ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ข้อผิดพลาด No AirPrint Printers Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint) (iOS, iPadOS)

หลังจากเลือกงานพิมพ์ มีข้อความ No AirPrint Printers Found (ไม่พบเครื่องพิมพ์ที่รองรับ AirPrint) ปรากฏขึ้นที่ iPhone หรือ iPad ของคุณ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งาน AirPrint แล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้ ลองใช้เครื่องพิมพ์หลังจากแต่ละงานเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สาย

ตรวจสอบปัญหาเครือข่ายและเงื่อนไขในการตั้งค่าหากไม่พบเครื่องพิมพ์ระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเมื่องานพิมพ์ผ่านระบบไร้สายล้มเหลว

 • สัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่ายมีคุณภาพต่ำ: ย้ายเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาให้ใกล้กับเราเตอร์ไร้สายมากยิ่งขึ้น จากนั้นตรวจสอบว่าคุณภาพของสัญญาณดีขึ้นหรือไม่ ลองเปิดเว็บไซต์เพื่อดูว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Wi-Fi ตอบสนองช้าหรือไม่ต่อเนื่อง ให้รีสตาร์ทเราเตอร์โดยถอดสายไฟ รอ 15 วินาทีแล้วต่อสายอีกครั้ง

 • เครื่องพิมพ์ปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสลีป: กดเลือกเมนูแผงควบคุมหรือกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปลุกเครื่องพิมพ์และเข้าสู่สถานะพร้อมทำงาน ในบางครั้งเครื่องพิมพ์อาจแสดงสถานะเป็น ออฟไลน์เมื่อพร้อมทำงานจริง

 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบว่าไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดอยู่ และเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีไฟบอกสถานะติดกับไอคอนหรือปุ่ม เครือข่ายไร้สาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะดังกล่าวติดอยู่ หากไฟบอกสถานะดับหรือติดกะพริบ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย

 • เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายใหม่: จัดวางเครื่องพิมพ์ให้อยู่ภายในระยะสัญญาณของเราเตอร์ Wi-Fi จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: เปิดเมนู Setup (ตั้งค่า), Network (เครือข่าย) หรือ Wireless settings (การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) เลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกเครือข่ายและป้อนรหัสผ่าน

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม ไร้สาย ค้างไว้เป็นเวลาห้าวินาทีจนกระทั่งไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ ภายในสองนาที ให้กดปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) บนเราเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายของเครื่องพิมพ์หยุดกะพริบเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

  • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 6000 และ 6400, ENVY 6000 และ 6400 และ Tango: กดปุ่ม ไร้สาย และปุ่ม เปิด/ปิด ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ห้าวินาทีจนกระทั่งแถบสถานะสีน้ำเงินติดกะพริบ ภายในสองนาที กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ค้างไว้จนกว่ากระบวนการเชื่อมต่อจะเริ่มต้น แถบสถานะสีน้ำเงินหยุดกะพริบหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

 • รีสตาร์ทอุปกรณ์: รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาเพื่อล้างเงื่อนไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

 • พิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สาย: ค้นหาเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นค้นหา self test page (หน้าทดสอบในตัว) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการพิมพ์และประเมินรายงาน

 • เปิดใช้งาน Bluetooth สําหรับการตั้งค่าแอป HP Smart: เปิดใช้งาน Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ HP Smart สามารถตรวจพบเครื่องพิมพ์ระหว่างการตั้งค่าได้

เปิดใช้งาน AirPrint จากแอพ HP Smart

จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ ให้ใช้แอพ HP Smart เพื่อตรวจหาและเปิดใช้งาน AirPrint บนเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. เปิดแอพ HP Smart หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพ

 2. จากหน้าจอหลักของแอพ เลือกชื่อหรือภาพเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. จาก Advanced (ขั้นสูง) เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) หรือ Printer Home Page (EWS)

 4. เลือก Network (เครือข่าย) จากนั้นมองหา AirPrint

  • หาก AirPrint ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับคุณสมบัตินี้ ใช้วิธีการอื่นในการพิมพ์ เช่น Wi-Fi Direct

  • หาก AirPrint ปรากฏขึ้น ให้เลือกไว้ จากนั้นเลือก Status (สถานะ)

 5. หากได้รับแจ้งให้เข้าไปที่หน้าเว็บที่รองรับ HTTPS ที่ปลอดภัย ให้เลือก OK (ตกลง) หรือ Redirect to HTTPS (เปลี่ยนเส้นทางไปยัง HTTPS)

 6. หากข้อความ connection is not private (การเชื่อมต่อไม่เป็นส่วนตัว) ปรากฎขึ้น ให้เลือก Advanced (ขั้นสูง) หรือ Show Details (แสดงรายละเอียด) จากนั้นเลือก Proceed to 192.168.x.xx (ดำเนินการต่อกับ 192.168.x.xx) หรือ visit this website (เยี่ยมชมเว็บไซต์)

 7. จาก AirPrint Status (สถานะ AirPrint) เลือก Turn on AirPrint (เปิด AirPrint)

ใช้วิธีการอื่นในการพิมพ์

ในบางกรณี การกำหนดค่าอุปกรณ์พกพาของคุณไม่รองรับการทำงานกับระบบการพิมพ์ของ HP

หากคุณไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ติดตั้ง แอพ HP Smart สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่แนะนำหรือใช้ หากเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในไม่สำเร็จประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย