ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet - ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP รุ่นเก่าใน mac OS X

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่าจำนวนมาก ไดรเวอร์การพิมพ์จะหาได้จาก รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ Apple เท่านั้น

ตามปกติแล้ว ไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออัปเดตไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ใน mac OS X

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

การอัปเกรดไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า ให้เรียกใช้ รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ Apple

หาก รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ Apple ไม่ทำการติดตั้งไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ ให้ดาวน์โหลดแพ็คเกจไดรเวอร์ทั้งหมดด้วยตนเองจากฝ่ายบริการของ Apple

สำหรับข้อมูลไดรเวอร์ที่มี ให้ไปที่ HP LaserJet - เครื่องพิมพ์ HP รุ่นเก่าที่ใช้ไดรเวอร์ macOS

ขั้นตอนที่สอง: เพิ่มเครื่องพิมพ์ HP ไปยังรายการเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์

เพิ่มไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP ไปยังรายการเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB, เครือข่ายที่ใช้สาย หรือเครือข่ายไร้สาย

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่าน USB, เครือข่ายที่ใช้สาย หรือเครือข่ายไร้สาย

 2. เปิดเมนู Appleไอคอนเมนู Apple แล้วคลิก System Preferences (การตั้งค่าระบบ)

 3. คลิก Printers & Scanners (เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์) และหากเครื่องพิมพ์แสดงในรายการอยู่แล้ว ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกไอคอนลบเครื่องพิมพ์ (ไอคอนลบเครื่องพิมพ์) ที่ด้านล่างของรายการเพื่อนำเครื่องพิมพ์ออก

 4. คลิกไอคอนเพิ่มเครื่องพิมพ์ (ไอคอนเพิ่มเครื่องพิมพ์) แล้วคลิกชื่อของเครื่องพิมพ์ในรายการ

  หมายเหตุ:

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Kind (ประเภท) ของเครื่องพิมพ์เป็น “Bonjour”, “Bonjour Multifunction” หรือ “USB”

  ประเภทเครื่องพิมพ์เป็น “Bonjour”

  ประเภทเครื่องพิมพ์เป็น “Bonjour”
 5. ในรายการดรอปดาวน์ Use (ใช้) ให้เลือกไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP เพื่อกำหนดเป็นค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ:

  เครื่องพิมพ์จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นหากเครื่องพิมพ์รองรับ AirPrint1, Secure AirPrint หรือ AirPrint (10.9 และใหม่กว่า) เพื่อใช้คุณลักษณะไดรเวอร์ของ HP ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกไดรเวอร์ของ HP

  เลือกไดรเวอร์ HP ในรายการ ใช้ แบบดรอปดาวน์

  เลือกไดรเวอร์ HP ในรายการ ใช้ แบบดรอปดาวน์
 6. คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ HP ไปยังคิวการพิมพ์

 7. หากมีข้อความแจ้งเตือนให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้คลิก Install (ติดตั้ง) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

 8. หากมีข้อความแจ้งเตือน ให้พิมพ์ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของคุณ

1AirPrint และโลโก้ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย