ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

PC โน้ตบุ๊กจาก HP - การใช้ TouchPad หรือ ClickPad (Windows 10)

ทัชแพดหรือ ClickPad เป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่มีพื้นผิวไวสัมผัส ติดตั้งบริเวณที่พักมือของโน้ตบุ๊ก คุณสามารถปรับความไวของทัชแพดหรือ ClickPad เปิดหรือปิดคุณสมบัติการทำงานและรูปแบบสั่งการ หรือเปลี่ยนฟังก์ชั่นของปุ่มได้

ทัชแพด มีบริเวณไวต่อการสัมผัสที่ติดกับปุ่มหนึ่งปุ่มหรือมากกว่าที่ทำงานเหมือนปุ่มซ้ายและขวาบนเมาส์ภายนอก

ClickPads มีบริเวณที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายสำหรับการคลิกซ้ายและขวา แทนที่ปุ่มที่ชัดเจนบนทัชแพด กดที่มุมขวาล่างเพื่อคลิกขวาโดยใช้ ClickPad แตะบริเวณใดก็ได้บน ClickPad หรือกดที่มุมซ้ายล่างเพื่อคลิกซ้าย

หมายเหตุ:

HP แนะนำให้ตรวจหาข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์และ BIOS เครื่องเป็นประจำเพื่อให้สามารถใช้งานโน๊ตบุ๊กและอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งได้อย่างเต็มที่ ดูหัวข้อ เรียกใช้ Windows Update (Windows 10) ในเอกสารชุดนี้ หรือเอกสารของ HP HP PC - การดาวน์โหลดหรืออัพเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ตัวอย่างทัชแพด

ตัวอย่างบริเวณและปุ่มที่ไวต่อการสัมผัสของทัชแพด
 1. พื้นที่ไวสัมผัส

 2. ปุ่มทัชแพดซ้าย

 3. ปุ่มทัชแพดขวา

ตัวอย่าง ClickPad ที่มีโซนคลิก

ตัวอย่าง ClickPad ที่มีโซนคลิก
 1. โซนการคลิกซ้าย

 2. โซนการคลิกขวา

รูปแบบสั่งการการนำทางทั่วไป

การทำงานของทัชแพดและ ClickPad ทั่วไปจะอาศัยรูปแบบสั่งการ นอกจากนี้ยังใช้เป็นชอร์ตคัทเพื่อสืบค้นข้อมูลและทำงานใน Windows หรือกับไฟล์ต่าง ๆ รุ่นและซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่สามารถรองรับรูปแบบสั่งการที่ระบุไว้ได้ทั้งหมด ในบางกรณีคุณสมบัติเหล่านี้อาจถูกปิดใช้งานในซอฟต์แวร์ โดยหากต้องการใช้งานก็เพียงแค่เปิดใช้หรือกำหนดค่า

รูปแบบสั่งการการนำทางทั่วไปและรายละเอียด

รูปแบบสั่งการ

คำอธิบาย

รูปแบบสั่งการกวาดนิ้ว

กวาดนิ้วไปตามพื้นผิวเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์บนหน้าจอ

รูปแบบสั่งการกด

กดหนึ่งครั้งเพื่อคลิกหนึ่งครั้ง และสองครั้งเพื่อดับเบิลคลิกที่เคอร์เซอร์

รูปแบบสั่งการหมุน

หมุนภาพหรือบางส่วนของหน้าจอโดยวางสองนิ้วไว้ที่ TouchPad แล้วหมุนพร้อม ๆ กัน

การหมุนใช้ได้เฉพาะกับแอพพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นการหมุนอยู่แล้ว เช่น เบราเซอร์ภาพ

รูปแบบสั่งการกวาดนิ้วลากและปล่อย

ลากและวางข้อมูลโดยกดสองครั้งเพื่อเลือกรายการ กวาดนิ้วเพื่อย้ายตำแหน่ง จากนั้นยกนิ้วเพื่อปล่อย

รูปแบบสั่งการไล่รายการแบบสองนิ้ว

ไล่รายการในหน้าต่าง หน้าจอหรือในรายการโดยกดที่ทัชแพดโดยใช้สองนิ้ว จากนั้นกวาดนิ้วจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง หรือขึ้นและลง ยกนิ้วเพื่อหยุดการไล่รายการ

รูปแบบสั่งการซูมเข้าหรืออก

ซูมเข้าหรือออกขณะใช้งานหน้าต่างโดยวางสองนิ้วไว้ที่พื้นผิว จากนั้นเลื่อนออกเพื่อซูมเข้าและเลื่อนเข้าเพื่อซูมออก

การซูมใช้ได้เฉพาะกับแอพพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นซูมอยู่แล้ว เช่น เบราเซอร์ภาพหรือเวิร์ดโปรเซสเซอร์

การปิดทัชแพดหรือ ClickPad ใน Windows

ปิดใช้งานทัชแพดหรือ ClickPad เมื่อมีการติดตั้งเมาส์ USB ต่อพ่วง คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนทัชแพดไปยังแถบงานเพื่อการเข้าถึงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ:

หากไม่มีตัวเลือกในการปิดใช้งานทัชแพด ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์ทัชแพคล่าสุดจาก Windows Update ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ เรียกใช้ Windows Update (Windows 10)

 1. จาก Windows ให้ค้นหา touchpad (ทัชแพด)

 2. จากรายการผลการค้นหา คลิกที่ TouchPad settings (การตั้งค่า TouchPad)

 3. จากหน้าต่าง Touchpad (ทัชแพด) คลิก Additional settings (ค่าปรับตั้งเพิ่มเติม)

  การคลิกที่ Additional settings (ค่าเพิ่มเติม) จากหน้าต่าง ทัชแพด
 4. ปิดใช้งานทัชแพดเมื่อใช้เมาส์ USB โดยเลือก Disable external pointing device when external USB pointing device is attached (ปิดอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งต่อพ่วงเมื่อต่ออุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง USB ต่อพ่วง)

  การปิดทัชแพดขณะใช้เมาส์ USB
 5. เลือกให้ไอคอนทัชแพดแสดงหรือไม่และแสดงอย่างไรในแถบงานจากใต้ Tray Icon (ไอคอนถาด)

  การตั้งค่า Tray Icon (ไอคอนถาด)
 6. คลิก Apply > OK

การกําหนดค่าทัชแพดหรือ ClickPad ใน Windows

ตัวเลือกในการกำหนดค่าทัชแพดและ ClickPad จะอยู่ที่หน้าคุณสมบัติของทัชแพด ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดหน้าคุณสมบัติ และเปิดหรือปิดใช้งานค่าเฉพาะที่กำหนด

 1. จาก Windows ให้ค้นหา touchpad (ทัชแพด)

 2. จากรายการผลการค้นหา คลิกที่ TouchPad settings (การตั้งค่า TouchPad)

 3. จากหน้าต่าง Touchpad (ทัชแพด) คลิก Additional settings (ค่าปรับตั้งเพิ่มเติม)

  การคลิกที่ Additional settings (ค่าเพิ่มเติม) จากหน้าต่าง ทัชแพด
 4. คลิกที่แท็บ TouchPad หรือ ClickPad Settings (การตั้งค่าทัชแพด หรือการตั้งค่า ClickPad) หากคุณมีอุปกรณ์ Synaptics แท็บจะมีไอคอน Synaptics อยู่ด้วย

 5. คลิก Settings (การตั้งค่า) หรือ ClickPad Settings (การตั้งค่า ClickPad)

  การตั้งค่า ClickPad
 6. ปรับการตั้งค่าเพื่อเลื่อนรายการ กำหนดค่าปุ่มกด ความไวในการสัมผัส ความไวที่ขอบ และรูปแบบสั่งการได้ตามความต้องการ

  หมายเหตุ:

  โน้ตบุ๊กบางรุ่นเท่านั้นที่ใช้ Synaptics TouchPad หรือ ClickPad ทั้งนี้ทัชแพดทุกตัวจะมีคุณสมบัติและตัวเลือกกำหนดค่าที่ใกล้เคียงกัน

  หน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติทัชแพด)

  หน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) จะแบ่งออกเป็นสามส่วนเพื่อช่วยคุณในการกำหนดค่าทัชแพดหรือ ClickPad

  • ด้านซ้ายของหน้าต่างจะเป็นรูปแบบสั่งการและการดำเนินการต่าง ๆ คลิกเพื่อเลือกรูปแบบหรือการดำเนินการที่ต้องการ หลังจากแรเงาเลือก ให้เลือกไอคอน Help (วิธีใช้) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับเปลี่ยนค่า

  • ด้านขวาล่างจะแสดงการเคลื่อนนิ้วตามรูปแบบสั่งการหรือคำสั่งดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

  • ด้านบนขวาจะแสดงการตอบสนองบนหน้าจอกับการเคลื่อนตำแหน่งของนิ้ว

 7. เปิดหรือปิดรูปแบบสั่งการเฉพาะโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับแต่ละรายการ เครื่องหมายในช่องใช้ระบุว่ารูปแบบสั่งการดังกล่าวเปิดใช้งานอยู่

 8. คลิก Apply > OK

การคลิกที่ปุ่มผ่าน TouchPad หรือ ClickPad

เปิดหรือปิดการใช้งานรูปแบบสั่งการเฉพาะบนทัชแพดหรือ ClickPad โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับแต่ละรายการ เครื่องหมายในช่องใช้ระบุว่ารูปแบบสั่งการดังกล่าวเปิดใช้งานอยู่

ปุ่มคลิกซ้ายและขวาเฉพาะของทัชแพดทำงานเหมือนกับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งต่อพ่วง

ClickPad ใช้ส่วนซ้ายและขวาล่างของแผ่นสัมผัสเป็นตัวกดคลิกปุ่มซ้ายและขวา นอกจากนี้ยังสามารถกดและลากรายการได้เหมือนกับการคลิกปุ่มซ้ายของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งค้างไว้เพื่อลากไปบนหน้าจอ

กำหนดการคลิกซ้ายและขวาบนทัชแพดหรือ ClickPad ใน Windows

ตามค่าเริ่มต้น ปุ่มซ้ายและขวาบนทัชแพด (หรือบริเวณซ้ายล่างและขวาล่างของ ClickPad) ทำงานเป็นปุ่มคลิกซ้ายและคลิกขวา คุณสามารถกำหนดค่าการคลิกปุ่มจากหน้า TouchPad Properties (คุณสมบัติของทัชแพด) ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งปุ่มสั่งการ

หมายเหตุ:

ตัวเลือกในหัวข้อนี้อาจปรากฏขึ้นอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์และการกำหนดค่าที่คุณใช้

 1. จาก Windows ให้ค้นหา touchpad (ทัชแพด)

 2. จากรายการผลการค้นหา คลิกที่ TouchPad settings (การตั้งค่า TouchPad)

 3. จากหน้าต่าง Touchpad (ทัชแพด) คลิก Additional settings (ค่าปรับตั้งเพิ่มเติม)

  การคลิกที่ Additional settings (ค่าเพิ่มเติม) จากหน้าต่าง ทัชแพด
 4. คลิกแท็บ Buttons (ปุ่ม) ภายใต้ Button configuration (การกำหนดค่าปุ่ม) คุณสามารถเลือกปรับแต่งการทำงานของปุ่มได้

  การเลือกแท็บ Button (ปุ่ม)
 5. คลิก Apply > OK

การปรับแต่งการคลิกบน ClickPad

คุณสามารถกำหนดรูปแบบการสั่งการสำหรับการคลิกด้วยนิ้ว หรือขนาดบริเวณสำหรับการคลิกขวาได้จากหน้าคุณสมบัติของ ClickPad ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งการคลิกสั่งการ

 1. จาก Windows ให้ค้นหา touchpad (ทัชแพด)

 2. จากรายการผลการค้นหา คลิกที่ TouchPad settings (การตั้งค่า TouchPad)

 3. จากหน้าต่าง Touchpad (ทัชแพด) คลิก Additional settings (ค่าปรับตั้งเพิ่มเติม)

  การคลิกที่ Additional settings (ค่าเพิ่มเติม) จากหน้าต่าง ทัชแพด
 4. คลิก ClickPad Settings (การตั้งค่า ClickPad)

  การตั้งค่า ClickPad
 5. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Clicking (การคลิกเลือก) หากเครื่องหมายติดกับ Clicking (การคลิกเลือก) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิกเลือก

  การคลิกที่หน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 6. คลิกที่ไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าการคลิกเลือก

  หน้าต่าง Clicking settings (ค่าการคลิกเลือก)
 7. ปรับแต่งการคลิกแบบนิ้วเดียว สองนิ้ว สามนิ้วหรือคลิกที่มุมโดยคลิกที่ไอคอนลงล่าง เพื่อเปิดเมนูดำเนินการจากการคลิกสำหรับแต่ละรายการ ไล่รายการไปยังเมนูเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ ตัวเลือกบางตัวจะต้องมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม หากปุ่ม Configure (กำหนดค่า) เปิดใช้งานหลังเลือกรายการ ให้คลิกที่ Configure (กำหนดค่า) จากนั้นทำตามคำแนะนำที่แจ้ง

 8. คลิกที่ปุ่ม Close (ปิด)

 9. คลิกไอคอนลง ถัดจาก Clicking (การคลิก) จากนั้นคลิก Right Button Zone (โซนปุ่มขวา)

 10. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อปรับโซนปุ่มคลิกขวา

  หน้าต่างแสดงบริเวณสีเขียวที่ ClickPad จะตรวจจับการคลิกขวา

  ตัวอย่างค่าเริ่มต้นบริเวณโซนคลิกขวา
 11. เลื่อนเมาส์ไปที่จุดสีดำขนาดเล็กด้านซ้ายของกล่องสีเขียวจนกว่าลูกศรสองด้านจะปรากฏขึ้น จากนั้นลากเมาส์ไปทางซ้ายเพื่อขยายโซนการคลิกขวา

  ตัวอย่างของโซนการคลิกขวาที่ขยายไปทางซ้าย
 12. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 13. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การปรับแต่งรูปแบบการกดสั่งการบน ClickPad

การกดหนึ่งและสองครั้งจะเหมือนกับการกดดับเบิลคลิกของอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งการกดเลือก

 1. จาก Windows ให้ค้นหา touchpad (ทัชแพด)

 2. จากรายการผลการค้นหา คลิกที่ TouchPad settings (การตั้งค่า TouchPad)

 3. จากหน้าต่าง Touchpad (ทัชแพด) คลิก Additional settings (ค่าปรับตั้งเพิ่มเติม)

  การคลิกที่ Additional settings (ค่าเพิ่มเติม) จากหน้าต่าง ทัชแพด
 4. คลิก ClickPad Settings (การตั้งค่า ClickPad)

  การตั้งค่า ClickPad
 5. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Tapping (การกดเลือก) หากเครื่องหมายติดกับ Tapping (การกดเลือก) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิกเลือก

  การกดเลือกที่หน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 6. คลิกที่ไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าการกดเลือก คุณสามารถปรับแต่งได้ดังต่อไปนี้

  • แตะและลาก: ปรับการใช้ัทัชแพดเพื่อลากรายการบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

  • การตั้งค่าโซนปิดใช้งานทัชแพด: ให้ใช้การกดเลือกเพื่อเปิดหรือปิดทัชแพด

  • การทำงานด้านบนซ้าย: ปรับระยะเวลาปิดใช้งานของทัชแพด

  หน้าต่างค่าปรับตั้งในการกดเลือก
 7. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 8. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การไล่รายการโดยใช้ TouchPad หรือ ClickPad

รูปแบบการไล่รายการแนวนอนและแนวตั้งเฉพาะใช้เพื่อไล่รายการภายในหน้าต่าง คุณสามารถปรับแต่งการไล่รายการผ่านนิ้วเดียวหรือสองนิ้ว และการตอบสนองของทัชแพดหรือ ClickPad ต่อรูปแบบสั่งการต่าง ๆ บริเวณขอบของผิวสัมผัสสั่งการ

การปรับการไล่รายการแบบนิ้วเดียว

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับทัชแพดหรือ ClickPad ของคุณสำหรับการไล่รายการแบบนิ้วเดียว

 1. จาก Windows ให้ค้นหา touchpad (ทัชแพด)

 2. จากรายการผลการค้นหา คลิกที่ TouchPad settings (การตั้งค่า TouchPad)

 3. จากหน้าต่าง Touchpad (ทัชแพด) คลิก Additional settings (ค่าปรับตั้งเพิ่มเติม)

  การคลิกที่ Additional settings (ค่าเพิ่มเติม) จากหน้าต่าง ทัชแพด
 4. คลิก ClickPad Settings (การตั้งค่า ClickPad)

  การตั้งค่า ClickPad
 5. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Scrolling (การไล่รายการ) หากช่องทำเครื่องหมายติดกับ Scrolling (การไล่รายการ) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายจนกว่าเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นเพื่อเปิดใช้การไล่รายการ

  การไล่รายการบนหน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 6. คลิกที่ไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อปรับค่าการไล่รายการ คุณสามารถปรับแต่งได้ดังต่อไปนี้

  • ความเร็วในไล่รายการ: ปรับความเร็วในการไล่รายการ

  • Set Scrolling Region (ตั้งค่าพื้นที่การไล่รายการ): ปรับขนาดของพื้นที่ในการไล่รายการ พื้นที่สำหรับไล่รายการจะกำหนดโดยแถบแรเงา คลิกและลากสี่เหลี่ยมสีดำขนาดเล็กเพื่อให้พื้นที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

  • เปิดใช้การไล่รายการแนวตั้ง: อนุญาตให้ไล่รายการโดยเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงทางด้านซ้ายของทัชแพดในพื้นที่สำหรับไล่รายการทางด้านซ้าย

  • เปิดใช้การไล่รายการแนวนอน: อนุญาตให้ไล่รายการโดยเลื่อนนิ้วไปตามของด้านล่างของทัชแพดที่พื้นที่ไล่รายการด้านล่าง

  • เปิดใช้การไล่รายการแบบไครัล: อนุญาตให้ไล่รายการอย่างต่อเนื่องโดยใช้การเคลื่อนที่ต่อเนื่องเป็นวงกลมหนึ่งครั้งที่ทัชแพด

  • เปิดใช้ EdgeMotion ขณะไล่รายการ: ไล่รายการต่อเนื่องเมื่อนิ้วถึงขอบของทัชแพดแล้ว

  • เปิดใช้โคสติ้ง - ไล่รายการต่อไปหลังจากยกนิ้วขึ้นจากทัชแพดแล้ว

  หน้าต่างค่าปรับตั้งการไล่รายการ
 7. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 8. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การปรับการไล่รายการแบบสองนิ้ว

Two-Finger Scrolling (ฟังก์ชั่นไล่รายการแบบสองนิ้ว) ใช้เพื่อไล่รายการในแนวนอนหรือแนวตั้งจากทุกตำแหน่งผ่านพื้นผิวของทัชแพด ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ไล่รายการที่กำหนด ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานและปรับแต่งการไล่รายการแบบสองนิ้ว

 1. จาก Windows ให้ค้นหา touchpad (ทัชแพด)

 2. จากรายการผลการค้นหา คลิกที่ TouchPad settings (การตั้งค่า TouchPad)

 3. จากหน้าต่าง Touchpad (ทัชแพด) คลิก Additional settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)

  การคลิกที่ Additional settings (ค่าเพิ่มเติม) จากหน้าต่าง ทัชแพด
 4. คลิก ClickPad Settings (การตั้งค่า ClickPad)

  การตั้งค่า ClickPad
 5. Two-Finger Scrolling (ไล่รายการแบบสองนิ้ว) จัดแสดงอยู่ใน MultiFinger Gestures (รูปแบบสั่งการแบบหลายนิ้ว) หากไม่พบ Two-Finger Scrolling (การไล่รายการแบบสองนิ้ว) ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรไปทางซ้ายของช่องทำเครื่องหมาย MultiFinger Gestures (รูปแบบสั่งการแบบหลายนิ้ว)

 6. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Two-Finger Scrolling (ไล่รายการแบบสองนิ้ว) หากช่องทำเครื่องหมายติดกับ Two-Finger Scrolling (ไล่รายการแบบสองนิ้ว) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายจนกว่าเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นเพื่อเปิดใช้การไล่รายการ

  Two-Finger Scrolling (ไล่รายการแบบสองนิ้ว) จากหน้าคุณสมบัติ ClickPad
 7. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อปรับค่าการไล่รายการ คุณสามารถปรับแต่งได้ดังต่อไปนี้

  • ความเร็วในไล่รายการ: ปรับความเร็วในการไล่รายการ

  • เปิดใช้การไล่รายการแนวตั้ง: ใช้เพื่อไล่รายการโดยการเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงที่ทัชแพด

  • เปิดใช้การไล่รายการแนวนอน: ใช้เพื่อไล่รายการโดยการเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาที่ทัชแพด

  • เปิดใช้ทิศทางการไล่รายการแบบย้อนกลับ: เปลี่ยนทิศทางในการไล่รายการ

  • เปิดใช้ EdgeMotion ขณะไล่รายการ: ไล่รายการต่อเนื่องเมื่อนิ้วถึงขอบของทัชแพดแล้ว

  • เปิดใช้โคสติ้ง - ไล่รายการต่อไปหลังจากยกนิ้วขึ้นจากทัชแพดแล้ว

  หน้าต่างปรับตั้งค่า Two-Finger Scrolling (ไล่รายการแบบสองนิ้ว)
 8. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 9. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การสืบค้นข้อมูลผ่านรูปแบบสั่งการหลายนิ้ว

รูปแบบสั่งการแบบใช้หลายนิ้วเป็นเส้นทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานบ่อยหรือใช้เพื่อสืบค้นภายในแอพพลิเคชั่นอย่างรวดเร็ว

การปรับแต่งรูปแบบสั่งการเหล่านี้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad) ทำได้โดยคลิกที่ไอคอนลูกศรทางด้านซ้ายของช่องทำเครื่องหมาย MultiFinger Gestures (รูปแบบสั่งการหลายนิ้ว) เพื่อเปิดตัวเลือก MultiFinger หากช่องทำเครื่องหมายติดกับ MultiFinger Gestures (รูปแบบสั่งการแบบหลายนิ้ว) มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายจนกว่าเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น

การเปิดใช้ซูมแบบสองนิ้ว

ซูมเข้าและออกได้ง่าย ๆ ในแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สามารถเปิดใช้รูปแบบการซูมแบบสองนิ้วได้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Pinch Zoom (ซูมแบบสองนิ้ว) หากช่องทำเครื่องหมายติดกับ Pinch Zoom (ซูมแบบสองนิ้ว) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิก

  Pinch Zoom (ซูมแบบสองนิ้ว) จากหน้าคุณสมบัติ ClickPad
 2. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อเปิดหน้าต่างที่ให้คุณควบคุมการตอบสนองของระบบการซูมแบบสองนิ้ว

  หน้าต่างค่า Pinch Zoom (ซูมสองนิ้ว)
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การเปิดใช้ Rotating (การหมุนองศา)

การหมุนองศาสามารถทำได้กับออบเจคต์หรือภาพถ่าย สามารถเปิดใช้รูปแบบการหมุนองศาได้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Rotating (การหมุนองศา) หากเครื่องหมายติดกับ Rotating (การหมุนองศา) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิกเลือก

  การหมุนองศาที่หน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 2. การคลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เป็นการเปิดหน้าต่างเพื่อให้คุณเลือกตัวเลือกการหมุนองศา TwistRotate ใช้เพื่อหมุนวัตถุต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายโดยใช้สองนิ้วโดยหมุนเหมือนกับแป้นหมุน กาหมุนวัตถุจะเคลื่อนเป็นระยะรอบละ 90 องศา

  หน้าต่างค่าการหมุนองศา
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การสืบค้นภายในแอพพลิเคชั่นโดยใช้การตวัดสามนิ้ว

สามารถกําหนดค่ารูปแบบการตวัดสามนิ้วเพื่อนำทางภายในแอพพลิเคชั่น Three-Finger Flick (ตวัดสามนิ้ว) ใช้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตหรือเรียกดูภาพถ่ายหลาย ๆ ภาพ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้การตวัดสามนิ้วจากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Three-Finger Flick (ตวัดสามนิ้ว) หากเครื่องหมายติดกับ Three-Finger Flick (ตวัดสามนิ้ว) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิกเลือก

  หมายเหตุ:

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Three-Finger Flick (ตวัดสามนิ้ว) ให้คลิกที่ไอคอน Help (วิธีใช้) ติดกับ Three-Finger Flick (ตวัดสามนิ้ว)

  Three-Finger Flick (ตวัดสามนิ้ว) จากหน้าคุณสมบัติ ClickPad
 2. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การเปิดใช้งานรูปแบบการกดสามนิ้ว

สามารถใช้การกดสามนิ้วเพื่อเลื่อนรายการระหว่างแอพพลิเคชั่น Three-Finger Press (กดสามนิ้ว) เป็นการเปิดแอพพลิเคชั่นที่ระบุหากเปิดใช้งานไว้ รูปแบบการกดสามนิ้วสามารถเปิดใช้ได้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Three-Finger Press (กดสามนิ้ว) หากช่องทำเครื่องหมายติดกับ Three-Finger Press (กดสามนิ้ว) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายจนกว่าเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นเพื่อเปิดใช้การคลิก

  Three-Finger Press (กดสามนิ้ว) จากหน้าคุณสมบัติ ClickPad
 2. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อเลือกโปรแกรมที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อใช้ Three-Finger Press (กดสามนิ้ว)

  หน้าต่างเลือกโปรแกรมผ่าน Three-Finger Press (การกดสามนิ้ว)
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การเปิดใช้รูปแบบการตวัดสี่นิ้ว

สามารถใช้ Four-Finger Flick (ตวัดสี่นิ้ว) เพื่อสลับระหว่างแอพพลิเคชั่น ย่อขนาดหน้าต่าง หรือคืนค่าหน้าต่าง รูปแบบการตวัดสี่นิ้วสามารถเปิดใช้ได้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Four-Finger Flick (ตวัดสี่นิ้ว) หากเครื่องหมายติดกับ Four-Finger Flick (ตวัดสี่นิ้ว) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิกเลือก

  Four-Finger Flick (ตวัดสี่นิ้ว) จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)
 2. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อเลือกตัวเลือก Four-Finger Flick (ตวัดสี่นิ้ว) เปิดหรือปิดการตวัดนิ้วแนวนอนหรือแนวตั้ง เมื่อเปิดใช้งาน:

  หมายเหตุ:

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตวัดสี่นิ้วโดยคลิก Help (วิธีใช้)

  • Four-Finger Horizontal Flick (การตวัดแนวนอนสี่นิ้ว) ไปทางด้านขวาจะเปิดตัวสลับแอพพลิเคชั่นขึ้นมา

  • Four-Finger Horizontal Flick (การตวัดแนวนอนสี่นิ้ว) ไปทางด้านซ้ายจะเปิดแอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้ไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมา

  • Four-Finger Vertical Flick (การตวัดนิ้วแนวตั้งสี่ตั้ง) เป็นการย่อขนาดหรือคืนขนาดหน้าต่างในเดสก์ทอปของคุณ

  • Four-Finger Vertical Flick (การตวัดนิ้วขึ้นสี่นิ้ว) เป็นการเปิดตัวสลับแอพพลิเคชั่นขึ้นมา

  หน้าต่างค่าปรับตั้ง Four-Finger Flick (การตวัดแบบสี่นิ้ว)
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การเปิดใช้การกวาดที่ขอบ

การกวาดที่ขอบให้คุณสลับแอพพลิเคชั่นหรือไปที่หน้าจอ Start (เริ่ม) รูปแบบการกวาดที่ขอบสามารถเปิดใช้ได้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

เปิดใช้ Edge Swipe (การกวาดที่ขอบ) โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายติดกับ Enable Edge Swipe (เปิดใช้การกวาดที่ขอบ) จนกว่าเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น หลังจากเปิดใช้งาน ให้กวาดนิ้วไปที่กลาง TouchPad เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • จากขอบด้านซ้าย จะเป็นการสลับไปที่แอพพลิเคชั่นที่เปิดอยู่ก่อนหน้า

 • จากขอบด้านขวา เป็นการเปิดหรือปิดแถบชาร์ม

 • จากขอบด้านบน เป็นการเปิดหรือปิดแถบแอพพลิเคชั่น

การปรับการตั้งค่าในการชี้ตำแหน่งของทัชแพดหรือ ClickPad

ค่า Pointing (การชี้ตำแหน่ง) ใช้เพื่อปรับการเคลื่อนของพอยเตอร์ตามรูปแบบสั่งการของคุณ Pointing (การชี้ตำแหน่ง) ครอบคลุมค่า Sensitivity (ความไว) Momentum (โมเมนตัม) EdgeMotion และ Accessibility (การใช้งาน)

การปรับแต่งรูปแบบสั่งการเหล่านี้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad) ทำได้โดยคลิกที่ไอคอนลูกศรทางด้านซ้ายของช่องทำเครื่องหมาย Pointing (การชี้ตำแหน่ง) เพื่อเปิดตัวเลือก Pointing (การชี้ตำแหน่ง)

การเปลี่ยนการตั้งค่าความไวของทัชแพดหรือ ClickPad

ตัวเลือก Sensitivity (ความไว) ใช้เพื่อปรับความไวของทัชแพดตามแรงกดสัมผัส คุณสามารถเปิดการตั้งค่าความไวจากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Sensitivity (ความไว)

  ความไวที่หน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 2. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับควบคุมแรงกดนิ้วก่อนทัชแพดทำการตอบสนอง

  หน้าต่างค่าความไว
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การเปลี่ยนการตั้งค่าโมเมนตัมของทัชแพดหรือ ClickPad

ตัวเลือก Momentum (โมเมนตัม) จะตอบสนองเหมือนแทร็คบอลจากทัชแพด คุณสามารถเปิดการตั้งค่าโมเมนตัมจากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Momentum (โมเมนตัม) หากเครื่องหมายติดกับ Momentum (โมเมนตัม) ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิกเลือก

  โมเมนตัมบนหน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 2. การคลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เป็นการเปิดหน้าต่างเพื่อให้คุณควบคุมระยะที่พอยเตอร์จะเคลื่อน และการหยุดนิ่งที่ขอบหน้าจอหรือการให้พอยเตอร์เด้งกลับมา

  หน้าต่างค่า Momentum (โมเมนตัม)
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การเปลี่ยนการทำงานที่ขอบขณะไล่รายการ

รูปแบบการไล่รายการที่ขอบของทัชแพดจะถูกควบคุมภายในหน้าค่าปรับตั้งการไล่รายการ คุณสามารถเปิดใช้งานและปิดใช้งาน EdgeMotion ขณะไล่รายการได้ ขณะเปิดใช้งาน EdgeMotion จะช่วยให้การเคลื่อนของพอยเตอร์เมาส์เป็นระยะทางไกลยุ่งยากน้อยลง เมื่อถึงขอบของทัชแพด พอยเตอร์จะเคลื่อนต่อจนกว่าจะยกนิ้วออกจากทัชแพด จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad) ให้ปรับแต่ง EdgeMotion ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก EdgeMotion หากเครื่องหมายติดกับ EdgeMotion ไม่มีเครื่องหมายกำกับ ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีเครื่องหมายกำกับสำหรับเปิดใช้การคลิกเลือก

  EdgeMotion ที่หน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 2. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อปรับค่าการไล่รายการบริเวณขอบ คุณสามารถปรับแต่งได้ดังต่อไปนี้

  • EdgeMotion: เปิดหรือปิดใช้งาน EdgeMotion สำหรับงานเฉพาะด้าน เลือกเพื่อใช้ EdgeMotion ตลอดเวลาหรือเฉพาะเมื่อใช้รูปแบบสั่งการแบบกดลาก

  • พื้นที่ EdgeMotion: ปรับขนาดของพื้นที่บริเวณขอบ ขอบจะกำหนดโดยแถบแรเงา ทำให้พื้นที่ขอบใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงโดยคลิกและลากสี่เหลี่ยมสีดำเล็ก ๆ

  • ความเร็ว EdgeMotion: ควบคุมความเร็วในการไล่รายการบริเวณขอบ ใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับความเร็ว

  หน้าต่างค่าปรับตั้ง EdgeMotion
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานทัชแพดหรือ ClickPad

ตัวเลือก Accessibility (การใช้งาน) ใช้เพื่อระบุและจำกัดการตอบสนองของพอยเตอร์ คุณสามารถเปิดการตั้งค่า Accessibility (การใช้งาน) ได้จากหน้า ClickPad Properties (คุณสมบัติ ClickPad)

 1. คลิกเพื่อแรเงาเลือก Accessibility (การใช้งาน)

  การใช้งานที่หน้าคุณสมบัติของ ClickPad
 2. คลิกที่ไอคอน Settings (การตั้งค่า) เพื่อเปิดหน้าต่างสำหรับปรับคุณสมบัติการใช้งานต่อไปนี้

  • Sticky Borders (กำหนดขอบ): จำกัดการเคลื่อนพอยเตอร์ไว้ที่หน้าต่างใช้งาน

  • Slow Motion (เคลื่อนไหวช้า): ลดความเร็วของพอยเตอร์เพื่อให้สั่งการได้อย่างแม่นยำ เลือกตัวเลือก Shift หรือ Ctrl เพื่อเปิดหรือปิดใช้ Slow Motion (เคลื่อนไหวช้า)

  • Constrained Motion (การเคลื่อนแบบจำกัด): จำกัดการเคลื่อนพอยเตอร์เฉพาะแนวนอนหรือแนวตั้ง เลือกตัวเลือก Shift หรือ Ctrl เพื่อเปิดหรือปิดใช้ Constrained Motion (การเคลื่อนแบบจำกัด)

  หน้าต่างค่า Accessibility (การใช้งาน)
 3. คลิก Close (ปิด) เพื่อกลับไปที่คุณสมบัติ ClickPad

 4. คลิกที่ Apply > OK เพื่อปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและออกจากหน้าจอคุณสมบัติ

การปิดหรือเปิดรูปแบบสั่งการทัชแพดหรือ ClickPad ทั้งหมด

หากต้องการให้ TouchPad หรือ ClickPad ทำงานเหมือนเมาส์โน๊ตบุ๊กปกติโดยไม่มีรูปแบบสั่งการพิเศษ คุณสามารถปิดคุณสมบัตินี้ได้

การปิดรูปแบบสั่งการทั้งหมด:

 1. จากแถบงาน ค้นหาและคลิกขวาที่ไอคอน ClickPad หรือไอคอนอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งในซิสเต็มเทรย์ของ Windows

  การเปิดค่าปรับตั้ง ClickPad
 2. ลบเครื่องหมายที่ Enable Gestures (เปิดใช้รูปแบบสั่งการ)

  Enable Gestures (เปิดใช้รูปแบบสั่งการ) ที่ไม่มีเครื่องหมายกำกับ

เปิดรูปแบบสั่งการอีกครั้งโดยทำเครื่องหมายที่ Enable Gestures (เปิดรูปแบบสั่งการ) ในเมนูป๊อปอัพ

การแก้ปัญหาทัชแพดหรือ ClickPad

มีทางเลือกมากมายในการแก้ไขปัญหาทัชแพดหรือ ClickPad หากไม่ทำงาน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าจะพบวิธีแก้ไข

ปิดทัชแพดแล้วเปิดอีกครั้ง

ทัชแพดบางรุ่นสามารถเปิดหรือปิดทัชแพดได้โดยกดสองครั้งที่มุมด้านซ้ายบนของทัชแพด

 1. กดสองครั้งเพื่อปิดทัชแพด

  สวิตช์เปิด/ปิดทัชแพด
 2. ทวนซ้ำเพื่อเปิดทัชแพด

รีเซ็ตโน้ตบุ๊กที่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้

รีเซ็ตแล็ปท็อปที่มีแบตเตอรี่ที่ถอดได้

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายไฟออก

 2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออก จากนั้นลบคอมพิวเตอร์ออกจากตัวจำลองพอร์ตหรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์

 3. ถอดแบตเตอรี่จากคอมพิวเตอร์

 4. เมื่อถอดแบตเตอรี่และสายไฟออก ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ 15 วินาที

 5. หลังจากที่คุณใช้ตัวเก็บประจุหมดแล้ว ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ จากนั้นเสียบสายไฟ ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกไว้

 6. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

รีเซ็ตแล็ปท็อปที่ไม่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้

การรีเซ็ตโน้ตบุ๊กที่ไม่มีแบตเตอรี่แบบถอดได้

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดสายไฟออก

 2. ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออก จากนั้นลบคอมพิวเตอร์ออกจากตัวจำลองพอร์ตหรือชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์

 3. เมื่อถอดสายไฟออกแล้ว ให้กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) ค้างไว้ประมาณ 15 นาที

 4. หลังจากที่คุณใช้พลังงานของตัวเก็บประจุหมดแล้ว ให้เสียบสายไฟ ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกไว้

 5. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

การรีเซ็ตระบบ Windows 10

หากยังพบปัญหาอยู่ ให้กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์กลับสู่การกำหนดค่าดั้งเดิม

Microsoft มีระบบรีเซ็ตเพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ก่อนใช้ตัวเลือกนี้ ตรวจสอบว่าคุณได้สำรองข้อมูลไฟล์สำคัญทั้งหมดเอาไว้แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HP PCs - Resetting Your Computer (Windows 10) (HP PC - การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ (Windows 10))

การค้นหาข้อมูลอัพเดตไดรเวอร์จากเว็บไซต์ HP

เรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลอัพเดตไดรเวอร์จากเว็บไซต์ HP

HP มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ฟรีจำนวนมาก

หมายเหตุ:

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Windows 10 ในโหมด S คุณสามารถขอรับไดรเวอร์ผ่านทาง Windows Update เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก HP PCs - คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Windows 10 ในโหมด S

 1. ไปที่หน้า ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์

 2. หากหน้า ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเริ่มต้นทำงาน แสดงขึ้น ให้คลิก Laptop (แล็ปท็อป) หรือ Desktop (เดสก์ทอป)

 3. พิมพ์ชื่อรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณในช่อง หรือกรอกหมายเลขผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิก Submit (ส่ง) ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำว่า Pavilion HPE h8-1360t Desktop แล้วคลิก Submit (ส่ง)

  พิมพ์ชื่อรุ่นสำหรับคอมพิวเตอร์ HP หรือ Compaq ของคุณในช่องค้นหา
 4. หากหน้าเว็บผลิตภัณฑ์ที่ตรงกันเปิดขึ้นมา ให้เลือกหมายเลขรุ่นของคุณจากรายการ

 5. หน้าผลการค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณปรากฏขึ้นพร้อมกับระบบปฏิบัติการเริ่มต้นที่เลือกไว้ หากคุณต้องการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ คลิก Change (เปลี่ยนแปลง) เลือกเวอร์ชั่นของคุณ และจากนั้นคลิก Change (เปลี่ยนแปลง)

  หมายเหตุ:

  หากไม่พบระบบปฏิบัติการที่ต้องการในรายการ แสดงว่า HP ไม่มีไดร์เวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการดังกล่าว ใช้วิธีการอื่นเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

  เปลี่ยนระบบปฏิบัติการของคุณ
 6. จากรายการหมวดหมู่ของซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ที่มี ค้นหาซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์ที่คุณกำลังค้นหา คลิกที่ชื่อหมวดหมู่ และจากนั้น คลิก Download (หมวดหมู่)

  ข้อควรระวัง:

  บางครั้งอาจมีรายการดาวน์โหลดสำหรับส่วนประกอบได้มากกว่าหนึ่งรายการ เช่น ข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์ DVD หลายตัว หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้ระบุส่วนประกอบที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ที่เหมาะสม ในการค้นหาชื่อส่วนประกอบของคุณ ให้ค้นหาแล้วเปิด Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ค้นหาส่วนประกอบ จากนั้นขยายหมวดหมู่ (เช่น ไดรฟ์ DVD/CD ROM) หมวดหมู่จะแสดงชื่อผู้ผลิตดั้งเดิมของส่วนประกอบ

  เลือกดาวน์โหลด
 7. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์

เรียกใช้ Windows Update (Windows 10)

อัพเดตคอมพิวเตอร์ Windows 10 ของคุณโดยใช้ Windows Update

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Check for update (ตรวจหาข้อมูลอัพเดต)

  หากมีข้อมูลอัพเดตพร้อมใช้งาน การอัพเดตจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ
 2. หลังจากติดตั้งข้อมูลอัพเดต ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับแจ้ง

การกู้ข้อมูลระบบเพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows

หากเพิ่งพบปัญหานี้ ให้กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ไปยังจุดก่อนที่จะเกิดปัญหา ซึ่งมักสามารถแก้ไขปัญหาได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน HP PC - การใช้ Microsoft System Restore (Windows 10, 8)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย