ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP - เปลี่ยนการแก้ไขข้อผิดพลาดและความเร็วโทรสาร

เอกสารนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการเปลี่ยนการแก้ไขข้อผิดพลาดและการตั้งค่าความเร็วโทรสารบน HP LaserJet Pro MFP

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

คลิกส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย