ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - การติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตัวเองใน Windows

หากคุณพยายามดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์จากเว็บไซต์ให้บริการของ HP และไม่สามารถเรียกใช้ไฟล์ .exe เอกสารชุดนี้จะมีคำแนะนำในการติดตั้งไดร์เวอร์ด้วยตัวเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งไดรเวอร์ โปรดดูที่ (HP PC - การดาวน์โหลดหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์)

การติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตัวเองใน Windows

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตัวเอง

 1. บนเดสก์ท็อป เปิด File Explorer

 2. เปิดไดรฟ์ C:

 3. เปิดโฟลเดอร์ SwSetup

 4. เปิดโฟลเดอร์ไดร์เวอร์ ไดร์เวอร์ควรอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้: spXXXXX.

 5. เปิดไฟล์ Setup และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งไดรเวอร์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย