ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet MFP M232 - M237 - ข้อผิดพลาด 'rd' ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ข้อความ rd ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet MFP M232 - M237 และเครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนอง อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ:

คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows เพื่อทำการอัพเดต หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบ Windows ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'rd' บนจอแสดงผลแผงควบคุม

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Windows

อัพเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Windows เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

 1. เชื่อมต่อสาย USB Type-A to Type-B เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ แล้วจึงต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:

  หากพอร์ต USB มีสติกเกอร์อยู่ () ให้แกะสติกเกอร์ออก

 2. กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิก Submit (ส่ง)

  หน้าซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้นมา

 3. คลิก Firmware (เฟิร์มแวร์) > Download (ดาวน์โหลด) เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ M232-M237_Series_FW_Update-202XXXXX.exe

  การคลิกที่ตัวเลือก Download (ดาวน์โหลด)
 4. เปิด M232-M237_Series_FW_Update-202XXXXX.exe.

 5. เลือก HP LaserJet M232-M237, จากนั้นคลิก Send Firmware (ส่งเฟิร์มแวร์)

  การคลิกเลือก Send Firmware (ส่งเฟิร์มแวร์)
 6. รอไม่เกินสามนาทีเพื่อให้การอัพเดตเสร็จสิ้น

 7. ปิดเครื่องพิมพ์ รอจนกว่าเครื่องจะปิดจนสมบูรณ์ แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หากยังเกิดปัญหา โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HPประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย