ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP PC - วิธีรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน (Windows 11, 10)

การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นค่าจากโรงงานอาจมีความจำเป็นหากระบบปฏิบัติการได้รับความเสียหาย ฮาร์ดไดรฟ์เสียหาย คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือคุณกำลังเปลี่ยนมือคอมพิวเตอร์ HP System Recovery จะลบข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์และติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิม

หมายเหตุ:

HP Cloud Recovery มีขึ้นสำหรับ HP PC ที่ผลิตในปี 2016 เป็นต้นไป HP Cloud Recovery ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การกู้คืนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ HP Cloud Recovery ให้ไปที่ HP PC - รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมพร้อมสำหรับการกู้คืนระบบใน Windows

ก่อนทำการกู้ข้อมูลระบบ ให้พิจารณาหัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจทำให้ไม่สามารถกู้คืนระบบได้ หรือสิ่งที่อาจช่วยให้สามารถกู้คืนระบบได้สำเร็จ

แก้ไขปัญหาการเริ่มการทำงานหรือการบู๊ต

ปัญหาการเริ่มทำงานหรือการบู๊ตหลายกรณีมีสาเหตุเพียงเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย ก่อนทำการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการลบล้างข้อมูลก่อนในเบื้องต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก HP PC - คอมพิวเตอร์ไม่บู๊ตหรือเปิดเครื่อง

สำรองข้อมูลไฟล์ที่สำคัญ

HP ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลไฟล์ของคุณกับไดรฟ์ต่อพ่วงหรือแผ่น CD/DVD เป็นประจำ การสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลาเป็นประจำจะช่วยให้คุณสามารถกู้ข้อมูลบางส่วน (เท่าที่สำรองไว้) ได้ในกรณีที่เกิดปัญหากับไฟล์ดั้งเดิมในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:

การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เป็นค่าจากโรงงานจะทำลายไฟล์ทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์ ในกรณีที่คุณไม่ได้สำรองไฟล์ไว้ขณะเรียกใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน คอมพิวเตอร์อาจจะแจ้งให้สำรองข้อมูลไฟล์ของคุณก่อนที่การรีเซ็ตจะดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นการลบไฟล์ข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณได้จากหัวข้อ HP PCs - Backing Up Your Files (HP PC - การสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ)

การใช้ Microsoft System Restore

หากคอมพิวเตอร์เริ่มเกิดปัญหา ให้ใช้ Windows System Restore ก่อนที่จะเลือกใช้ System Restore

ฟังก์ชัน Microsoft System Restore เป็นการกู้คืนคอมพิวเตอร์ไปในช่วงเวลาก่อนหน้าที่เลือก โดยจะรีเซ็ตค่าทั้งหมดสำหรับระบบปฏิบัติการเป็นค่าที่มีอยู่ก่อน ณ เวลาที่จัดทำจุดกู้คืนข้อมูลดังกล่าวขึ้น ไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล เอกสาร หรือรูปภาพจะไม่สูญหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft System Restore โปรดดูที่ HP PC - เกี่ยวกับ การใช้ Microsoft System Restore

การพิจารณาประเภทการกู้ข้อมูลที่จะดำเนินการ

การกู้ข้อมูลมีอยู่หลายประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกู้คืนจากตารางต่อไปนี้

ตัวเลือกในการกู้ระบบ

การปรับแต่ง

HP Cloud Recovery

การรีเซ็ต Windows

ระบบปฏิบัติการ

กู้ OS เดิมจาก HP

กู้ระบบเพื่อคืนเวอร์ชัน Windows ที่ติดตั้งในปัจจุบันเป็นรุ่นจากโรงงาน (RTM)

ไดรเวอร์

กู้ไดรเวอร์ดั้งเดิมจาก HP

เฉพาะไดรเวอร์ INF (ข้อมูลการติดตั้ง) เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้ แอปเล็ตอุปกรณ์ที่ติดตั้งนอก INF จะถูกละทิ้ง

ข้อมูลผู้ใช้ (ภาพ เอกสาร เพลง วิดีโอ ปุ่มทางลัดเดสก์ท็อป)

ตัวเลือกในการสำรองข้อมูลผู้ใช้ในดิสก์แยกหรือการไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ไว้เลย

ตัวเลือกในการเก็บข้อมูลผู้ใช้หรือไม่เก็บข้อมูลใดไว้เลย

จัดเก็บแอป (ติดตั้งมาสำเร็จโดย HP)

แอป Store ที่ติดตั้งมาสำเร็จจะกลับคืนเป็นค่าจากโรงงาน

แอป Store ที่ติดตั้งมาสำเร็จจะถูกเก็บไว้

แอป Store (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอป Store ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอป Store ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอปเดสก์ท็อป (ติดตั้งสำเร็จโดย HP)

แอปเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งสำเร็จจะถูกคืนเป็นค่าจากโรงงาน

แอปเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งสำเร็จจะถูกคืนเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ:

เก็บโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งมาสำเร็จไว้เป็นค่าเริ่มต้น

แอปเดสก์ท็อป (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอปเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอปเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

ค่า Windows เฉพาะบุคคล

ค่า Windows เฉพาะบุคคลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

หมายเหตุ:

ดูรายละเอียดได้จากเดสก์ท็อป ค้นหาและเปิด Settings (การตั้งค่า) > Accounts (บัญชีผู้ใช้) > Sync your settings (ซิงค์การตั้งค่าของคุณ)

ค่า Windows เฉพาะบุคคลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

หมายเหตุ:

ดูรายละเอียดได้จากเดสก์ท็อป ค้นหาและเปิด Settings (การตั้งค่า) > Accounts (บัญชีผู้ใช้) > Sync your settings (ซิงค์การตั้งค่าของคุณ)

ตัวเลือก Fresh Start (เริ่มใหม่)

การปรับแต่ง

Fresh Start (ข้อมูลอัพเดตจากผู้จัดทำ)

ความเห็น

ระบบปฏิบัติการ

อยู่บน Windows เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

Fresh Start กำหนดให้ PC ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งข้อมูลอัพเดตหรืออัพเกรดต่าง ๆ

ไดรเวอร์

เก็บไดรเวอร์ทั้งหมดไว้

เฉพาะไดรเวอร์ INF (ข้อมูลการติดตั้ง) เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้ แอปเล็ตอุปกรณ์ที่ติดตั้งนอก INF จะถูกละทิ้ง

ข้อมูลผู้ใช้ (ภาพ เอกสาร เพลง วิดีโอ ปุ่มทางลัดเดสก์ท็อป)

เก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้เสมอ ไม่มีตัวเลือกในการลบข้อมูลผู้ใช้

จัดเก็บแอป (ติดตั้งมาสำเร็จโดย HP)

แอป Store ที่ติดตั้งมาสำเร็จจะถูกเก็บไว้

Fresh Start จะเก็บ Store contents modifier (SCM) ไว้เพื่อแสดงแอป Store ที่แนะนำ

แอป Store (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอป Store ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอปเดสก์ท็อป (ติดตั้งสำเร็จโดย HP)

แอปเดสก์ท็อปติดตั้งสำเร็จทั้งหมดจะถูกละทิ้ง

Fresh Start จะกำหนด Windows Defender เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสเริ่มต้นของคุณ

แอปเดสก์ท็อป (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอปเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

ค่า Windows เฉพาะบุคคล

ค่า Windows เฉพาะบุคคลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

ดูรายละเอียดได้จากเดสก์ท็อป ค้นหาและเปิด Settings (การตั้งค่า) > Accounts (บัญชีผู้ใช้) > Sync your settings (ซิงค์การตั้งค่าของคุณ)

การตั้งค่าอื่น ๆ

ข้อมูลการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth จะถูกเก็บไว้สำหรับอุปกรณ์ HID (แป้นพิมพ์ เมาส์ ชุดควบคุมเกม เป็นต้น) การตั้งค่าจัดการพลังงานจะถูกเก็บไว้

การกู้ข้อมูลระบบใน Windows

ระบุเครื่องมือกู้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และค้นหาคำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนสำหรับการกู้ข้อมูลหรือรีเซ็ตระบบ

เลือกกระบวนการกู้ข้อมูลสำหรับ Windows

ใช้ลิงค์ต่อไปนี้ตัวใดตัวหนึ่งตามประเภทการกู้ข้อมูลหรือการรีเซ็ตที่คุณต้องการใช้:

การแก้ไขปัญหาในการกู้ข้อมูล Windows ทั่วไป

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของปัญหาในการกู้ข้อมูลคือกระบวนการถูกแทรกแซงหรือการปิดคอมพิวเตอร์ก่อนกู้ข้อมูลและตั้งค่าเสร็จสิ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HP PC - การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์

อัปเดตคอมพิวเตอร์หลังจากกู้คืนระบบ

หลังจากใช้ System Recovery (กู้คืนระบบ) HP ขอแนะนำให้ติดตั้งข้อมูลอัปเดตต่าง ๆ ผ่าน Windows Update

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ HP PC - การอัพเดตไดรเวอร์ผ่าน Windows Update (Windows 11, 10)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย