solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

ตรวจสอบระดับหมึกหรือโทนเนอร์ของเครื่องพิมพ์ HP

ตรวจสอบระดับหมึกหรือโทนเนอร์เป็นประจำเพื่อประเมินปริมาณหมึกหรือผงหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกของคุณ เมื่อหมึกหรือโทนเนอร์เหลือน้อย ให้จัดซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองเปลี่ยนแทนเพื่อเตรียมไว้พร้อมใช้งาน

ติดตั้งตลับหมึกใหม่หรือโหลดโทนเนอร์ใหม่เมื่อหมึกหรือโทนเนอร์หมด หรือคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้อีกต่อไป

หมายเหตุ:

คุณทราบมากกว่า 80% ของตลับหมึก HP ต้นฉบับ และตลับหมึกแท้จาก HP 100% ถูกผลิตพร้อมหมึกรีไซเคิล ตลับหมึก HP ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานอย่างระมัดระวัง ไปที่ HP Planet Partners - เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ยังมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบและวิธีใช้เพิ่มเติม
ประเทศ/ภูมิภาค: