ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - การแก้ไขคุณภาพงานพิมพ์ที่ไม่ดี

คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ผลงานพิมพ์เปื้อนหมึก ไม่คมชัด มืด หรือซีดจาง หรือมีหมึกน้อย ขาดหายบางส่วน หรือกระจัดกระจาย

ดำเนินการงานตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษ

คุณภาพและประเภทของกระดาษอาจส่งผลถึงงานพิมพ์ได้ ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่อง

 • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet อย่าใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น

 • ห้ามใช้กระดาษที่มีผิวขรุขระมากเกินไป กระดาษที่มีผิวเรียบเนียนกว่าอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น

ตรวจสอบตลับหมึก

ตรวจสอบตลับหมึกว่ามีความเสียหายหรือไม่

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก

  การถอดตลับผงหมึกออก
 3. ตรวจสอบชิปหน่วยความจำ (e-label) ว่ามีความเสียหายหรือไม่

  หากชิปหน่วยความชำรุด ให้เปลี่ยนตลับหมึก

  ตรวจสอบชิปหน่วยความจำว่ามีความเสียหายหรือไม่
 4. ตรวจสอบตลับหมึกว่ามีความเสียหายหรือไม่

 5. ติดตั้งตลับหมึก

  การติดตั้งตลับหมึกใหม่
 6. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ตรวจสอบระดับผงหมึก

ตรวจสอบระดับหมึกจากแอพ HP Smart หรือ HP Printer Assistant, Embedded Web Server (EWS) หรือหน้าข้อมูล

หมายเหตุ:

ระดับผงหมึกและเปอร์เซ็นต์ของอายุของตลับหมึกที่เหลือ เป็นค่าโดยประมาณสำหรับใช้ในการวางแผนเท่านั้น หากหมึกเหลือน้อยให้เปลี่ยนตลับหมึก คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

หากตลับหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด ให้เปลี่ยนตลับใหม่

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก

  การถอดตลับผงหมึกออก
 3. รีไซเคิลตลับหมึกเก่า

 4. นำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์

  ข้อควรระวัง:

  จับที่ปลายแต่ละด้านของตลับหมึกเพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าสัมผัสฝาครอบป้องกันหรือผิวหน้าลูกกลิ้ง

  การนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. จับตลับหมึกทั้งสองด้านแล้วค่อยๆ เขย่าตลับหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ

  เขย่าตลับหมึกเบาๆ
 6. ดึงฝาครอบออกจากตลับหมึก

  การถอดฝาครอบ
 7. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

  การติดตั้งตลับหมึกใหม่
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ในบางครั้ง การตั้งค่าการพิมพ์อาจส่งผลต่อคุณภาพของการพิมพ์ ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ทำความสะอาดตลับหมึก

ระหว่างขั้นตอนการพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์อาจมีสิ่งปนเปื้อนเนื่องจากฝุ่นผงกระดาษที่สะสมในพื้นหลัง แถบสีเข้มแนวตั้ง หรือแถบแนวนอนซ้ำๆ อาจต้องทำความสะอาดตลับหมึกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 1. เปิด HP Smart จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

 2. คลิก Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

  หมายเหตุ:

  จาก Windows 7 และ 8 เปิด HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ์) จากนั้นคลิก Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักเครื่องพิมพ์ (EWS))

 3. จากแท็บ System (ระบบ) คลิก Service (บริการ)

 4. ในการเริ่มกระบวนการทำความสะอาด ในพื้นที่ Cartridge Cleaning mode (โหมดการทำความสะอาดตลับหมึก) คลิก Start (เริ่ม)

กระบวนการทำความสะอาดจะเริ่มขึ้น

พิมพ์หน้าทำความสะอาด

ระหว่างกระบวนการพิมพ์ อาจมีเศษกระดาษ ผงหมึก และฝุ่นสะสมอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ และอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น จุดผงหมึกหรือผงหมึกกระเด็นเลอะ รอยเปื้อน รอยทาง เส้น หรือรอยซ้ำๆ อาจต้องทำความสะอาดกลไกการพิมพ์และเส้นทางด้านในเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 1. เปิด HP Smart จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

 2. คลิก Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

  หมายเหตุ:

  จาก Windows 7 และ 8 เปิด HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ์) จากนั้นคลิก Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักเครื่องพิมพ์ (EWS))

 3. จากแท็บ System (ระบบ) คลิก Service (บริการ)

 4. เมื่อต้องการพิมพ์หน้าความสะอาด ใน Fuser Cleaning mode (โหมดการล้างฟิวเซอร์) ให้คลิก Start (เริ่ม)

หน้าทำความสะอาดจะพิมพ์ออกมา

ปรับความเข้มของการพิมพ์

ตรวจสอบและปรับความหนาแน่นของงานพิมพ์เพื่อปรับปรุงปัญหาคุณภาพการพิมพ์

 1. เปิด HP Smart จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ

 2. คลิก Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

  หมายเหตุ:

  จาก Windows 7 และ 8 เปิด HP Printer Assistant เลือก Print (พิมพ์) จากนั้นคลิก Printer Home Page (EWS) (หน้าหลักเครื่องพิมพ์ (EWS))

 3. คลิกที่แท็บ System (ระบบ) จากนั้นจากหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือก System Setup (ตั้งค่าระบบ)

 4. เลือกค่าความหนาแน่นที่ถูกต้อง

เปลี่ยนตลับผงหมึก

เปลี่ยนตลับผงหมึก

 • แม้ว่าตลับหมึกจะยังไม่ใกล้หมดก็ตาม ให้ทำตามขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึก HP แท้ชุดใหม่

  หมายเหตุ:

  หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียด การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข สำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย