ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต HP - การพิมพ์แบบขาวดำ

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อพิมพ์โดยใช้หมึกสีดำเท่านั้น หรือลดการใช้หมึกสีประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย