ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - ข้อผิดพลาดกระดาษติด

เมื่อคุณพยายามพิมพ์ มีเงื่อนไขข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 • ข้อความ Paper Jam (กระดาษติด) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา

 • ไอคอน Paper (กระดาษ) ติดกะพริบ และไฟ Attention (แจ้งเตือน) ติดกะพริบ (ในรุ่น USB) หรือไฟสถานะด้านหน้าเปลี่ยนเป็นติดสีเหลืองคงที่ (ในรุ่นระบบไร้สาย)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

มองหากระดาษที่ติดค้าง

ค้นหาและนำกระดาษหรือสื่อพิมพ์ที่อาจติดค้างด้านในเครื่องพิมพ์ออก

ตำแหน่งที่อาจเกิดปัญหากระดาษติด

ตำแหน่งที่กระดาษติด

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

พื้นที่ตลับหมึกพิมพ์

2

ถาดป้อนกระดาษ

3

ถาดรับกระดาษออก

4

พื้นที่ตัวพลิกกลับด้านด้านหลัง

5

ฐานเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

รีเซ็ตเครื่องพิมพ์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปัญหาของเครื่องพิมพ์

 1. ขณะเปิดเครื่องพิมพ์ ให้ปลดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

 3. รอ 60 วินาที

 4. เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับที่ผนังและเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  HP แนะนำให้เสียบต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับที่ผนังโดยตรง

 5. เปิดเครื่องพิมพ์เพื่อสิ้นสุดการรีเซ็ต

นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว

ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ

ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP อาจต้องเสียค่าซ่อมแซมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกันประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย