ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 - ไฟสถานะติดกะพริบ

หัวข้อต่อไปนี้กล่าวถึงข้อผิดพลาดที่พบทั่วไปพร้อมสถานะไฟติดกะพริบที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาไฟแจ้งสถานะเหล่านี้ ค้นหารูปแบบไฟสถานะติดกะพริบที่แสดงบนแผงควบคุม จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา

ปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะที่แผงควบคุม

ตัวอย่างปุ่มสั่งการ ไอคอนและไฟสถานะของแผงควบคุม

คำบรรยาย

คำอธิบาย

1

หน้าจอแผงควบคุม

  • ไอคอนกระดาษ

  • ไอคอนการแจ้งเตือน (รุ่น USB เท่านั้น)

  • ไอคอนระบบไร้สาย (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น)

  • ไอคอนตลับหมึก

2

ปุ่มดำเนินการต่อ

3

ปุ่มยกเลิก

4

ปุ่มเปิด/ปิด

5

ไฟสถานะ (รุ่น USB เท่านั้น)

6

ปุ่มระบบไร้สาย (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น)

7

ปุ่ม/ไฟสถานะข้อมูล (รุ่นระบบไร้สายเท่านั้น)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย