ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

PC โน้ตบุ๊ก HP - การใช้ทัชแพด (Windows 11, 10)

ทัชแพดเป็นอุปกรณ์ชี้ตําแหน่งที่มีพื้นผิวไวสัมผัส ติดตั้งบริเวณที่พักมือของโน้ตบุ๊ก คุณสามารถปรับความไวของทัชแพด เปิดหรือปิดคุณสมบัติการทํางานและรูปแบบสั่งการ หรือเปลี่ยนฟังก์ชั่นของปุ่มได้

ทัชแพดบางรุ่นมีขอบพื้นที่ไวสัมผัสโดยมีปุ่มใช้งานสองปุ่มขึ้นไปที่ทําหน้าที่คล้ายกับปุ่มด้านซ้ายและขวาบนเมาส์ต่อพ่วง

ทัชแพดอื่น ๆ จะมีส่วนที่ทําเครื่องหมายไว้สําหรับคลิกซ้ายและขวาแทนปุ่มแยก คลิกขวาผ่านทัชแพดโดยกดที่มุมด้านล่างขวา คลิกซ้ายโดยกดที่ใดก็ได้บนทัชแพด หรือกดที่มุมซ้ายล่าง

หมายเหตุ:

รูปแบบสั่งการบางส่วนเท่านั้นที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:

HP แนะนำให้ตรวจหาข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์และ BIOS เครื่องเป็นประจำเพื่อให้สามารถใช้งานโน๊ตบุ๊กและอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งได้อย่างเต็มที่ ดูหัวข้อ เรียกใช้ Windows Update (Windows 10) ในเอกสารชุดนี้ หรือเอกสารของ HP HP PC - การดาวน์โหลดหรืออัพเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ตัวอย่างทัชแพดพร้อมปุ่มแยก

ตัวอย่างพื้นที่และปุ่มการทํางานของทัชแพด
 1. พื้นที่ทัชแพด

 2. ปุ่มทัชแพดด้านซ้าย

 3. ปุ่มทัชแพดขวา

ตัวอย่างทัชแพดพร้อมพื้นที่คลิก

ตัวอย่างทัชแพดพร้อมพื้นที่คลิก
 1. โซนการคลิกซ้าย

 2. โซนการคลิกขวา

ใช้รูปแบบสั่งการทัชแพด

ทัชแพดช่วยให้คุณสามารถสืบค้นหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมพอยเตอร์ผ่านรูปแบบสั่งการระบบสัมผัสอย่างง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มสัมผัสซ้ายและขวาได้เหมือนการใช้ปุ่มที่เกี่ยวข้องบนเมาส์ต่อพ่วง

ปรับแต่งรูปแบบสั่งการและดูวิดีโอการใช้งานโดยเลือกไอคอน Search (ค้นหา) จากทาสก์บาร์ พิมพ์แผงควบคุมในช่องค้นหา จากนั้นเลือก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) จาก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) เลือก Mouse (เมาส์)

ผลิตภัณฑ์บางรุ่นมาพร้อมกับทัชแพด precision ซึ่งรองรับฟังก์ชั่น gesture ที่เหนือระดับ ตรวจสอบว่ามีทัชแพด precision หรือไม่และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเลือก Start (เริ่ม) เลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) เลือก Bluetooth & devices (Bluetooth & อุปกรณ์) จากนั้นเลือกทัชแพด

เปิดหรือปิดใช้งานทัชแพดใน Windows

เปิดหรือปิดใช้งานทัชแพดขณะต่อเมาส์ USB ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดค่าทัชแพดให้ปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อต่อเมาส์ต่อพ่วง

หมายเหตุ:

หากไม่มีตัวเลือกเพื่อเปิดหรือปิดทัชแพด ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์ทัชแพดล่าสุดจาก Windows Update ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ เรียกใช้ Windows Update (Windows 10)

 1. เลือกไอคอน Search (ค้นหา) จากทาสก์บาร์ พิมพ์ค่าทัชแพดในช่องค้นหา จากนั้นกด enter

 2. คลิกที่ปุ่ม ทัชแพด เพื่อเปิดหรือปิดทัชแพด

  หมายเหตุ:

  กําหนดค่าทัชแพดให้ปิดใช้งานอัตโนมัติขณะต่อเมาส์ต่อพ่วง โดยปรับปุ่ม ทัชแพด เป็น On (เปิด)

  หมายเหตุ:

  หากคุณไม่ได้ใช้เมาส์ต่อพ่วง ให้กดปุ่ม แท็บ ซ้ําๆ จนกระทั่งพอยเตอร์พักอยู่ที่ปุ่มทัชแพด จากนั้นกด spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

  การเปิดหรือปิดทัชแพด
 3. ปิดทัชแพดอัตโนมัติเมื่อต่อเมาส์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์โดยกําหนดค่าตามคําแนะนําสําหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

  • จาก Windows 11 คลิกที่ไอคอน ลูกศรเพื่อขยายค่า ทัชแพด จากนั้นลบเครื่องหมาย ที่ทัชแพดค้างไว้เมื่อต่อเมาส์ ไว้

   การล้างเครื่องหมายปล่อยทัชแพดไว้เมื่อต่อเมาส์ใน Windows 11
  • จาก Windows 10 ลบเครื่องหมายที่ Leave the touchpad on (เปิดทัชแพดไว้เมื่อต่อเมาส์ )

   การล้างเครื่องหมายปล่อยทัชแพดไว้เมื่อต่อเมาส์ใน Windows 10

ปรับค่าทัชแพด

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับค่าทัชแพดและรูปแบบสั่งการ

 1. เลือกไอคอน Search (ค้นหา) จากทาสก์บาร์ พิมพ์ค่าทัชแพดในช่องค้นหา จากนั้นกด enter

 2. เลือกค่าที่คุณต้องการ

  การเปิดหรือปิดทัชแพด

คุณสามารถปรับค่าต่อไปนี้สําหรับทัชแพดและรูปแบบสั่งการ:

 • เปิดทัชแพดทิ้งไว้ขณะต่อเมาส์อยู่: เลือกว่าจะปิดทัชแพดอัตโนมัติเมื่อต่อเมาส์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์หรือไม่

 • เปลี่ยนความเร็วเคอร์เซอร์: ปรับความเร็วของเคอร์เซอร์

 • Taps (การกดเลือก): กําหนดค่าความไวของทัชแพด และเปิดหรือปิดใช้งานรูปแบบการกดสัมผัส

 • Scroll and zoom (ไล่รายการและซูม): กําหนดค่าทิศทางการไล่รายการ และเปิดหรือปิดใช้การไล่รายการแบบสองนิ้วและรูปแบบการซูมแบบสองนิ้ว

 • รูปแบบสั่งการแบบสามนิ้ว: กําหนดค่าการกวาดนิ้วสามนิ้วและกดเลือกรูปแบบสั่งการ

 • รูปแบบสั่งการแบบสี่นิ้ว: กําหนดค่าการกวาดนิ้วสี่นิ้วและกดเลือกรูปแบบสั่งการ

ปรับค่าทัชแพดขั้นสูง

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกําหนดค่าขั้นสูงสําหรับรูปแบบสั่งการแบบสามนิ้วและสี่นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งค่าเพิ่ม ลด ซ้าย ขวาและกดได้ตามต้องการ

 1. เลือกไอคอน Search (ค้นหา) จากทาสก์บาร์ พิมพ์ค่าทัชแพดในช่องค้นหา จากนั้นกด enter

 2. คลิก Advanced gesture configuration (ค่าสั่งการขั้นสูง ) จากหน้าต่าง Touchpad settings (ค่าทัชแพด )

 3. ใช้เมนูแสดงรายการเพื่อปรับแต่งรูปแบบสั่งการแบบสามนิ้วและสี่นิ้ว

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทัชแพด

มีทางเลือกมากมายในการแก้ไขปัญหาทัชแพดหากไม่ทํางาน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าจะพบวิธีแก้ไขประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย