ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบระดับหมึกหรือโทนเนอร์ของเครื่องพิมพ์ HP

ตรวจสอบระดับหมึกหรือโทนเนอร์เป็นประจำเพื่อประเมินปริมาณหมึกหรือผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกของคุณ เมื่อหมึกหรือโทนเนอร์เหลือน้อย ให้จัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองเปลี่ยนแทนเพื่อเตรียมไว้พร้อมใช้งาน ติดตั้งตลับหมึกใหม่หรือโหลดโทนเนอร์ใหม่เมื่อหมึกหรือโทนเนอร์หมด หรือคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไปประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย