ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429, M479 - ตั้งค่าสแกนไปโฟลเดอร์เครือข่าย

คุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์ให้คุณสแกนเอกสารไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายโดยตรงได้ เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย และผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องตั้งค่าคุณสมบัติ Scan to Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์) ก่อนที่จะใช้งานได้

มี สองวิธี ในการกำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย: (1) ใช้ Scan to Network Folder Wizard (ใน Windows) ซึ่งได้รับการติดตั้งในกลุ่มโปรแกรมของ HP ของเครื่องพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเต็มรูปแบบ หรือ (2) ใช้ HP Embedded Web Server (EWS)

ตรวจดูข้อมูลในส่วน ก่อนเริ่มต้น ด้านล่าง แล้วคลิกส่วนสำหรับวิธีที่คุณต้องการใช้ในการตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย