ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - ไฟสถานะติดกะพริบ

หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงข้อผิดพลาดที่พบทั่วไปพร้อมสถานะไฟติดกะพริบที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาไฟแจ้งสถานะเหล่านี้ ค้นหารูปแบบไฟสถานะติดกะพริบที่แสดงบนแผงควบคุม จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา

ปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม

ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

หน้าจอแผงควบคุม

 • ไอคอนกระดาษ

 • ไอคอนการแจ้งเตือน (รุ่น USB เท่านั้น)

 • ไอคอนระบบไร้สาย (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น)

 • ไอคอนตลับหมึก

2

ปุ่มดำเนินการต่อ

3

ปุ่มยกเลิก

4

ปุ่มเปิด/ปิด

5

ไฟสถานะ (รุ่น USB เท่านั้น)

6

ปุ่มระบบไร้สาย (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น)

7

ปุ่ม/ไฟสถานะข้อมูล (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น)

รูปแบบไฟสถานะ (M211d)

ตีความรูปแบบไฟสถานะสำหรับรุ่น USB

ไฟสถานะติดกะพริบ

เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลงานหรือกำลังเตรียมใช้งาน กำลังเริ่มระบบใหม่ กำลังระบายความร้อน หรือกำลังทำความสะอาด ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอสองสามนาทีเพื่อให้งานเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:

หากไฟสถานะติดกะพริบรวดเร็ว ให้ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากยังเกิดปัญหา โปรดติดต่อ HP Customer Support - Contact (ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP)

ไอคอนการแจ้งเตือนติดและไอคอนกระดาษติดกะพริบ

เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษหรือมีกระดาษติดในเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าได้ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษแล้ว

ไอคอนการแจ้งเตือนติดและไอคอนกระดาษกำลังติดกะพริบ
 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 2. ใส่ปึกกระดาษเปล่าเข้าในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้น จากนั้นเลื่อนปึกกระดาษไปข้างหน้าจนสุด

  การใส่ปึกกระดาษ
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบปึกกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 4. ลดฝาครอบถาดลงและยืดถาดรับกระดาษออกออกมา

  การลดฝาครอบถาดลงและยืดถาดรับกระดาษออกออกมา
 5. กดปุ่ม Resume (กลับดำเนินการต่อ) หากไฟสถานะยังติดกะพริบ ให้ตรวจสอบเส้นทางป้อนกระดาษเพื่อดูว่ามีกระดาษติดหรือไม่ และดึงกระดาษที่ติดออก หากพบ

ไอคอนการแจ้งเตือนติดและไอคอนตลับหมึกติดกะพริบ

ตลับหมึกพิมพ์อาจมีหมึกเหลือน้อยหรือมีข้อผิดพลาดกับตลับหมึก

ไอคอนการแจ้งเตือนติดและไอคอนตลับหมึกกำลังติดกะพริบ
 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ถอดตลับโทนเนอร์ออก

  การถอดตลับโทนเนอร์ออก
 3. รีไซเคิลตลับหมึกเก่า

 4. นำตลับโทนเนอร์กออกจากบรรจุภัณฑ์

  ข้อควรระวัง:

  จับที่ปลายแต่ละด้านของตลับหมึกเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึก อย่าสัมผัสแผ่นป้องกันหรือพื้นผิวลูกกลิ้ง

  การนำตลับโทนเนอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. จับที่ปลายทั้งสองด้านของตลับหมึก แล้วค่อยๆ เขย่าตลับหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ

  การเขย่าตลับโทนเนอร์
 6. แกะเทปออกจากตลับหมึกพิมพ์

  การถอดฝาครอบ
 7. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

  การติดตั้งตลับโทนเนอร์ใหม่
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ไอคอนการเตือนติดกะพริบ

ฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ปิดไม่สนิท

ไอคอนการเตือนกำลังติดกะพริบ
 • ตรวจสอบและปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์และฝาช่องเปิดด้านหลังให้สนิท

ไอคอนการแจ้งเตือนดับและไอคอนตลับหมึกพิมพ์ติด

ตลับหมึกของเครื่องพิมพ์มีหมึกเหลือน้อย

ไอคอนการแจ้งเตือนดับและไอคอนตลับหมึกติด
 • ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับโทนเนอร์ในตอนนี้ พิจารณาเตรียมตลับหมึกเปลี่ยนแทนไว้ให้พร้อมเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ด้อยลงและไม่สามารถยอมรับได้

รูปแบบไฟสถานะ (M208dw, M209dw, M209dwe และ M211dw)

ตีความรูปแบบไฟสถานะสำหรับรุ่นระบบไร้สาย

ไฟสถานะสีขาวติดคงที่บนแถบ

เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะว่างงานและไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย

ไฟสถานะสีขาวติดคงที่บนแถบ
 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายไร้สาย

ไฟติดคงที่สีขาวที่บนแถบและไฟตลับหมึกติด

ระดับผงหมึกเหลือน้อย

ไฟติดคงที่สีขาวที่บนแถบและไฟตลับหมึกติด

ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับโทนเนอร์ในตอนนี้ พิจารณาเตรียมตลับหมึกเปลี่ยนแทนไว้ให้พร้อมเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ด้อยลงและไม่สามารถยอมรับได้

ไฟสถานะสีขาวติดคงที่บนแถบและไอคอนตลับหมึกติดกะพริบ

ระดับผงหมึกต่ำมาก

ไฟสถานะสีขาวติดสว่างบนแถบและไอคอนตลับหมึกติดกะพริบ
 • ให้เปลี่ยนตลับโทนเนอร์

ไฟสถานะสีขาวติดกะพริบบนแถบ

เครื่องพิมพ์กำลังประมวลผลและกำลังพิมพ์งาน

ไฟสถานะสีขาวติดกะพริบบนแถบ

ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอสองสามนาทีเพื่อให้งานเสร็จสิ้น

ไฟสถานะสีขาวติดที่ตรงกลางของแถบ

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดสลีป

ไฟสถานะสีขาวติดที่ตรงกลางของแถบ

ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

ไฟสถานะสีเหลืองอำพันติดคงที่บนแถบ

ฝาช่องปิดตลับหมึกของเครื่องพิมพ์ปิดไม่สนิท

ไฟสถานะสีเหลืองอำพันติดคงที่บนแถบ
 • ตรวจสอบและปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์และฝาช่องเปิดด้านหลังให้สนิท

ไฟสถานะสีเหลืองติดคงที่บนแถบและไอคอนกระดาษติดกะพริบ

เครื่องพิมพ์อาจไม่มีกระดาษหรือใส่กระดาษไม่ถูกต้อง

ไฟสถานะสีเหลืองติดคงที่บนแถบและไอคอนกระดาษกำลังติดกะพริบ
 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษให้ชิดกับขอบของถาดป้อนกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 2. ใส่ปึกกระดาษเปล่าเข้าในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้น จากนั้นเลื่อนปึกกระดาษไปข้างหน้าจนสุด

  การใส่ปึกกระดาษ
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบปึกกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 4. ลดฝาครอบถาดลงและยืดถาดรับกระดาษออกออกมา

  การลดฝาครอบถาดลงและยืดถาดรับกระดาษออกออกมา
 5. กดปุ่ม Resume (กลับดำเนินการต่อ)

ไฟสถานะสีเหลืองติดคงที่บนแถบและไอคอนตลับหมึกติดกะพริบ

ตลับหมึกพิมพ์อาจมีหมึกเหลือน้อยหรือมีข้อผิดพลาดกับตลับหมึก เช่น เป็นตลับหมึกที่ไม่รองรับ ตลับหมึกที่ไม่อนุญาต หรือตลับหมึกที่มีการป้องกันไว้

ไฟสถานะสีเหลืองติดคงที่บนแถบและไอคอนตลับหมึกติดกะพริบ
 1. เปิดฝาช่องตลับหมึก

  เปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. ถอดตลับโทนเนอร์ออก

  การถอดตลับโทนเนอร์ออก
 3. รีไซเคิลตลับหมึกเก่า

 4. นำตลับโทนเนอร์กออกจากบรรจุภัณฑ์

  ข้อควรระวัง:

  จับที่ปลายแต่ละด้านของตลับหมึกเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึก อย่าสัมผัสแผ่นป้องกันหรือพื้นผิวลูกกลิ้ง

  การนำตลับโทนเนอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. จับที่ปลายทั้งสองด้านของตลับหมึก แล้วค่อยๆ เขย่าตลับหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ

  การเขย่าตลับโทนเนอร์
 6. แกะเทปออกจากตลับหมึกพิมพ์

  การถอดฝาครอบ
 7. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่

  การติดตั้งตลับโทนเนอร์ใหม่
 8. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

ไฟสถานะสีเหลืองติดกะพริบเร็วบนแถบ

เครื่องพิมพ์พบปัญหาการเชื่อมต่อ

ไฟสถานะสีเหลืองติดกะพริบรวดเร็วบนแถบ
 • เครื่องพิมพ์พบปัญหาการเชื่อมต่อ ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วรอสัก 30 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่

ไฟสถานะสีน้ำเงินติดคงที่บนแถบ

เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะว่างงานและเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สาย คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาถูกเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct

ไฟสถานะสีน้ำเงินติดคงที่บนแถบ

ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

ไฟสถานะบนแถบติดกะพริบสีน้ำเงิน

เครื่องพิมพ์กำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ไฟสถานะบนแถบกำลังติดกะพริบสีน้ำเงิน

ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอจนกว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ไฟสีน้ำเงินติดกะพริบบนแถบ จากนั้นติดกะพริบที่ไฟสีเหลือง

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ไฟสีน้ำเงินกำลังติดกะพริบบนแถบ จากนั้นติดกะพริบที่ไฟสีเหลือง
 • ลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

  หมายเหตุ:

  หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น Wireless Setup Mode (โหมดการตั้งค่าระบบไร้สาย) รอ 30-45 วินาที จากนั้นเปิดแอพ HP Smart จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ

ไฟสถานะสีเขียวติดคงที่บนแถบ

เครื่องพิมพ์กำลังเตรียมใช้งาน กำลังรอการยืนยัน กำลังทำขั้นตอนล้างอัตโนมัติปกติ กำลังดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตเครื่องพิมพ์ หรือกำลังระบายความร้อน

หมายเหตุ:

งานพิมพ์อาจหยุดชั่วคราวระหว่างการระบายความร้อน และจะกลับมาพิมพ์ต่อเมื่อเครื่องพิมพ์พร้อมทำงาน อาจใช้เวลาหลายนาที

ไฟสถานะสีเขียวติดคงที่บนแถบ

ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอสองสามนาทีเพื่อให้งานเสร็จสิ้น

ไฟสถานะสีเขียวติดกะพริบบนแถบ

เครื่องพิมพ์กำลังทำการบำรุงรักษาปกติ

ไฟสถานะสีขาวกำลังติดกะพริบบนแถบ

ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอให้งานการบำรุงรักษาปกติสิ้นสุด

ไฟสถานะสีม่วงติดกะพริบบนแถบ

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดการตั้งค่า Wi-Fi

ไฟสถานะสีม่วงกำลังติดกะพริบบนแถบ
 • หากปุ่ม Information (ข้อมูล) ติดกะพริบ ให้กดปุ่ม Information (ข้อมูล) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

ไฟสีม่วงติดกะพริบบนแถบอย่างรวดเร็ว จากนั้นติดกะพริบเป็นสีเหลือง

หมดเวลาของการเชื่อมต่อในโหมด Wi-Fi Protected Setup (WPS)

ไฟสีม่วงกำลังติดกะพริบบนแถบอย่างรวดเร็ว จากนั้นติดกะพริบเป็นสีเหลือง
 • กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เพื่อล้างข้อผิดพลาดแล้วลองอีกครั้ง

  หมายเหตุ:

  หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้กดปุ่ม Wi-Fi ที่เครื่องพิมพ์ค้างไว้สามวินาที จากนั้นให้กดปุ่ม WPS ที่เราเตอร์ภายในสองนาทีประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย