ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ LaserJet MFP M234dw, M234dwe - ข้อผิดพลาด 'rd' ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ข้อความ rd ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ M234dw หรือ M234dwe และเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด rd ปรากฎขึ้นที่แผงควบคุม

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Windows

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Windows เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

  1. เชื่อมต่อสาย USB เข้ายังพอร์ตที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ แล้วจึงต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

  2. ไปที่หัวข้อ ฝ่ายบริการลูกค้า HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์

    หน้าผลลัพธ์สำหรับซอฟต์แวร์พร้อมกับระบบปฏิบัติการเริ่มต้นที่เลือกไว้
  3. หากคุณต้องเปลี่ยนเวอร์ชันของ Windows ให้คลิกที่ Choose a different OS (เลือกระบบปฏิบัติการอื่น) เลือกเวอร์ชัน จากนั้นคลิก Change (เปลี่ยนแปลง)

  4. คลิก Firmware (เฟิร์มแวร์) > Download (ดาวน์โหลด) เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ M232-M237_Series_FW_Update-202XXXXX.exe

  5. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิด M232-M237_Series_FW_Update-202XXXXX.exe

  6. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ เช่น HP LaserJet MFP M234dw จากนั้นคลิก Send Firmware (ส่งเฟิร์มแวร์)

  7. รอไม่เกินสามนาทีเพื่อให้การอัพเดตเสร็จสิ้น

เครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

หากยังเกิดปัญหา โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HPประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย