to sign in again? (ถ้าคุณไม่อยู่ที่เครื่อง เมื่อใดที่ต้องการให้ Windows ร้องขอการเข้าสู่ระบบอีกครั้ง)

การปิดไฮบริดสลีปใน Windows

ค่า Hybrid Sleep (ไฮบริดสลีป) อาจทำให้เกิดปัญหากับโหมดสลีปได้ เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานขั้นสูงเพื่อปิดใช้งานโหมดไฮบริดสลีป

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)

 2. จากช่องค้นหา Control Panel (แผงควบคุม) ให้พิมพ์ power options จากนั้นเลือก Power Options (ตัวเลือกพลังงาน) จากรายการ

  การเลือกตัวเลือกพลังงาน
 3. คลิก Change plan settings (เปลี่ยนการตั้งค่าแผน) สำหรับแผนจัดการพลังงานที่เลือก

  Changing the plan settings (เปลี่ยนการตั้งค่าแผน)
 4. เลือก Change advanced power settings (เปลี่ยนค่าการจัดการพลังงานขั้นสูง)

  การคลิก Change advanced power settings (เปลี่ยนค่าการจัดการพลังงานขั้นสูง)
 5. ขยาย Sleep (สลีป) จากนั้นขยาย Allow hybrid sleep (อนุญาตไฮบริดสลีป)

 6. เลือก Off (ปิด) จากเมนู On battery (ใช้แบตเตอรี่) แล้วเลือก Off (ปิด) จากเมนู Plugged in (เชื่อมต่อ)

  การเลือก Off (ปิด) ในเมนูแสดงรายการ On battery (ใช้แบตเตอรี่)
 7. เลือก OK (ตกลง)

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดสลีปและไฮเบอร์เนทใน Windows

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูข้อมูลคำจำกัดความของโหมดสลีปและไฮเบอร์เนท

Sleep (สลีป): กดปุ่ม Sleep (สลีป) บนแป้นพิมพ์ หรือเลือก Sleep (สลีป) จากเมนู Power (พลังงาน) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป

การปิดจอแสดงผลจากโน้ตบุ๊กยังสามารถสั่งการโน้ตบุ๊กเข้าสู่โหมดสลีปได้เช่นกัน โหมดสลีปจะบันทึกสถานะการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำ จากนั้นจะปิดการทำงานของจอแสดงผลและฮาร์ดไดร์ฟ

เก็บพลังงานเพียงพอสำหรับเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำเท่านั้น เรียกการทำงานจากโหมดสลีปได้อย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่กี่วินาที โหมดสลีปเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องหยุดคอมพิวเตอร์เป็นช่วงสั้น ๆ ทั้งนี้สำหรับโน้ตบุ๊ก การจ่ายกระแสไฟให้แก่หน่วยความจำอาจส่งผลต่อกระแสไฟในแบตเตอรี่หากไม่ได้เสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กไว้

Hibernate (ไฮเบอร์เนท): เลือก Hibernate (ไฮเบอร์เนท) (ถ้ามี) จากเมนู Power (พลังงาน) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนท

ไฮเบอร์เนทจะบันทึกแอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปที่ฮาร์ดดิสก์ จากนั้นปิดการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะไม่มีการใช้กระแสไฟในโหมดไฮเบอร์เนท

ขณะสตาร์ทคอมพิวเตอร์ สถานะของแอพพลิเคชันที่เปิดไว้ก่อนหน้าทั้งหมดจะถูกกู้คืน การรีสตาร์ทจากโหมดไฮเบอร์เนทอาจใช้เวลานานกว่าการรีสตาร์ทจากโหมดสลีป ใช้ไฮเบอร์เนทในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานพอสมควรประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย