ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed - ติดตั้งไดรเวอร์คุณสมบัติแบบเต็มหรือโซลูชันเต็มรูปแบบเพื่อพิมพ์ใน Windows 7 หรือ Windows 8 โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

เครื่องพิมพ์ HP บางเครื่องอาจไม่ได้มาพร้อมกับไดรเวอร์ หรืออาจมาพร้อมกับไดรเวอร์พื้นฐานในตัวระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8 (OS) (ไดรเวอร์ใน OS) ไดรเวอร์ใน OS ไม่มีคุณสมบัติเดียวกันกับที่มีในดาวน์โหลดคุณสมบัติแบบเต็มหรือโซลูชันแบบเต็มรูปแบบ

หากคุณต้องการอัปเกรดจากไดรเวอร์การพิมพ์พื้นฐานเป็นโซลูชันแบบเต็มรูปแบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งคุณสมบัติแบบเต็มหรือซอฟต์แวร์โซลูชันแบบเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ:

เอกสารชุดนี้ให้คำแนะนำการดาวน์โหลดและการติดตั้งโดยใช้ USB เพื่อใช้งานไดรเวอร์คุณสมบัติแบบเต็มหรือโซลูชันทั้งหมดจาก HP เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ที่รองรับกับ Windows 7 หรือ 8

หากคุณต้องการติดตั้งผ่านเครือข่าย ให้ไปที่ HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed - ติดตั้งไดรเวอร์คุณสมบัติแบบเต็มหรือโซลูชันเต็มรูปแบบเพื่อพิมพ์ใน Windows 7 หรือ Windows 8 โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

แนะนำให้ใช้ไดรเวอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือโซลูชันตัวเต็มสำหรับเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่หากมีให้ใช้งาน โซลูชันตัวเต็มคือชุดซอฟต์แวร์ที่มีชุดไดรเวอร์ทั้งหมด ซอฟต์แวร์ติดตั้ง และเครื่องมือในการดูแลอื่นๆ

ก่อนที่จะเริ่มพิมพ์ ให้ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน่วยความจำและเนื้อที่ว่างในคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการดาวน์โหลดโซลูชันตัวเต็ม และแบ่งเวลาให้เพียงพอที่จะดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

 • หากคุณต้องการไดรเวอร์พื้นฐานเนื่องจากการดาวน์โหลดโซลูชันแบบเต็มรูปแบบมีขนาดใหญ่เกินไป (สูงสุด 320 MB) และคุณไม่ได้รวมไดรเวอร์พื้นฐานอยู่ใน OS ของ Windows 7 หรือ Windows 8 เครื่องพิมพ์บางเครื่องมีไดรเวอร์เฉพาะของเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กซึ่งดาวน์โหลดได้จาก hp.com

  โดยทั่วไปแล้วไดรเวอร์เฉพาะของเครื่องพิมพ์ (เช่น Plug and Play) สามารถหาได้ในหน้าเครื่องพิมพ์แต่ละหน้าใต้หัวข้อ Driver - Product Installation Software (ไดรเวอร์ - ซอฟต์แวร์การติดตั้งเครื่องพิมพ์)

 • หากคุณมีเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP) ให้ใช้โซลูชันแบบเต็มที่มีอยู่ของเครื่องพิมพ์ หากการดาวน์โหลดโซลูชันแบบเต็มรูปแบบมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ใช้โซลูชันเฉพาะของเครื่องพิมพ์ (เช่น Plug and Play, พิมพ์/สแกน, PCL6 (ไม่ใช่ UPD) เป็นต้น) หากไม่มีโซลูชันเฉพาะของเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ไดรเวอร์ใน OS (หากให้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ 8)

  ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP), Universal Print Drivers (UPD) เนื่องจากเครื่องพิมพ์เหล่านี้ ใช้พิมพ์ เท่านั้น

หมายเหตุ:

หากคุณไม่มีไดรเวอร์พื้นฐานให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือคุณต้องการฟังก์ชันขั้นสูงเพิ่มเติม แต่ไม่มีโซลูชันแบบเต็มสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ P LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed - วิธีเลือกไดรเวอร์ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์

เลือกไดรเวอร์ที่มีคุณสมบัติไดรเวอร์แบบเต็มรูปแบบหรือโซลูชันเต็มรูปแบบ

ไดรเวอร์โซลูชันแบบเต็มรูปแบบ จะมีอยู่ใต้ส่วน Software (ซอฟต์แวร์) หรือDriver (ไดรเวอร์) ในหน้าการสนับสนุนเครื่องพิมพ์และไดรเวอร์แต่ละหน้า

บางตัวอย่างอาจประกอบด้วยหนึ่งในตัวเลือกของไดรเวอร์โซลูชันแบบเต็มรูปแบบต่อไปนี้:

 • อเมริกา - ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์โซลูชันแบบเต็มรูปแบบ

 • ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ HP LaserJet แบบเต็ม

 • โซลูชันซอฟต์แวร์ HP Color LaserJet Series แบบเต็มรูปแบบ

 • โซลูชันซอฟต์แวร์ HP Color LaserJet Series แบบเต็มรูปแบบสำหรับอเมริกา/ยุโรป

 • ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet:

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์บางรุ่น เช่น HP Color LaserJet Enterprise CP5525 อาจมีความหลากหลายของชื่อโซลูชันแบบเต็ม (เช่น ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise CP5525)

ดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่มีคุณสมบัติไดรเวอร์แบบเต็มรูปแบบหรือโซลูชันเต็มรูปแบบ

เนื้อหาส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดคุณสมบัติแบบเต็มรูปแบบหรือไดรเวอร์การพิมพ์โซลูชันเต็มรูปแบบ

 1. ไปที่ ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์

 2. พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์หรือหมายเลขรุ่นในช่องข้อความ และจากนั้นคลิก ส่ง

 3. เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากรายการ หากไม่มีการตรวจพบโดยอัตโนมัติ

 4. ในส่วน ไดรเวอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ ค้นหาซอฟต์แวร์หรือโซลูชันตัวเต็ม

 5. คลิก Download (ดาวน์โหลด) คลิก Save (บันทึก) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ .exe คลิก Save (บันทึก) อีกครั้ง จากนั้นรอให้การดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ:

  การดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือโซลูชันตัวเต็มอาจต้องใช้เวลา กรุณาให้เวลาเพียงพอที่การดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้น

ติดตั้งไดรเวอร์ที่มีคุณสมบัติไดรเวอร์แบบเต็มรูปแบบหรือโซลูชันเต็มรูปแบบ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคลายไฟล์ไดรเวอร์ เปิดคู่มือการติดตั้ง และติดตั้งคุณสมบัติแบบเต็มรูปแบบหรือไดรเวอร์โซลูชันแบบเต็มรูปแบบเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านสายเคเบิล USB หรือพอร์ตแบบขนาน

ขั้นตอนที่หนึ่ง: แตกไฟล์และเปิดคู่มือการติดตั้ง

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแตกไฟล์และเริ่มต้นการติดตั้ง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ต่อสาย USB จากเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:

  ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะปรากฏข้อความแจ้งให้ดำเนินการเช่นนั้นในระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์

 2. ค้นหาไฟล์ .exe ที่บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ไดรเวอร์เพื่อแตกไฟล์และเริ่มต้นการติดตั้ง

  หมายเหตุ:

  หากคุณได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของ Windows ให้อนุญาตไดรเวอร์เพื่อติดตั้งต่อ

 3. หากหน้าจอต้อนรับสีเขียวปรากฏขึ้น ให้คลิกชื่อซีรี่ส์เครื่องพิมพ์ และหากมีข้อความแจ้ง ให้เลือก USB ไม่เช่นนั้นให้ข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไป

 4. หากหน้าจอ เริ่มต้นการติดตั้ง ปรากฏขึ้น ให้คลิก Install the software (ติดตั้งซอฟต์แวร์) บนเมนูด้านบน ไม่เช่นนั้นให้ข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไป

  หมายเหตุ:

  หากคุณได้รับการเตือนไม่ให้เชื่อมต่อสายเคเบิล USB จนกว่าจะได้รับแจ้ง ให้คลิก Install the software (ติดตั้งซอฟต์แวร์) ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบการเตือน

 5. คลิก Install (ติดตั้ง) แล้วรอให้เครื่องเริ่มการติดตั้ง

 6. เลือก Easy Install (ติดตั้งแบบง่าย) คลิก Next (ถัดไป) และรอให้เครื่องเตรียมพร้อมไฟล์การติดตั้ง

  หมายเหตุ:

  หากคุณได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของ Windows ให้อนุญาตไดรเวอร์เพื่อติดตั้งต่อ

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งไดรเวอร์คุณสมบัติแบบเต็มรูปแบบโดยใช้สาย USB

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งคุณสมบัติแบบเต็มรูปแบบหรือไดรเวอร์โซลูชันทั้งหมดโดยใช้สายเคเบิล USB

หมายเหตุ:

ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะปรากฏข้อความแจ้งให้ดำเนินการเช่นนั้นในระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์

 1. เมื่อมีข้อความแจ้งให้ป้อนประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก Directly to this computer using a USB cable (โดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ผ่านสาย USB) และคลิก Next (ถัดไป)

  หมายเหตุ:

  หากคุณได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของ Windows ให้อนุญาตไดรเวอร์เพื่อติดตั้งต่อ

 2. เมื่อมีข้อความแจ้งให้ Connect your device now (เชื่อมต่ออุปกรณ์ทันที) ให้ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องพิมพ์และกับคอมพิวเตอร์แล้ว

 3. เมื่อหน้าจอ Device has been detected (ตรวจพบอุปกรณ์แล้ว) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Next (ถัดไป) และรอให้กระบวนการติดตั้งเสร็จสิ้น

  หมายเหตุ:

  หากคุณได้รับการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยของ Windows ให้อนุญาตไดรเวอร์เพื่อติดตั้งต่อ

 4. หากคุณได้รับการแจ้งเตือนตัวดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก Continue (ต่อไป)

 5. หากคุณได้รับการเตือนให้ลงทะเบียนกับ HP ให้คลิก Next (ถัดไป) เพื่อลงทะเบียนเครื่องพิมพ์และลงทะเบียนการแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือคลิก Cancel (ยกเลิก) เพื่อปิดหน้าต่างและเสร็จสิ้นการติดตั้งไดรเวอร์

 6. เมื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Finish (เสร็จสิ้น) หรือคลิก Exit (ออก) แล้วรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เมื่อมีข้อความแจ้ง

  หมายเหตุ:

  ในการพิมพ์หน้าทดสอบก่อนที่จะออกและรีสตาร์ท ให้คลิก Print Test Page (พิมพ์หน้าทดสอบ)

หมายเหตุ:

หากมีตัวเลือก Install More Product Software (ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อื่น) ให้คลิกลิงค์เพื่อติดตั้งคุณสมบัติ Toolbox Fxประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย