ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - วิธีการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ HP Support Assistant (Windows 10)

HP Support Assistant ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ HP ของคุณให้ทำงานได้ปกติเสมอโดยการค้นหาข้อมูลอัพเดตและการให้ชุดเครื่องมือแก้ไขปัญหา

คอมพิวเตอร์ HP ส่วนใหญ่ติดตั้ง HP Support Assistant มาสำเร็จ คลิกที่ไอคอนแอพ จากทาสก์บาร์ หรือค้นหา support assistant จาก Windows เพื่อเปิดเครื่องมือขึ้นมา

การดาวน์โหลดและการติดตั้ง HP Support Assistant

ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Support Assistant เวอร์ชั่นล่าสุด

ไปที่ ดาวน์โหลด HP Support Assistant เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมือ

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังค้นหาเครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ PC ใช้งานทางธุรกิจจาก HP ให้ไปที่หัวข้อ HP PC - การใช้ HP Image Assistant

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากำหนดการอัพเดตและการแจ้งเตือนใน HP Support Assistant

ตั้งค่ากำหนดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์และการแจ้งข้อมูลอัพเดตหรือข้อมูลต่าง ๆ จาก HP Support Assistant

 1. คลิก Settings (การตั้งค่า) ที่ด้านบนของหน้าต่าง HP Support Assistant

  ค่าปรับตั้งใน HP Support Assistant
 2. ปรับค่าในแต่ละหัวข้อให้ตรงกับที่ต้องการ เลื่อนรายการลงเพื่อดูค่าปรับตั้งทั้งหมด

การอัพเดตคอมพิวเตอร์โดยใช้ HP Support Assistant

ใช้ HP Support Assistant เพื่อติดตั้งข้อมูลอัพเดตคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ เช่น อัพเดตไดร์เวอร์ ข้อมูลอัพเดตระบบและยูทิลิตี้ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ

 1. คลิกที่ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) จากเมนูด้านบน จากนั้นคลิกที่ Updates (ข้อมูลอัพเดต) ใน My PC (PC ของฉัน) หรือ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน)

  คลิกที่ Updates (ข้อมูลอัพเดต) ในแถบรายการ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน)
 2. คลิกที่ Check for updates and messages (ตรวจหาข้อมูลอัพเดตและข้อความ) เพื่อสแกนหาข้อมูลอัพเดตใหม่ ๆ

  รายการข้อมูลอัพเดตใน HP Support Center
 3. พิจารณารายการข้อมูลอัพเดตต่าง ๆ ข้อมูลอัพเดตที่มีไอคอนสีเหลืองกำกับเป็นข้อมูลที่แนะนำ ข้อมูลอัพเดตที่มีไอคอนสีน้ำเงินกำกับเป็นข้อมูลเผื่อเลือก

 4. คลิกที่ชื่อข้อมูลอัพเดตเพื่อดูรายละเอียด เลขเวอร์ชั่นและขนาดไฟล์

 5. ทำเครื่องหมายในช่องติดกับข้อมูลอัพเดตที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิกที่ Download and install (ดาวน์โหลดและติดตั้ง)

 6. จัดการข้อมูลอัพเดตอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

  • เลื่อนการอัพเดตออกไป: คลิก Remind me (เตือนฉัน) จากนั้นเลือกเวลาที่ต้องการ

  • ลบข้อมูลอัพเดตที่มี: คลิกที่ไอคอนลบ เพื่อลบข้อมูลอัพเดตจากรายการ และบันทึกไว้ในบันทึกประวัติการดำเนินการ

  • พิจารณาสถานะข้อมูลอัพเดต: คลิกที่ Action log (บันทึกประวัติการดำเนินการ) ด้านล่างรายการเพื่อดูข้อมูลอัพเดตที่ติดตั้ง เลื่อนกำหนดหรือลบทิ้ง

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วย HP Support Assistant

เรียกใช้ชุดเครื่องมือวินิจฉัยปัญหา และสืบค้นเอกสารคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งปัญหาหรือสถานะข้อผิดพลาดเฉพาะใด ๆ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนเหล่านี้กำหนดขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ ชุดข้อมูลแก้ไข เมนูและชุดเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีจะแตกต่างกันสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เพิ่มเข้ามา

 1. คลิก My devices (อุปกรณ์ของฉัน) จากเมนูด้านบน จากนั้นคลิก Troubleshooting and fixes (แก้ไขปัญหา) ในแถบรายการ My PC (พีซีของฉัน) หรือ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน)

  คลิก Troubleshooting and fixes (การแก้ไขปัญหาและชุดข้อมูลแก้ไขปัญหา) จากแถบรายการ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน)
 2. เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกใดบนหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่คุณพบ

  ตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาใน HP Support Assistant
 3. สืบค้นแหล่งข้อมูลและเครื่องมือแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมจากแท็บ Internet and security (อินเทอร์เน็ตและระบบความปลอดภัย) Specifications (รายละเอียดทางเทคนิค) และ Storage (ส่วนจัดเก็บข้อมูล)

การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ (รายละเอียดทางเทคนิค หมายเลขซีเรียล สถานะการรับประกัน ฯลฯ) จาก HP Support Assistant

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ HP หรืออุปกรณ์ของคุณจาก My devices (อุปกรณ์ของฉัน) ใน HP Support Assistant ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมด รายชื่อซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ติดตั้ง สถานะดิสก์ไดร์ฟ วันที่สิ้นสุดการรับประกัน ฯลฯ

 • หมายเลขผลิตภัณฑ์และซีเรียลนัมเบอร์: หมายเลขเหล่านี้มักต้องใช้เพื่อระบุไดร์เวอร์ที่ถูกต้องสำหรับติดตั้งหรือไดร์เวอร์ที่ต้องใช้ขณะติดต่กับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ค้นหาได้จากแถบรายการสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

  หมายเลขผลิตภัณฑ์และซีเรียลนัมเบอร์ที่แถบรายการ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน) ใน HP Support Center
 • รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์: คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณในหน้าจอ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) จากนั้นคลิกที่ Specifications (รายละเอียดทางเทคนิค) เลื่อนรายการลงเพื่อดูวิดีโอ ข้อมูลเสียงและรายละเอียดทางเทคนิคทางไฟฟ้าและรายการซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

  หมายเหตุ:

  คลิกที่เมนู Storage (ส่วนจัดเก็บข้อมูล) เพื่อดูข้อมูลฮาร์ดดิสก์ รวมทั้งพื้นที่ว่างที่ใช้งานได้

  ดูรายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้จาก HP Support Center
 • สถานะการรับประกัน: คลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณจากหน้าจอ My devices(อุปกรณ์ของฉัน) จากนั้นคลิก Warranty and services (การรับประกันและบริการ)

  หากการตรวจสอบล่าสุดในอดีต ให้คลิก Refresh warranty status (รีเฟรชสถานะการรับประกัน)

การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ HP Support Assistant

HP Support Assistant สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ทั้งนี้อาจมีบางครั้งที่ HP Support Assistant ไม่สามารถทำงานอย่างที่คาดคิด

แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ HP Support Assistant โดยไปที่หัวข้อ Download HP Support Assistant (ดาวน์โหลด HP Support Assistant) เพื่อติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุด

หากยังเกิดปัญหา ให้ไปที่หัวข้อ HP PC - การแก้ไขปัญหา HP Support Assistant (Windows 10, 8, 7) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะและข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ HP Support Assistantประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย