ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - ข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรือ “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

เรียนรู้ว่าต้องใช้ขั้นตอนใดเมื่อข้อความ “ตลับหมึกเหลือน้อย” หรือ “ตลับหมึกเหลือน้อยมาก” ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

ตลับหมึกเหลือน้อย: เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อตลับผงหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานแท้จริงที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึกอาจแตกต่างกัน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้

พิมพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป ในการเกลี่ยผงหมึก ให้ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ และเขย่าตลับหมึกเบาๆ ไปด้านหน้าและด้านหลังตามแกนแนวนอน ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์อีกครั้งและปิดฝา

ตลับหมึกเหลือน้อยมาก: เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อตลับผงหมึกเหลือน้อยมาก อายุการใช้งานแท้จริงที่เหลืออยู่ของตลับผงหมึกอาจแตกต่างกัน หากต้องการยืดอายุการใช้งานของผงหมึก เขย่าตลับหมึกเบาๆไปทั้งสองด้าน โปรดพิจารณาการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้ เว้นแต่คุณภาพการพิมพ์ไม่เป็นที่พอใจอีกต่อไป

เขย่าตลับหมึกเบาๆ

เขย่าตลับหมึกเบาๆ

เมื่อตลับหมึกของ HP มีระดับ เหลือน้อยมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในตลับหมึกนั้นจะสิ้นสุดลง

เปลี่ยนการตั้งค่า “น้อยมาก”

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองถึงสถานะ ต่ำมาก ได้ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเหล่านี้ใหม่เมื่อติดตั้งตลับผงหมึกใหม่

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า "ต่ำมาก"

สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

ค้นหาข้อมูลและลิงค์สำหรับการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ตัวเลือกการสั่งซื้อ

ตัวเลือกการสั่งซื้อ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ

www.hp.com/go/suresupply

สั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ

ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP

สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)

ในการเข้าถึง EWS ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL

EWS มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HPประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย