ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การใช้ HP Recovery Manager เพื่อคืนค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ (Windows 10)

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ตามค่าเริ่มต้นจากโรงงานกลับเข้าไปใหม่

หมายเหตุ:

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบประกอบตามสั่ง คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์บางตัวใหม่ โดยใช้ดิสก์ติดตั้งซอฟต์แวร์เฉพาะที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ตัวเลือกกู้ข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกใช้ได้เนื่องจากข้อมูลอิมเมจอาจไม่มีการเขียนแทนไว้ โปรดติดต่อแผนกไอทีบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่นของคุณเพื่อยืนยัน

HP Recovery Manager ถูกยกเลิกการใช้งานในปี 2018 ใช้ Windows 10 File History เพื่อสํารองและกู้คืนไฟล์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ Backup and Restore in Windows 10 (การสำรองข้อมูลและกู้คืนระบบใน Windows 10) (ภาษาอังกฤษ)

การใช้ HP Recovery Manager เพื่อคืนค่าซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ใน Windows 10

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ดั้งเดิมใหม่

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Recovery Manager หากได้รับแจ้งให้กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านและแสดงการยืนยัน หากได้รับแจ้งโดย User Account Control (ส่วนควบคุมบัญชีผู้ใช้) เพื่อให้โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงรายการในคอมพิวเตอร์ ให้คลิก Yes (ใช่)

 2. ภายใต้ Help (วิธีใช้) คลิกที่ Reinstall drivers and/or applications (ติดตั้งไดรเวอร์และ/หรือแอพพลิเคชันใหม่) และรอให้ Recovery Manager จัดทำรายการ

  Recovery Manager จะเปิดหน้าจอขึ้นมา

  รายการแอพพลิเคชั่นและไดรเวอร์สำหรับติดตั้งใหม่จะปรากฏขึ้น พร้อมรายชื่อไดรเวอร์ขึ้นมาก่อน

  รายการไดรเวอร์สำหรับติดตั้งใหม่
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมายติดกับไดรเวอร์ที่คุณต้องการติดตั้งใหม่

 4. เลื่อนลงไปที่ส่วนแสดงรายการแอพพลิเคชัน

  รายการแอพพลิเคชันสำหรับติดตั้งใหม่
 5. เลือกช่องทำเครื่องหมายติดตั้งแอพพลิเคชันที่ต้องการติดตั้งใหม่ จากนั้นคลิกที่ Install (ติดตั้ง)

  หมายเหตุ:

  คอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจไม่มีแอพพลิเคชันของซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง และหัวข้อแอพพลิเคชั่นอาจไม่สามารถใช้งาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ และควรติดตั้งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ของ HP หรือจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์

 6. หลังจากข้อความ Installation is completed message (การติดตั้งเสร็จสิ้น) ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง)

  รายการไดรเวอร์สำหรับติดตั้งใหม่
 7. ปิดแอพพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด จากนั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย