ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - เปลี่ยนตลับหมึก

หากตลับผงหมึกถูกใช้หมึกหมดแล้ว ให้เปลี่ยนตลับผงหมึกของแท้จาก HP

โปรดพิจารณาการเตรียมตลับหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อหมึกเหลือน้อย เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงเมื่อระดับตลับหมึกต่ำหรือต่ำมากด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • ไฟตลับหมึกกะพริบ

 • ข้อความ ตลับหมึกเหลือน้อยมาก จะปรากฏขึ้นที่แอพ HP Smart หรือไดรเวอร์ Windows 7

 • คุณภาพการพิมพ์เสื่อมคุณภาพลงจนไม่สามารถยอมรับได้

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

หากตลับหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด ให้เปลี่ยนตลับใหม่

 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก

  การถอดตลับผงหมึกออก
 3. รีไซเคิลตลับหมึกเก่า

 4. นำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์

  ข้อควรระวัง:

  จับที่ปลายแต่ละด้านของตลับหมึกเพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าสัมผัสฝาครอบป้องกันหรือผิวหน้าลูกกลิ้ง

  การนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. จับตลับหมึกทั้งสองด้านแล้วค่อยๆ เขย่าตลับหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ

  เขย่าตลับหมึกเบาๆ
 6. ดึงฝาครอบออกจากตลับหมึก

  การถอดฝาครอบ
 7. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

  การติดตั้งตลับหมึกใหม่
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม

จะซื้อตลับผงหมึกได้จากที่ไหน

จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Store หรือร้านค้าปลีกในท้องถิ่น

ตลับผงหมึกใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ของฉัน

ตลับหมึกที่ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

หมายเลขตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212

อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และอิสราเอล

แอฟริกา, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลาง, CIS, ประเทศ/ภูมิภาคที่ไม่ใช่ EU Balkan และเอเชียแปซิฟิค (ยกเว้นจีน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

จีนและอินเดีย

134A และ 134X สีดำ

135A และ 135X สีดำ

136A และ 136X สีดำ

137A และ 137X สีดำประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย