ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นระยะๆ ให้กับเครื่องพิมพ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ทราบและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ (รวมถึงแอป Web Services ใหม่) คุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดทั้งหมด

มี วิธีการสนับสนุนสองวิธี (แสดงรายการด้านล่าง) เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ บนเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

หมายเหตุ:

สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ USB ให้ใช้วิธีที่สอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ยูทิลิตี้ HP Printer Update

ภาพรวมวิดีโอ

นอกจากขั้นตอนในเอกสารนี้ คุณสามารถดูวิดีโอด้านล่างที่แสดงวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ ดูวิดีโอที่ตรงกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

วิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับรุ่นเครื่องพิมพ์ LaserJet Pro M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454, M479:

วิดีโอต่อไปนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ LaserJet Pro ที่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ และเครื่องพิมพ์บางรุ่นที่มีแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด:

หมายเหตุ:

หากขั้นตอนในวิดีโอเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดูในส่วนด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนที่ถูกต้องประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย