ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429, M479 - ตั้งค่าสแกนไปยัง SharePoint

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติการสแกนไปยัง SharePoint ใน HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อให้คุณสามารถสแกนเอกสารจากเครื่องพิมพ์และบันทึกไฟล์ที่สแกนโดยตรงไปยังไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:

สแกนไปยัง SharePoint ไม่รองรับสำหรับ SharePoint 365

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเบราเซอร์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ และใช้เพื่อเข้าใช้ Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเบราเซอร์

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ IP ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึง EWS ได้

 1. รับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์:

  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ แตะไอคอนไร้สาย ไอคอนไร้สาย หรือไอคอน Ethernet ไอคอน Ethernet เพื่อดู IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์

 2. เปิด Embedded Web Server

  1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราเซอร์ และในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์

   ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์
  2. กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ:

   หากเบราว์เซอร์แสดงข้อความที่ระบุว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป โดยการเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

   EWS จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่า สแกนไปยัง SharePoint

ใช้ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติสแกนไปยัง SharePoint

 1. บนโฮมเพจ EWS ให้คลิกแท็บ การตั้งค่า แล้วคลิก การปรับแต่งแผงควบคุม

 2. คลิก ตั้งค่าแบบด่วน แล้วคลิกไอคอนเพิ่ม ไอคอนเพิ่ม

 3. ภายใต้ Type (ประเภท) ให้เลือก Scan to SharePoint (สแกนไปยัง SharePoint) และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มโปรไฟล์ Quick Set สำหรับปลายทาง SharePoint เมื่อเสร็จสิ้น คลิก ถัดไป

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการตั้งค่า SharePoint ปลายทาง ข้อกำหนดการรับรองความถูกต้อง และการสแกน และการกำหนดค่าไฟล์ เมื่อเสร็จสิ้น คลิก ใช้

  หมายเหตุ:

  คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสแกนและการตั้งค่าไฟล์สำหรับการสแกนในอนาคตเพื่อตั้งค่า SharePoint แบบด่วน ใน EWS คลิกที่แท็บ สแกน คลิก สแกนไปยัง SharePoint และจากนั้น คลิก การตั้งค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากที่คุณติดตั้ง และกำหนดค่าคุณสมบัติสแกนไปยัง SharePoint แล้ว ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและเริ่มต้นใช้งาน:

HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429, M479 - สแกนไปยัง SharePointประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย