ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อส่งและรับโทรสาร

ทำตามขั้นตอนตามลำดับที่แสดงเพื่อตั้งค่าโทรสาร

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลในเอกสารนี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP LaserJet Pro (MFPs):

 • HP LaserJet Pro 300 color MFP M375

 • HP LaserJet Pro 400 MFP M425

 • HP LaserJet Pro MFP M426

 • HP LaserJet Pro MFP M427

 • HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

 • HP Color LaserJet Pro MFP M476

 • HP Color LaserJet Pro MFP M477

 • HP LaserJet Pro MFP M521

 • HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

ในรุ่น HP LaserJet Pro MFP M428, M429 หรือ M479 โปรดดูที่เอกสารต่อไปนี้หากต้องการขั้นตอนในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อส่งและรับโทรสาร:

HP LaserJet Pro MFP M428, M429, M479 - ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อส่งและรับโทรสาร

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเชื่อมต่อบริการโทรสาร

สำคัญ:

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับแจ็คโทรศัพท์ ให้ใช้สายโทรศัพท์และอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

อย่าใช้สายโทรศัพท์อื่น เพราะอาจทำให้เกิดปัญหากับการส่งโทรสาร

หมายเหตุ:

ในประเทศ/พื้นที่ที่ใช้ระบบโทรศัพท์อนุกรม อะแดปเตอร์จะมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ ใช้อะแดปเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Telecom อื่นกับแจ็คโทรศัพท์เดียวกับที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ

ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อโทรศัพท์ คุณอาจจำเป็นต้องใช้เป็นตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท์และสายโทรศัพท์แบบสองสายเพิ่มเติม เพื่อตั้งค่าโทรสารให้เสร็จสมบูรณ์

ในการระบุพอร์ตโทรสารและพอร์ตสายออกของโทรศัพท์ ให้มองหาไอคอนต่อไปนี้ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์:

ไอคอนพอร์ตโทรสาร

ไอคอนพอร์ตโทรสาร

พอร์ตสายออกของโทรศัพท์

พอร์ตสายออกของโทรศัพท์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ระบุประเภทการเชื่อมต่อโทรศัพท์

ตรวจดูประเภทอุปกรณ์และบริการต่อไปนี้เพื่อกำหนดวิธีการตั้งค่าที่จะใช้ วิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และบริการที่ติดตั้งไว้แล้วในระบบโทรศัพท์

หมายเหตุ:

เนื่องจากเครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์แบบอะนาล็อก HP จึงขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกที่แยกเฉพาะ

 • สายโทรศัพท์เฉพาะ: เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์หรือบริการเดียวที่เชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์

 • สายสนทนา: สายสนทนาและแฟกซ์ใช้สายโทรศัพท์เดียวกัน

 • เครื่องตอบรับโทรศัพท์: เครื่องตอบรับโทรศัพท์รับสายสนทนาในสายโทรศัพท์เดียวกับที่ใช้สำหรับสายแฟกซ์

 • ข้อความเสียง: บริการสมัครสมาชิกข้อความเสียงใช้สายโทรศัพท์เดียวกับแฟกซ์

 • บริการเสียงกริ่งเฉพาะ: บริการจากบริษัทโทรศัพท์ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงโทรศัพท์หลายเลขหมายไว้ในสายโทรศัพท์เส้นเดียว และแต่ละหมายเลขมีรูปแบบเสียงกริ่งที่ต่างกันออกไป; เครื่องพิมพ์ตรวจพบรูปแบบเสียงกริ่งที่กำหนดให้ และตอบรับสาย

 • โมเด็มผ่านสายโทรศัพท์ของคอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์ใช้สายโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์

 • สาย DSL: บริการ Digital Subscriber Line (DSL) จากบริษัทโทรศัพท์; บริการนี้อาจเรียกว่า ADSL ในบางประเทศ/ภูมิภาค

 • ระบบโทรศัพท์ PBX หรือ ISDN: ระบบโทรศัพท์ Private Branch Exchange (PBX) phone หรือระบบ Integrated Services Digital Network (ISDN)

 • ระบบโทรศัพท์ VoIP: Voice over Internet Protocol (VoIP) ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่าโทรสาร

เลือก 1 ตัวเลือกด้านล่างซึ่งอธิบายสภาพแวดล้อมที่เครื่องพิมพ์จะส่งและรับโทรสารได้ดีที่สุด จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ระบุเพื่อตั้งค่าโทรสาร

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์นี้เป็นอุปกรณ์โทรสารแบบอะนาล็อก HP จึงขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์อะนาล็อกที่แยกเฉพาะ สำหรับสภาพแวดล้อมดิจิตอล เช่น DSL, PBX, ISDN หรือ VoIP ให้ตรวจสอบว่าใช้ฟิลเตอร์ที่ถูกต้อง และกำหนดค่าดิจิตอลอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการดิจิตอล

หมายเหตุ:

ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่าสามเครื่องกับสายโทรศัพท์

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์นี้ไม่สนับสนุนข้อความเสียง

ขั้นตอนที่สาม: กำหนดเวลา วันที่ และหัวโทรสาร

เลือกหนึ่งในวิธีการด้านล่างเพื่อกำหนดเวลา วันที่ และหัวโทรสาร

หมายเหตุ:

ในสหรัฐอเมริกาและในหลายประเทศ/พื้นที่ การตั้งเวลา วันที่ และหัวโทรสารเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย

ขั้นตอนที่สี่: ทดสอบแฟกซ์

ทดสอบแฟกซ์เพื่อตรวจสอบว่าตั้งค่าแฟกซ์อย่างถูกต้องแล้ว

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:

  1. บริการ

  2. บริการแฟกซ์

  3. รันการทดสอบโทรสาร

 3. ตรวจดูรายงานทดสอบ

  • หากรายงานระบุว่าเครื่องพิมพ์ ผ่านการทดสอบ เครื่องพิมพ์จะพร้อมสำหรับการส่งและรับโทรสาร

  • หากรายงานระบุว่าเครื่องพิมพ์ ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ตรวจดูรายงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาแฟกซ์มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแฟกซ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อกำหนดการตั้งค่าการรับโทรสาร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการรับโทรสาร ให้ไปที่เอกสารต่อไปนี้:

HP LaserJet Pro MFP - กำหนดค่าการรับโทรสารประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย