ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP - รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาโทรสาร

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นรุ่นโทรสารและคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโทรสาร มีวิธีการแก้ไขปัญหาหลายวิธี ลองการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา: หลังจากทำตามวิธีแก้ไขแต่ละวิธี ให้ทดลองโทรสารเพื่อดูว่ายังคงมีอยู่หรือไม่

หมายเหตุ:

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อแก้ไขปัญหาโทรสาร ให้ต่อสายโทรศัพท์จากเครื่องพิมพ์กับแจ็คโทรศัพท์ที่ผนังโดยตรง ถอดอุปกรณ์อื่นทั้งหมดที่ต่อกับเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบพอร์ตโทรสารของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่าสายโทรศัพท์ต่อเข้ากับพอร์ตโทรสารแน่นแล้วที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ (ไม่ใช่พอร์ตของเครือข่าย)

รันรายงานทดสอบโทรสาร

รันรายงานทดสอบโทรสารจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อระบุปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ การเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ หรือการตั้งค่าโทรสาร

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

คลิกส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

ลองอัปเกรดเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะช่วยแก้ไขปัญหาที่รู้จักและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

หากต้องการคำแนะนำในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดูที่เอกสารต่อไปนี้:

HP LaserJet Pro - อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าโทรสาร

ตรวจสอบว่าตั้งค่าโทรสารแล้วเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่

จากคอมพิวเตอร์ ให้เปิดโฟลเดอร์โปรแกรมของ HP คลิกชื่อเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วรันยูทิลิตีการตั้งค่าโทรสาร

บริการโทรศัพท์

ตรวจสอบว่าบริการโทรศัพท์รองรับโทรสารอะนาล็อก

  • หากคุณใช้ ISDN หรือ PBX แบบดิจิตอล ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเป็นสายโทรสารอะนาล็อก

  • หากคุณใช้บริการ VoIP ให้เปลี่ยนการตั้งค่า ความเร็วโทรสาร เป็น ช้า (V.29) จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ สอบถามผู้ให้บริการของคุณว่ารองรับการใช้งานแฟกซ์หรือไม่ และความเร็วแฟกซ์โมเด็มที่แนะนำให้ใช้ บางบริษัทอาจต้องใช้อะแดปเตอร์

  • หากคุณใช้บริการ DSL ให้ตรวจสอบว่ามีวงจรกรองสัญญาณต่อกับสายโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ ติดต่อผู้ให้บริการ DSL หรือวงจรกรองสัญญาณ DSL หากคุณยังไม่มี หากคุณติดตั้งวงจรกรองสัญญาณ DSL อยู่แล้ว ให้ลองเปลี่ยนวงจรกรองสัญญาณ เนื่องจากตัวที่ติดตั้งอยู่อาจชำรุดประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย