ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - วิธีรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นการตั้งค่าจากโรงงานใน Windows 10

การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นค่าจากโรงงานอาจมีความจำเป็นหากระบบปฏิบัติการได้รับความเสียหาย ฮาร์ดไดรฟ์เสียหาย คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือคุณกำลังเปลี่ยนมือคอมพิวเตอร์ HP System Recovery จะลบข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์และติดตั้งระบบปฏิบัติการเดิม

หมายเหตุ:

โปรแกรม HP Recovery Manager เป็นส่วนหนึ่งของอิมเมจฮาร์ดไดรฟ์ดั้งเดิมบนคอมพิวเตอร์ HP ที่เปิดตัวก่อนปี 2018 คุณสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อกู้คืนระบบปฏิบัติการจากไฟล์ที่จัดเก็บในพาร์ติชันบนฮาร์ดไดร์ฟโดยไม่ต้องใช้สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อจัดสร้างดิสก์กู้ข้อมูลเฉพาะหรือไดรฟ์ USB เฉพาะของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ต้องการได้ หากคอมพิวเตอร์ Windows 10 ของคุณไม่มี Recovery Manager ให้ไปที่ การรีเซ็ต Windows เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเตรียมพร้อมสำหรับการกู้คืนระบบใน Windows

ก่อนทำการกู้ข้อมูลระบบ ให้พิจารณาหัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับสิ่งที่อาจทำให้ไม่สามารถกู้คืนระบบได้ หรือสิ่งที่อาจช่วยให้สามารถกู้คืนระบบได้สำเร็จ

แก้ไขปัญหาการเริ่มการทำงานหรือการบู๊ต

ปัญหาการเริ่มทำงานหรือการบู๊ตหลายกรณีมีสาเหตุเพียงเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย ก่อนทำการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นการลบล้างข้อมูลก่อนในเบื้องต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ HP PCs - No Power or No Boot Troubleshooting (HP PC - การแก้ไขปัญหาไม่มีไฟเลี้ยงหรือเครื่องไม่บู๊ต)

สำรองข้อมูลไฟล์ที่สำคัญ

HP ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลไฟล์ของคุณกับไดรฟ์ต่อพ่วงหรือแผ่น CD/DVD เป็นประจำ การสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลาเป็นประจำจะช่วยให้คุณสามารถกู้ข้อมูลบางส่วน (เท่าที่สำรองไว้) ได้ในกรณีที่เกิดปัญหากับไฟล์ดั้งเดิมในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ:

การรีเซ็ตคอมพิวเตอร์เป็นค่าจากโรงงานจะทำลายไฟล์ทั้งหมดในฮาร์ดไดรฟ์ ในกรณีที่คุณไม่ได้สำรองไฟล์ไว้ขณะเรียกใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน เครื่องจะแจ้งให้สำรองข้อมูลไฟล์ไว้ก่อนดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นการลบไฟล์ข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณได้จากหัวข้อ HP PCs - Backing Up Your Files (HP PC - การสำรองข้อมูลไฟล์ของคุณ)

การใช้ Microsoft System Restore

หากคอมพิวเตอร์เริ่มเกิดปัญหา ให้ใช้ Windows System Restore ก่อนที่จะเลือกใช้ System Restore

ฟังก์ชัน Microsoft System Restore เป็นการกู้คืนคอมพิวเตอร์ไปในช่วงเวลาก่อนหน้าที่เลือก โดยจะรีเซ็ตค่าทั้งหมดสำหรับระบบปฏิบัติการเป็นค่าที่มีอยู่ก่อน ณ เวลาที่จัดทำจุดกู้คืนข้อมูลดังกล่าวขึ้น ไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล เอกสาร หรือรูปภาพจะไม่สูญหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนค่าระบบของ Microsoft ดูที่ การคืนค่าระบบ Windows

การพิจารณาประเภทการกู้ข้อมูลที่จะดำเนินการ

การกู้ข้อมูลมีอยู่หลายประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการกู้คืนจากตารางต่อไปนี้

ตัวเลือกของ HP Recovery Manager

การปรับแต่ง

HP Recovery Manager

Microsoft Reset

ระบบปฏิบัติการ

กู้ OS เดิมจาก HP

กู้ระบบเพื่อคืนเวอร์ชัน Windows ที่ติดตั้งในปัจจุบันเป็นรุ่นจากโรงงาน (RTM)

ไดรเวอร์

กู้ไดรเวอร์ดั้งเดิมจาก HP

เฉพาะไดรเวอร์ INF (ข้อมูลการติดตั้ง) เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้ แอพเล็ตอุปกรณ์ที่ติดตั้งนอก INF จะถูกละทิ้ง

ข้อมูลผู้ใช้ (ภาพ เอกสาร เพลง วิดีโอ ปุ่มทางลัดเดสก์ท็อป)

ตัวเลือกในการสำรองข้อมูลผู้ใช้ในดิสก์แยกหรือการไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ไว้เลย

ตัวเลือกในการเก็บข้อมูลผู้ใช้หรือไม่เก็บข้อมูลใดไว้เลย

จัดเก็บแอพ (ติดตั้งมาสำเร็จโดย HP)

แอพ Store ที่ติดตั้งมาสำเร็จจะกลับคืนเป็นค่าจากโรงงาน

แอพ Store ที่ติดตั้งมาสำเร็จจะถูกเก็บไว้

แอพ Store (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอพ Store ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอพ Store ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอพเดสก์ท็อป (ติดตั้งสำเร็จโดย HP)

แอพเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งสำเร็จจะถูกคืนเป็นค่าจากโรงงาน

แอพเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งสำเร็จจะถูกคืนเป็นค่าจากโรงงาน

หมายเหตุ:

เก็บโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งมาสำเร็จไว้เป็นค่าเริ่มต้น

แอพเดสก์ท็อป (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอพเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอพเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

ค่า Windows เฉพาะบุคคล

ค่า Windows เฉพาะบุคคลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

หมายเหตุ:

ดูรายละเอียดได้จากเดสก์ท็อป ค้นหาและเปิด Settings (การตั้งค่า) > Accounts (บัญชีผู้ใช้) > Sync your settings (ซิงค์การตั้งค่าของคุณ)

ค่า Windows เฉพาะบุคคลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

หมายเหตุ:

ดูรายละเอียดได้จากเดสก์ท็อป ค้นหาและเปิด Settings (การตั้งค่า) > Accounts (บัญชีผู้ใช้) > Sync your settings (ซิงค์การตั้งค่าของคุณ)

ตัวเลือก Fresh Start (เริ่มใหม่)

การปรับแต่ง

Fresh Start (ข้อมูลอัพเดตจากผู้จัดทำ)

ความเห็น

ระบบปฏิบัติการ

อยู่บน Windows เวอร์ชันล่าสุดเสมอ

Fresh Start กำหนดให้ PC ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งข้อมูลอัพเดตหรืออัพเกรดต่าง ๆ

ไดรเวอร์

เก็บไดรเวอร์ทั้งหมดไว้

เฉพาะไดรเวอร์ INF (ข้อมูลการติดตั้ง) เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้ แอพเล็ตอุปกรณ์ที่ติดตั้งนอก INF จะถูกละทิ้ง

ข้อมูลผู้ใช้ (ภาพ เอกสาร เพลง วิดีโอ ปุ่มทางลัดเดสก์ท็อป)

เก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้เสมอ ไม่มีตัวเลือกในการลบข้อมูลผู้ใช้

จัดเก็บแอพ (ติดตั้งมาสำเร็จโดย HP)

แอพ Store ที่ติดตั้งมาสำเร็จจะถูกเก็บไว้

Fresh Start จะเก็บ Store contents modifier (SCM) ไว้เพื่อแสดงแอพ Store ที่แนะนำ

แอพ Store (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอพ Store ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

แอพเดสก์ท็อป (ติดตั้งสำเร็จโดย HP)

แอพเดสก์ท็อปติดตั้งสำเร็จทั้งหมดจะถูกละทิ้ง

Fresh Start จะกำหนด Windows Defender เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสเริ่มต้นของคุณ

แอพเดสก์ท็อป (ติดตั้งโดยผู้ใช้)

แอพเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะถูกละทิ้ง

ค่า Windows เฉพาะบุคคล

ค่า Windows เฉพาะบุคคลจะถูกบันทึกไว้ใน Cloud ผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ

ดูรายละเอียดได้จากเดสก์ท็อป ค้นหาและเปิด Settings (การตั้งค่า) > Accounts (บัญชีผู้ใช้) > Sync your settings (ซิงค์การตั้งค่าของคุณ)

การตั้งค่าอื่น ๆ

ข้อมูลการจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth จะถูกเก็บไว้สำหรับอุปกรณ์ HID (แป้นพิมพ์ เมาส์ ชุดควบคุมเกม เป็นต้น) การตั้งค่าจัดการพลังงานจะถูกเก็บไว้

การกู้ข้อมูลระบบใน Windows

ระบุเครื่องมือกู้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และค้นหาคำแนะนำแบบเป็นขั้นตอนสำหรับการกู้ข้อมูลหรือรีเซ็ตระบบ

เลือกกระบวนการกู้ข้อมูลสำหรับ Windows

ใช้ลิงค์ต่อไปนี้ตัวใดตัวหนึ่งตามประเภทการกู้ข้อมูลหรือการรีเซ็ตที่คุณต้องการใช้:

กระบวนการกู้ข้อมูล

ประเภทการกู้ข้อมูล

ข้อมูลกระบวนการกู้ข้อมูล

System recovery (กู้คืนระบบ)

การคืนค่าระบบ Windows

Microsoft reset

การรีเซ็ต Windows

Fresh Start (ข้อมูลอัพเดตจากผู้จัดทำ)

HP PC - การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วย Windows Defender และ Fresh Start

การแก้ไขปัญหาในการกู้ข้อมูล Windows ทั่วไป

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของปัญหาในการกู้ข้อมูลคือกระบวนการถูกแทรกแซงหรือการปิดคอมพิวเตอร์ก่อนกู้ข้อมูลและตั้งค่าเสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การรีเซ็ต Windows

อัพเดตคอมพิวเตอร์หลังจากกู้คืนระบบ

หลังจากใช้ System Recovery (กู้คืนระบบ) HP ขอแนะนำให้ติดตั้งข้อมูลอัพเดตต่าง ๆ ผ่าน Windows Update

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใหู้ดูที่ HP PCs - Updating drivers and software with Windows Update (Windows 10) (HP PC - การอัพเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ผ่าน Windows Update (Windows 10))ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย