ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet - เว็บไซต์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบว่าตลับหมึกของคุณเป็นตลับหมึก HP ของแท้หรือไม่

หากคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์และข้อความบนแผงควบคุมแสดงข้อความแจ้งว่าตลับหมึกนั้นไม่ใช่ของ HP ให้ไปที่ http://www.hp.com/go/anticounterfeit

โดยทาง HP จะช่วยตรวจสอบว่าตลับหมึกดังกล่าวเป็นของแท้หรือไม่ พร้อมทั้งจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาใดๆ ต่อไปนี้ ตลับหมึกของคุณอาจไม่ใช่ตลับหมึก HP ของแท้:

  • หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองแสดงว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ใช่ของ HP

  • คุณพบปัญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานอยู่

  • ตลับหมึกมีลักษณะแตกต่างจากปกติ (ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ของ HP)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย