ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - บริการการรับประกันแบบลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์ HP ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ชิ้นส่วนที่ลูกค้าสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง (CSR) เพื่อลดระยะเวลาในการซ่อมแซมและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง หากในระหว่างช่วงวินิจฉัย HP สรุปว่าควรทำการซ่อมแซมโดยใช้ชิ้นส่วน CSR ทาง HP จะจัดส่งชิ้นส่วนนั้นเพื่อให้คุณทำการเปลี่ยนด้วยตนเอง

ชิ้นส่วน CSR มีสองประเภท ได้แก่ 1) ชิ้นส่วนที่ต้องให้ลูกค้าเปลี่ยนด้วยตนเอง หากคุณขอให้ HP เป็นผู้เปลี่ยนชิ้นส่วนเหล่านี้ คุณจะต้องชำระค่าเดินทางและค่าแรงในการให้บริการ 2) ชิ้นส่วนที่ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนเองหรือไม่ก็ได้ ชิ้นส่วนเหล่านี้ออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณขอให้ HP เป็นผู้เปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว ทาง HP อาจเปลี่ยนชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการรับประกันที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ชิ้นส่วน CSR อาจถูกจัดส่งให้คุณในวันทำการถัดไปโดยขึ้นอยู่กับสถานที่และการมีชิ้นส่วนที่พร้อมจะจัดส่ง การจัดส่งชิ้นส่วนในวันเดียวกันหรือภายใน 4 ชั่วโมงจะมีค่าบริการเพิ่มโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านสถานที่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการด้านเทคนิคของ HP และช่างเทคนิคของเราจะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แก่คุณ HP จะเป็นผู้กำหนดเมื่อส่งวัสดุพร้อมชิ้นส่วน CSR สำรองว่าจะต้องส่งชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องกลับคืนให้ทาง HP หรือไม่ ในกรณีที่ต้องมีการส่งคืนชิ้นส่วนที่บกพร่องให้กับ HP คุณจะต้องจัดส่งชิ้นส่วนดังกล่าวคืนแก่ HP ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติคือห้า (5) วันทำการ

ชิ้นส่วนที่ชำรุดจะต้องส่งคืนพร้อมกับเอกสารประกอบของชิ้นส่วนนั้นในบรรจุภัณฑ์ขนส่งที่มีให้ HP จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณในส่วนของชิ้นส่วนทดแทน หากคุณไม่ส่งคืนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้กับ HP ตามเงื่อนไขการรับประกันแบบให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง HP จะออกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจัดส่งและการส่งคืนชิ้นส่วนทั้งหมด และจะกำหนดเองว่าจะใช้บริการบริษัทขนส่งใดประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย