ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - เปลี่ยนตลับโทนเนอร์

หากตลับผงหมึกถูกใช้หมึกหมดแล้ว ให้เปลี่ยนตลับโทนเนอร์ของแท้จาก HP

โปรดพิจารณาการเตรียมตลับหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อหมึกเหลือน้อย เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงเมื่อระดับตลับหมึกต่ำหรือต่ำมากด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ไฟตลับหมึกกะพริบ

 • ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก จะปรากฏขึ้นที่แอป HP Smart หรือไดรเวอร์ Windows 7

 • คุณภาพการพิมพ์เสื่อมคุณภาพลงจนไม่สามารถยอมรับได้

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

หากตลับหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด ให้เปลี่ยนตลับใหม่

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก

  การถอดตลับผงหมึกออก
 3. รีไซเคิลตลับหมึกเก่า

 4. นำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์

  ข้อควรระวัง:

  จับที่ปลายแต่ละด้านของตลับหมึกเพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าสัมผัสฝาครอบป้องกันหรือผิวหน้าลูกกลิ้ง

  การนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. จับตลับหมึกทั้งสองด้านแล้วค่อยๆ เขย่าตลับหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ

  เขย่าตลับหมึกเบาๆ
 6. ดึงฝาครอบออกจากตลับหมึก

  การถอดฝาครอบ
 7. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

  การติดตั้งตลับหมึกใหม่
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติมประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย