ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP - การตั้งค่าโทรสาร

ดูวิธีการตั้งค่าและกำหนดค่าคุณสมบัติโทรสารโดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ข้อมูลนี้ใช้กับโทรสารและรุ่น Flow หรือเครื่องพิมพ์อื่นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมโทรสารแบบอะนาล็อกที่เลือกได้

ก่อนดำเนินการต่อ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสายโทรศัพท์ (สำหรับโทรสารแบบอะนาล็อก) หรือกับอินเทอร์เน็ตหรือบริการโทรสารเครือข่าย

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าโทรสารประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย