ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP - แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับโทรสาร

ลองโซลูชันในเอกสารนี้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับโทรสาร

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ค้นหาปัญหาของโทรสารที่คุณพยายามแก้ไขในส่วนด้านล่าง แล้วคลิกหัวเรื่องของประเภทแผงควบคุม

ส่งโทรสารได้ช้า

คุณภาพสายโทรศัพท์ของเครื่องพิมพ์ไม่ดี

คลิกที่หัวข้อด้านล่างที่ตรงกับประเภทแผงควบคุมของคุณ แล้วลองโซลูชันที่ให้มาเพื่อแก้ไขปัญหา

คุณภาพโทรสารไม่ดี

โทรสารไม่ชัดเจนหรือจางเกินไป

คลิกที่หัวข้อด้านล่างที่ตรงกับประเภทแผงควบคุมของคุณ แล้วลองโซลูชันที่ให้มาเพื่อแก้ไขปัญหา

โทรสารถูกตัดหรือพิมพ์บนสองหน้า

หากการตั้งค่าขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกับขนาดกระดาษของเอกสารที่ส่งโทรสาร โทรสารที่ได้รับอาจสูญเสียเนื้อหาบางส่วน หรืออาจใช้วิธีการพิมพ์แบบสองหน้า

คลิกที่หัวข้อด้านล่างที่ตรงกับประเภทแผงควบคุมของคุณ แล้วลองโซลูชันที่ให้มาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย