ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP - กำหนดค่าตัวเลือกงานเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสาร

เรียนรู้วิธีกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสารโดยใช้ HP Embedded Web Server

ในการแทนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานใดงานหนึ่ง ให้ปรับการตั้งค่าของงานบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

การตั้งค่าเริ่มต้นจะใช้ร่วมกันในวิธีการโทรสารทั้งหมด โทรสารแบบอะนาล็อก, LAN และอินเทอร์เน็ต

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเข้าใช้ HP Embedded Web Server (EWS) แล้วกำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นการส่งโทรสาร

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดู IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ และใช้เพื่อเข้าใช้ HP Embedded Web Server (EWS) จากเว็บเบราเซอร์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4
 1. รับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์

  • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

  • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล ไอคอนข้อมูล แล้วแตะไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์

 2. เปิด HP Embedded Web Server

  1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราเซอร์ และในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์

   ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์
  2. กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

   EWS จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดค่าตัวเลือกงานเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสาร

กำหนดค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสารโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับงานส่งโทรสารประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย