ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP - ส่งโทรสาร

ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการส่งโทรสารจากเครื่องพิมพ์หรือจากซอฟต์แวร์โทรสารใน Windows

ส่วนในเอกสารนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการส่งโทรสารจากเครื่องสแกนแบบแท่นหรืออุปกรณ์ป้อนกระดาษ วิธีการตั้งเวลาให้ส่งโทรสารในภายหลัง วิธีใช้การโทรด่วนหรือรายการสมุดโทรศัพท์ และวิธีการส่งโทรสารโดยใช้ซอฟต์แวร์โทรสารใน Windows

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

คลิกส่วนด้านล่างเพื่อขยาย แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มาเพื่อทำงานให้เสร็จสิ้น

นอกจากขั้นตอนด้านล่าง คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีการส่งโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

วิดีโอนี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP LaserJet Pro (MFPs) ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสที่มี พื้นหลังสีขาว เท่านั้น สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นอื่น ให้ดูที่ส่วนด้านล่างเพื่อค้นหาขั้นตอนเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย