ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การใช้เบราเซอร์ Microsoft Edge (Windows 10)

Microsoft Edge เป็นเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 เบราเซอร์นี้สามารถทำงานกับบริการอื่นๆ ของ Microsoft เช่น ระบบผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว Cortana และ OneDrive พร้อมชุดเครื่องมือทำหมายเหตุประกอบและโหมดการอ่าน

หมายเหตุ:

บางเว็บไซต์อาจไม่โหลดเนื่องจากเนื้อหาถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ Adobe Flash หากไอคอน Blocked Adobe Flash (บล็อค Adobe Flash) ปรากฏขึ้นในแถบที่อยู่ ให้คลิกเพื่ออนุญาตให้ Adobe Flash ทำงานได้บนเว็บไซต์

การเปิด Microsoft Edge

เปิด Microsoft Edge เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต

จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Edge หรือคลิกที่ไอคอน Microsoft Edge

ครั้งแรกที่เปิด Microsoft Edge ขึ้นมา หน้าเริ่มต้นจะเปิดขึ้น

หมายเหตุ:

คุณสามารถเปลี่ยนหน้าที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิด Microsoft Edge ได้

หน้าเริ่มต้นของ Edge

การเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปยังรายการโปรดของคุณใน Microsoft Edge

ใช้เครื่องมือ Favorites (รายการโปรด) เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ไปยัง Favorites (รายการโปรด) ของคุณ และเพื่อเปิดเว็บไซต์โปรดของคุณขึ้นมา

 1. เปิดเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มไปยังรายการโปรดของคุณ จากนั้นคลิกที่ไอคอน Favorites (รายการโปรด)

  แถบที่อยู่ที่มีการไฮไลต์ไอคอน Favorites (รายการโปรด) ไว้
 2. หรือหากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในช่อง Name (ชื่อ) จากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  การคลิกที่ปุ่ม Add (เพิ่ม)
 3. การบันทึกเว็บไซต์ในแถบ Favorites (รายการโปรด) ของคุณหรือตำแหน่งอื่น เลือกตำแหน่งที่ต้องการจากเมนูแสดงรายการที่ Save in (บันทึกใน)

 4. การเปิดเว็บไซต์โปรดของคุณ คลิกที่ไอคอน Hub (ฮับ) คลิกไอคอน Favorites (รายการโปรด) จากนั้นคลิกเว็บไซต์ที่ต้องการเปิด

  การเลือกเว็บไซต์โปรดเพื่อเปิด

การเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปยังรายการอ่านของคุณใน Microsoft Edge

ใช้เครื่องมือ Favorites (รายการโปรด) เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ไปยัง Reading list (รายการอ่าน) ของคุณ

 1. เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการอ่านของคุณ จากนั้นคลิกที่ไอคอน Favorites (รายการโปรด)

  การคลิกที่ไอคอน Favorites (รายการโปรด)
 2. เมื่อต้องการเพิ่มเว็บไซต์ไปยังรายการอ่าน ให้คลิกที่ไอคอน Reading list (รายการอ่าน) เปลี่ยนชื่อในช่อง Name (ชื่อ) (เผื่อเลือก) และจากนั้นคลิก Add (เพิ่ม)

  การคลิกที่ปุ่ม Add (เพิ่ม)
 3. เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ในรายการอ่านของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน Hub (ฮับ) คลิกที่ไอคอน Reading list (รายการอ่าน) จากนั้นคลิกที่เว็บไซต์ที่ต้องการเปิด

  การเปิดเว็บไซต์จากรายการอ่าน

การจัดการแท็บใน Microsoft Edge

Microsoft Edge ช่วยให้คุณสามารถดูแท็บ Start (เริ่มการทำงาน) และ Home (หน้าหลัก) สร้างแท็บใหม่ ดูตัวอย่างแท็บที่เปิดใช้งานอย่างรวดเร็ว แยกแท็บ และกู้คืนแท็บที่เคยวางแยกไว้

แถบแท็บ Microsoft Edge
 • การจัดทำบัญชีผู้ใช้: คลิกไอคอน New tab (แท็บใหม่) บนแถบแท็บ

 • ดูการแท็บ Start (เริ่มการทำงาน) ของคุณ: คลิกไอคอน Start (เริ่มการทำงาน) บนแถบแท็บ

 • การดูแท็บ Home (หน้าหลัก) ของคุณ: คลิกไอคอน Home (หน้าหลัก) บนแถบที่อยู่

 • การดูตัวอย่างแถบที่เปิดทำงาน: คลิกไอคอน Show tab previews (แสดงตัวอย่างแท็บ) บนแถบแท็บ

 • การตั้งค่าแท็บที่เปิดใช้งานที่แยกไว้: คลิกที่ไอคอน Set these tabs aside (แยกแท็บเหล่านี้) บนแถบแท็บ

 • การดู จัดการ และคืนค่าแท็บที่แยกไว้ก่อนหน้านี้: คลิกที่ไอคอน See all your tabs (ดูแท็บทั้งหมดของคุณ) บนแถบแท็บ การกู้คืนแท็บ คลิก Restore tabs (กู้คืนแท็บ) ในหน้าต่าง Tabs you've set aside (แท็บที่ได้แยกไว้) เมื่อต้องการเพิ่มแท็บไปยังรายการโปรดของคุณ หรือแชร์ ให้คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม)

  การคลิก Restore tabs (กู้คืนแท็บ)
 • การปิดแท็บเปิดเล่นเสียง: คลิกขวาที่ไอคอนระดับเสียง บนแท็บ จากเมนูแสดงรายการ เลือก Mute tab (ปิดเสียงแท็บ)

การอ่านหนังสือใน Microsoft Edge

ใช้เมนู Hub (ฮับ) เพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน Microsoft Edge

 1. คลิกไอคอน Hub (ฮับ) แล้วคลิกไอคอน Books (หนังสือ)

  รายการหนังสือที่คุณเป็นเจ้าของจะเปิดขึ้นมา

  หมายเหตุ:

  การปักหมุดหนังสือไปยังเมนู start (เริ่ม), คลิกขวาที่หนังสือ จากนั้นเลือก Pin to start (ปักหมุดไปที่จอ Start (เริ่ม))

  การคลิกที่ไอคอน Book (หนังสือ)
 2. เลือกหนังสือที่คุณต้องการอ่าน

  การซื้อหนังสือใหม่ คลิกที่ Shop for Books (ซื้อหนังสือ) และจากนั้น ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อซื้อหนังสือจาก Microsoft Store

 3. หลังจากที่เปิดหนังสือขึ้นมา คลิกที่ด้านขวาของหน้าต่างเบราเซอร์เพื่อพลิกหน้าเอกสาร คลิกที่ด้านซ้ายของหน้าต่างเบราเซอร์เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า คลิกเหนือข้อความเพื่อเปิดเมนูการอ่านที่มีตัวเลือกต่อไปนี้:

  • สารบัญ

  • จัดการบุ๊กมาร์ค

  • Search

  • ขนาดแบบอักษร

  • อ่านออกเสียง

  • เพิ่มบุ๊กมาร์ค

การใช้มุมมองการอ่านใน Microsoft Edge

ใน Microsoft Edge คุณสามารถใช้มุมมอง Reading (การอ่าน) เพื่อให้ดูได้ง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับความสว่างหน้าจอและขนาดข้อความได้

ตัวอย่างของมุมมองเว็บปกติ
ตัวอย่างของ Reading (การอ่าน)
 1. เปิดเว็บไซต์ที่คุณต้องการอ่านในมุมมอง Reading (การอ่าน)

 2. จากแถบที่อยู่ คลิกที่ไอคอน Reading view (มุมมองการอ่าน)

  การคลิกที่ไอคอนมุมมอง Reading (การอ่าน)
 3. ปรับขนาดแบบอักษร (เผื่อเลือก) โดยคลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ในพื้นที่ Zoom (ซูม)

  การปรับการตั้งค่าการย่อ/ขยาย

การเพิ่ม Notes เข้าไปยังหน้าเว็บใน Microsoft Edge

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Add Notes (เพิ่มหมายเหตุ) เพื่อวงกลมและไฮไลต์รายการ วาดรูปร่าง และเพิ่มหมายเหตุต่างๆ บนหน้าเว็บ จากนั้นคุณสามารถบันทึกภาพหน้าจอจากหน้าเว็บที่ทำหมายเหตุไว้ไปยัง OneNote รายการโปรดของคุณ หรือ Reading list (รายการอ่าน) ของคุณ

ตัวอย่างหน้าเว็บที่่มี Web Notes (หมายเหตุบนเว็บ)

คลิกที่ไอคอน Add notes (เพิ่มหมายเหตุ)

แถบเครื่องมือ Add Notes (เพิ่มหมายเหตุ)
 • กำหนดสีและขนาดของเครื่องมือ Pen (ปากกา) โดยคลิกที่ไอคอน Pen (ปากกา) จากนั้นเลือกสีสำหรับเส้น แล้วปรับตัวเลื่อนความกว้างของเส้น

  ตัวเลือกการเลือกสีปากกาและความกว้างของเส้น
 • กำหนดสีและรูปทรงให้ชุดเครื่องมือแรเงา โดยคลิกที่ไอคอน Highlighter (เครื่องมือแรเงา) เลือกสีตัวแรงเงา และจากนั้นใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับความกว้างของเส้น

  ตัวเลือกการเลือกสีตัวแรเงาเลือก และความกว้าง
 • ลบสัญกรณ์หรือการแรเงา โดยคลิกที่ไอคอน Eraser (ยางลบ) และจากนั้นคลิกที่สัญกรณ์หรือการแรเงาที่จะลบ

 • การเพิ่มหมายเหตุที่พิมพ์ไว้ไปยังหน้าเว็บ:

  1. คลิกที่ไอคอน Add a note (เพิ่มหมายเหตุ) วางเคอร์เซอร์ไปยังจุดที่ต้องการแสดงหมายเหตุ จากนั้นคลิกเลือก

  2. พิมพ์หมายเหตุของคุณในกล่องข้อความ

   พิมพ์หมายเหตุของคุณในกล่องข้อความ
  3. หากคุณต้องการลบหมายเหตุ ให้คลิกที่ไอคอน Trash (ถังขยะ)

 • การบันทึกหน้าไปยัง Favorites (รายการโปรด), Reading List (รายการอ่าน) หรือ OneNote:

  1. คลิกไอคอน Save Web note (บันทึกหมายเหตุเว็บ) และจากนั้นเลือก OneNote, Favorites (รายการโปรด) หรือ Reading list (รายการอ่าน)

  2. คลิก Save (บันทึก)

   การบันทึกการเปลี่ยนแปลง Web Notes (หมายเหตุเว็บ)
 • การแชร์หน้าเอกสารทำหมายเหตุ คลิกไอคอน Share Web Note (แชร์หมายเหตุเว็บ) เลือกวิธีการแชร์ เช่น Cortana Reminders (ตัวเตือน Cortana) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอคำเพื่อแชร์หน้าเว็บ

  หมายเหตุ:

  หากคุณต้องการแชร์เพียงบางส่วนของหน้าเว็บ คลิกไอคอน Clip (คลิป) เพื่อเลือกส่วนที่จะทำการแชร์

การดูประวัติการท่องเว็บของคุณใน Microsoft Edge

ใช้ Hub (ฮับ) เพื่อดูหน้า History (ประวัติ) การท่องเว็บ

 1. คลิกไอคอน Hub (ฮับ) แล้วคลิกไอคอน History (ประวัติ)

  รายการช่วงเวลาจะแสดงขึ้นมา

  การคลิกที่ไอคอน History (ประวัติ)
 2. เลือกเวลาที่ต้องการเพื่อดูประวัติการท่องอินเทอร์เน็ตของคุณ

  ประวัติการท่องเว็บในช่วงเวลานั้นจะปรากฏขึ้น

  ตัวอย่างประวัติการท่องเว็บจากชั่วโมงล่าสุด
 3. การล้างประวัติทั้งหมด คลิกที่ Clear all history (ล้างประวัติทั้งหมด)

การดูข้อมูลดาวน์โหลดของคุณใน Microsoft Edge

ใช้ Hub (ฮับ) เพื่อดูข้อมูลการดาวน์โหลดในปัจจุบันและในอดีตของคุณ

 1. คลิกไอคอน Hub (ฮับ) ทางด้านขวาของแถบที่อยู่ จากนั้นคลิกไอคอน Downloads (ข้อมูลการดาวน์โหลด)

  รายการข้อมูลดาวน์โหลดของคุณจะปรากฏขึ้นมา

  การคลิกที่ไอคอน Downloads (ข้อมูลดาวน์โหลด)
 2. ล้างประวัติข้อมูลดาวน์โหลดของคุณโดยคลิกที่ Clear All (ล้างทั้งหมด)

การเปลี่ยนหน้าแรกของ Microsoft Edge

ปรับค่า Microsoft Edge เพื่อเปลี่ยนหน้าเอกสารหน้าแรกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิด Microsoft Edge ขึ้นมา

 1. คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นเลือก Settings (การตั้งค่า)

  หน้าต่าง Settings (การตั้งค่า) จากเมนูแสดงรายการเพื่อเปิด Microsoft Edge ที่เลือกไว้
 2. เลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ Open Microsoft Edge with (เปิด Microsoft Edge ด้วย)

  • Start page (หน้าเริ่มต้น): เปิดหน้าเริ่มต้นของ Microsoft Edge

  • New tab page (หน้าแท็บใหม่): หน้า Open the New Tab (เปิดแท็บใหม่):

  • Previous pages (หน้าก่อนหน้า): เปิดหน้าเว็บที่เคยเปิดทำงานครั้งล่าสุดที่คุณปิด Microsoft Edge

  • A specific page or pages (หน้าเฉพาะหน้าเดียวหรือหลายหน้า): เปิดหน้าหรือชุดหน้าที่คุณเลือก พิมพ์ URL ของหน้าเว็บที่คุณต้องการให้ Microsoft Edge เปิดทำงานในช่อง Enter a URL (ป้อน URL) และจากนั้นคลิกที่ไอคอน Save (บันทึก)

 3. การระบุวิธีการเปิดแท็บใหม่ เลือก Top sites and suggested content (ไซต์ยอดนิยมและเนื้อหาที่แนะนำ), Top sites (ไซต์ยอดนิยม) หรือ A blank page (หน้าว่าง) จากเมนูดรอปดาวน์ Open new tabs with (เปิดแท็บใหม่ด้วย)

  เมนูแสดงรายการของการเปิดแท็บใหม่ด้วย

การติดตั้งส่วนขยายของ Microsoft Edge

ใช้เมนู More (เพิ่ม) เพื่อติดตั้งส่วนขยาย

 1. คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นเลือก Extensions (ส่วนขยาย)

  ตำแหน่งของ Extensions (ส่วนต่อขยาย) บนเมนู More (เพิ่มเติม)
 2. เลื่อนดูรายการส่วนขยายที่แนะนำ จากนั้นคลิก Explore more extensions (ค้นหาส่วนขยายเพิ่มเติม)

  เมนู Extensions (ส่วนต่อขยาย) ที่เลือก Explore more extensions (ดูส่วนต่อขยายเพิ่มเติม) ไว้

  Store (ร้านค้า) จะเปิดขึ้นมาในหน้าต่างใหม่

 3. จากหน้าต่าง Microsoft Store เลือกส่วนขยายที่ต้องการ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งและเรียกใช้งาน

 4. ปิด Store (ร้านค้า) จากนั้นกลับไปที่ Microsoft Edge

 5. อ่านการแจ้งเตือนสิทธิ์อนุญาตสำหรับส่วนต่อขยาย และคลิก Turn it on (เปิดใช้)

  เมนู Extensions (ส่วนต่อขยาย) ที่มีการแจ้งสิทธิ์อนุญาตสำหรับส่วนต่อขยายไว้ และปุ่ม Turn it on (เปิดใช้) ถูกเลือกไว้

ส่วนต่อขยายที่ติดตั้งจะปรากฏขึ้นที่เมนู More (เพิ่มเติม) ของ Microsoft Edge

การเปลี่ยนเซิร์จเอนจินเริ่มต้น

ใช้เมนู More (เพิ่มเติม) เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือค้นหาเริ่มต้น

 1. เรียกดู URL ของเครื่องมือค้นหาที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

 2. คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นเลือก Settings (การตั้งค่า)

  เมนู More (เพิ่มเติม) ที่เลือก Settings (การตั้งค่า) ไว้
 3. จากเมนู General (ทั่วไป) เลือก Advanced (ขั้นสูง)

 4. จากส่วน Address bar search (การค้นหาของแถบที่อยู่) คลิก Change search provider (เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการค้นหา)

  หน้าต่างขั้นสูงพร้อมพื้นที่ค้นหาแถบที่อยู่ที่ไฮไลต์ไว้
 5. เลือกเครื่องมือค้นหาที่ต้องการ จากนั้น คลิก Set as default (ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น)

การเปลี่ยนเบราเซอร์เริ่มต้นในการตั้งค่า Windows

ใช้การตั้งค่า Windows เพื่อเปลี่ยนเบราเซอร์เริ่มต้น

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Default app (แอพเริ่มต้น)

 2. ในส่วน Web browser (เว็บเบราเซอร์) คลิกที่เว็บเบราเซอร์ปัจจุบัน

  หน้าต่างแอพเริ่มต้นที่มีการตั้งค่าเว็บเบราเซอร์ไฮไลต์ไว้
 3. จากหน้าต่าง Choose an app (เลือกแอพ) จากนั้นเลือกเบราเซอร์ที่ต้องการใช้เป็นเบราเซอร์เริ่มต้น

  หมายเหตุ:

  หากเบราเซอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นเบราเซอร์เริ่มต้นไม่ปรากฏขึ้น คลิกที่ Look for an app in the Store (ค้นหาแอพจาก Store) เพื่อดาวน์โหลดเบราเซอร์ใหม่ที่จะใช้เป็นเบราเซอร์เริ่มต้น

การนำเข้ารายการโปรดจากเบราเซอร์อื่นไปยัง Microsoft Edge

ใช้เมนู Hub (ฮับ) เพื่อนำเข้ารายการโปรดของคุณจากเบราเซอร์อื่นๆ

 1. คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นเลือก Favorites (รายการโปรด)

 2. จากหน้าต่าง Favorites (รายการโปรด) คลิก Import from another browser (นำเข้าจากเบราเซอร์อื่น)

  หน้าต่างรายการโปรดที่มีการนำเข้าจากเบราเซอร์อื่นไฮไลต์ไว้
 3. จากหน้าต่าง Import or export (นำเข้าหรือส่งออก) เลือกปุ่มเลือกติดกับเบราเซอร์ที่ต้องการจากส่วน Import your info (นำเข้าข้อมูลของคุณ) จากนั้นคลิก Import (นำเข้า)

  หน้าต่าง Import or Export (นำเข้าหรือส่งออก) พร้อมปุ่มเลือกไฮไลต์ไว้

การใช้เครื่องมือของ Microsoft Edge

ใช้ชุดเครื่องมือใน Microsoft Edge เพื่อดำเนินการต่าง ๆ เช่น การเปิดหน้าต่างใหม่ การซูมเข้าและออก และการพิมพ์งาน

เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือของ Microsoft Edge ให้คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม)

 • เปิดหน้าต่างเบราเซอร์ใหม่ โดยคลิกที่ New window (หน้าต่างใหม่) หน้าต่างเบราเซอร์ใหม่จะเปิดขึ้นมา

 • เปิดหน้าต่างเบราเซอร์ส่วนตัว โดยคลิกที่ New InPrivate window (หน้าต่าง InPrivate ใหม่) InPrivate ช่วยให้คุณสามารถท่องเว็บได้แบบเป็นส่วนตัว คุณสมบัตินี้คิดค้นมาเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลล็อกอินและค่าเบราเซอร์ไว้จากบุคคลอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

 • เปลี่ยนขนาดมุมมอง โดยคลิกที่เครื่องหมายบวกหรือลบ (+ หรือ ) ในช่อง Zoom (ซูม)

  • ทำให้หน้าจอเล็กลงโดยคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายลบ () ซ้ำ ๆ กันจนกว่าเลขเปอร์เซ็นต์จะตรงกับที่คุณต้องการ ขนาดมุมมองจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คลิกที่ไอคอน

  • ทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นโดยคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวก (+) ซ้ำ ๆ กันจนกว่าเลขเปอร์เซ็นต์จะตรงกับที่ต้องการ ขนาดมุมมองจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คลิกที่ไอคอน

 • ดูประวัติการท่องเว็บ โดยคลิกที่ History (ประวัติ)

 • ดูประวัติการดาวน์โหลด โดยคลิกที่ Download (ดาวน์โหลด)

 • การเพิ่มส่วนต่อขยาย คลิก Extensions (ส่วนต่อขยาย)

 • พิมพ์หน้าเอกสารโดยคลิก Print (พิมพ์) หน้าต่าง Preview (แสดงตัวอย่าง) จะเปิดขึ้นมา เลือกเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าการ และจากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

 • ค้นหาข้อความในหน้าเอกสารโดยคลิกที่ Find on page (ค้นหาในหน้าเอกสาร) กล่อง Find on page (ค้นหาในหน้าเอกสาร) จะเปิดขึ้นมาทางด้านซ้ายของหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 • การอ่านออกเสียงหน้าที่ต้องการ คลิก Read aloud (อ่านออกเสียง) Cortana จะเริ่มอ่านหน้าเว็บที่แสดงในปัจจุบัน

 • การปักหมุดหน้าเว็บปัจจุบันไปยังแถบงาน คลิก Pin this page to the taskbar (ปักหมุดที่หน้านี้ไปยังแถบงาน)

 • การเปลี่ยนการตั้งค่า Microsoft Edge คลิก Settings (การตั้งค่า)

 • เมื่อต้องการส่งข้อเสนอแนะไปยัง Microsoft เกี่ยวกับ Microsoft Edge หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Microsoft Edge คลิก Help and feedback (ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ)

 • ปักหมุดเครื่องมือที่มีอยู่ไปยังแถบที่อยู่ โดยคลิกที่ Show in toolbar menu (แสดงในเมนูแถบเครื่องมือ)

 • คลิก More tools (เครื่องมือเพิ่มเติม) สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมต่อไปนี้:

  เมนูย่อยเครื่องมือเพิ่มเติมของเครื่องมือ Edge
  • เพิ่มหมายเหตุไปยังหน้าเว็บ โดยคลิก Add notes (เพิ่มหมายเหตุ)

  • แชร์หน้าเว็บ โดยคลิก Share this page (แชร์หน้านี้) คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถแชร์หน้าเว็บผ่านอีเมล, สื่อสังคม, Bluetooth, อุปกรณ์พกพาที่ใช้งานร่วมกันได้ หรือ OneDrive

  • เปิดวิดีโอ ภาพและเสียง โดยคลิกที่ Cast media to device (เปิดสื่อไปยังอุปกรณ์) คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสตรีมสื่อมีเดียไร้สายจากเบราเซอร์ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ในเครือข่ายของคุณ

  • เปิดหน้าโดยใช้ Internet Explorer โดยคลิกที่ Open with Internet Explorer (เปิดโดยใช้ Internet Explorer) หน้าปัจจุบันจะเปิดขึ้นมาใน Internet Explorer

   หมายเหตุ:

   เว็บไซต์เก่าหรือขององค์กรบางตัวอาจไม่รองรับกับ Microsoft Edge หากคุณพยายามเปิดเว็บไซต์แบบเก่าที่ไม่รองรับ Microsoft Edge จะแสดงข้อความแจ้งให้เปิดใน Internet Explorer 11

  • การปักหมุดหน้าเว็บปัจจุบันไปยังเมนู Start (เริ่ม) คลิก Pin this page to Start (ปักหมุดที่หน้านี้ไปยังเมนูเริ่ม)

การล้างข้อมูลเบราเซอร์ใน Microsoft Edge

ใช้เมนู Settings (การตั้งค่า) เพื่อล้างข้อมูลเว็บเบราเซอร์

 1. คลิกที่ไอคอนMore (เพิ่มเติม)

 2. คลิก Settings > Privacy & security

 3. จากหัวข้อ Clear browsing data (ล้างข้อมูลการเรียกดู) คลิกที่ Choose what to clear (เลือกข้อมูลที่จะล้าง)

  หน้าต่างความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยโดยเลือกสิ่งที่ต้องการลบไว้
 4. คลิกที่รายการที่ต้องการล้าง จากนั้นคลิก Clear (ล้างข้อมูล)

  การเลือกรายการข้อมูลเบราเซอร์เพื่อล้าง

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Microsoft Edge

การตั้งค่า Microsoft Edge ช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการทำงานและเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการให้บริการของคุณ

 • General (ทั่วไป): กำหนดค่าธีมเบราเซอร์และโฮมเพจ ดาวน์โหลดตำแหน่ง จากนั้นกำหนดค่าการซิงค์ของ Windows

  คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) จากนั้นคลิก Settings (การตั้งค่า)

  หน้าต่างการตั้งค่าทั่วไป
 • Privacy & security (ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย): กำหนดค่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เช่น ไม่ต้องติดตาม คำแนะนำในการค้นหา และแสดงหรือซ่อนประวัติการค้นหา ตั้งค่าความปลอดภัย เช่น การบล็อคป๊อปอัพ และการตั้งค่า Windows Defender SmartScreen

  คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) คลิก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นคลิก Privacy & security (ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)

  หน้าต่างการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 • Password & autofill (รหัสผ่านและการกรอกอัตโนมัติ): เลือกเพื่อให้ Microsoft Edge บันทึกรหัสผ่าน ข้อมูลฟอร์ม และข้อมูลบัตรเครดิต

  คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) คลิก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นคลิก Passwords & autofill (รหัสผ่านและการกรอกอัตโนมัติ)

  หน้าต่างการตั้งค่ารหัสผ่านและการกรอกอัตโนมัติ
 • Advanced (ขั้นสูง): เปิดหรือปิดใช้งาน Cortana ใน Microsoft Edge, Adobe Flash Player หรือ Media Autoplay, กำหนดค่าการตั้งค่าพร็อกซี่และสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์, เลือกแอพเพื่อเปิดเว็บไซต์บางเว็บไซต์ และเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

  คลิกที่ไอคอน More (เพิ่มเติม) คลิก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นคลิก Advanced (ขั้นสูง)

  หน้าต่าง Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง)

การใช้ Cortana ใน Microsoft Edge

ขณะทำการค้นหาในแถบที่อยู่ Microsoft Edge ตัว Microsoft Edge จะใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่คุณแจ้งไว้กับ Cortana เพื่อทำการค้นหาผลลัพธ์ของคุณให้สอดคล้องกับที่คุณกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ local weather (สภาพอากาศในพื้นที่) ในแถบค้นหาของ Bing ผลการค้นหาจะแสดงข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ของคุณ การเปลี่ยนตำแหน่งที่คุณอยู่ ให้คลิกที่ Change (เปลี่ยน) ซึ่งอยู่ติดกับตำแหน่งที่แสดงบนหน้าจอ

ตัวอย่างการแจ้งสภาพอากาศของ Cortana

นอกจากนี้ หากคุณพบหัวข้อที่คุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ให้แรเงาเลือกที่คำหรือวลีในหน้าเว็บ คลิกขวาแล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Cortana ทำ

การแรเงาและคลิกขวาคำบนหน้าเว็บใน Edge
 • Copy (ถ่ายสำเนา): คำหรือวลีที่เลือกถูกคัดลอก

 • Select all (เลือกทั้งหมด): เลือกหน้าเว็บทั้งหมด

 • Search the web for '...' (ค้นหาเว็บสำหรับ '...') โดยที่ '...' หมายถึงคำหรือวลีที่แรเงาเลือก: แท็บหรือหน้าต่างใหม่ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้องเปิดขึ้นมา

 • Ask Cortana about '...' (ถาม Cortana เกี่ยวกับ '...') โดยที่ '...' หมายถึงคำหรือวลีที่แรเงาเลือก: หน้าต่าง Cortana พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมและลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับ Cortana เปิดขึ้นมา

 • Read aloud (อ่านออกเสียง): Cortana จะอ่านออกเสียงหน้าดังกล่าว คุณสามารถออก หยุดชั่วคราว กรอกลับ ไปข้างหน้าอย่างเร็ว หรือเปลี่ยนเสียงของ Cortana โดยใช้แถบเครื่องมือ Read aloud (อ่านออกเสียง)

  แถบเครื่องมือ Read aloud ของ Cortana

ใช้คุณสมบัติ Nearby Sharing ใน Microsoft Edge

คุณสมบัติ Nearby Sharing ช่วยให้คุณสามารถแชร์หน้าเว็บผ่าน Bluetooth ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่อยู่ใกล้เคียง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ Nearby Sharing ให้ดูที่ Send Files to Nearby Bluetooth Devices Using Nearby Sharing (ส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ Bluetooth ใกล้เคียงโดยใช้ Nearby Sharing)

 1. เปิด Nearby Sharing โดยคลิกที่ไอคอน Action Center (ศูนย์การดำเนินการ) จากนั้นคลิกที่ไทล์ Nearby Sharing สามารถทำเช่นนี้ได้กับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ Nearby Sharing

  คลิกที่ไอคอน Nearby Sharing
 2. แชร์ลิงค์ไปยังหน้าเว็บใน Microsoft Edge โดยคลิกที่ปุ่ม Share (แชร์) ที่มุมด้านขวาบนของ Microsoft Edge

 3. ขณะหน้าต่าง Share (แชร์) ปรากฏขึ้น ให้เลือกคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการแชร์

  เลือกเครื่องพีซีเพื่อแชร์ลิงค์

เมื่อ PC ขารับได้รับลิงค์ที่แชร์ Microsoft Edge จะเปิดหน้าเว็บดังกล่าวขึ้นมาประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย