ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - กำหนดค่าการรับโทรสาร

ใช้ข้อมูลในเอกสารชุดนี้เพื่อกำหนดค่าการรับโทรสารจากเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

คลิกส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย