ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP - แก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดของบันทึกโทรสารและตรวจสอบรายงานโทรสาร

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นรุ่นโทรสาร และคุณพบปัญหาเกี่ยวกับโทรสาร ให้ลองขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในเอกสารนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึงบันทึกการทำงานของโทรสาร

คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการทำงานของโทรสารเพื่อดูรหัสข้อผิดพลาดและข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโทรสารได้ เมื่อต้องการเข้าถึงบันทึกการทำงานของโทรสาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

คลิกส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

ขั้นตอนที่สอง: การแก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดของโทรสาร

หัวข้อต่อไปนี้จะอ้างอิงรหัสข้อผิดพลาดของโทรสาร (ซึ่งอาจแสดงอยู่ในบันทึกการรับส่งโทรสาร) และขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ขั้นตอนที่สาม: ตรวจสอบรายงานโทรสาร

มีรายงานโทรสารเพื่อช่วยแก้ปัญหาการส่งโทรสาร ในการรันรายงานข้อความโทรสาร ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

คลิกส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

หมายเหตุ:

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายโทรศัพท์กับพอร์ตโทรสารที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์แน่นดีแล้วประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย