ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP - เปลี่ยนการกำหนดค่าโทรสาร

ดูวิธีกำหนดการตั้งค่าโทรสารโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

การตั้งค่าที่กำหนดค่าบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์จะมีผลเหนือการตั้งค่าใดๆ ที่กำหนดไว้ใน HP Embedded Web Server

ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำหนดการตั้งค่าการโทรออกเพื่อส่งโทรสาร การตั้งค่าการส่งโทรสาร และการตั้งค่าการรับโทรสาร

คลิกส่วนหัวเรื่องเพื่อขยาย จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับประเภทแผงควบคุมของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย