ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC — การทดสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ใน Windows 10

HP มีซอฟต์แวร์วินิจฉัยปัญหาสำหรับทดสอบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และยืนยันปัญหาฮาร์ดแวร์

เริ่มการทำงานด้วย Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) เพื่อตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์อย่างรวดเร็ว หากการทดสอบไม่พบข้อผิดพลาดใดแต่คอมพิวเตอร์ของคุณยังคงแสดงอาการของปัญหาฮาร์ดแวร์ ให้เรียกใช้ Extensive Test (การทดสอบอย่างละเอียด)

หากส่วนประกอบไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 3. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 4. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 5. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หมายเหตุ:

กราฟิกอินเตอร์เฟซผู้ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของยูทิลิตี้ที่คุณใช้

การเรียกใช้การทดสอบระบบใน Windows

การทดสอบระบบจะตรวจสอบระบบย่อยของฮาร์ดแวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ถูกต้อง

หากส่วนประกอบไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 3. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 4. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 5. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

การเรียกใช้การทดสอบอย่างรวดเร็ว HP PC Hardware Diagnostics (ประมาณ 4 นาที)

เปิด HP PC Hardware Diagnostics และเรียกใช้ Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว)

Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) จะทดสอบระบบอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบหลักทำงานได้ตามปกติ Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) จะถูกแยกเป็น 1st Pass (รอบที่ 1) และ 2nd Pass (รอบที่ 2) โดยแต่ละรอบจะเรียกใช้การทดสอบหลายรูปแบบ Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) ประกอบไปด้วย:

 • การตรวจสอบแบตเตอรี่

 • การทดสอบโปรเซสเซอร์

 • การทดสอบโมดูลเครือข่ายไร้สาย

 • การทดสอบเมนบอร์ด

 • การตรวจสอบ SMART กับฮาร์ดไดรฟ์

 • การทดสอบ DST แบบย่อสำหรับฮาร์ดไดรฟ์

 • การทดสอบหน่วยความจำด่วน

 • การทดสอบ DST แบบเต็มประสิทธิภาพสำหรับฮาร์ดไดรฟ์

 • การตรวจสอบหน่วยความจำวิดีโอ

คุณไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ระหว่างการทดสอบ การทดสอบนี้ใช้เวลา 3–5 นาทีขึ้นไปในการดำเนินการขึ้นอยู่กับโครงร่างการทำงานทางระบบ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยกดปุ่ม esc (Escape)

 1. จาก Windows ค้นหา และเปิดแอพ HP PC Hardware Diagnostics for Windows ขึ้นมา

  หากไม่มีแอพดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP)

 2. จากเมนูหลัก คลิกที่ System Tests (การทดสอบระบบ)

 3. คลิกที่แท็บ System Fast Test (ทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว)

 4. คลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  ขณะใช้การทดสอบนี้ เวลาที่เหลือและผลการทดสอบสำหรับส่วนประกอบต่างๆ จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

 5. ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์การทดสอบ

  • หากส่วนประกอบไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

   1. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

   2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

   3. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

   4. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

   5. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

    หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  • หากไม่มีการทดสอบใดที่มีปัญหา คลิกที่ Continue (ดำเนินการต่อ) จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) เพื่อเรียกใช้ 2nd Pass (รอบที่ 2) ของ System Fast Test (ทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว)

หากไม่มีส่วนประกอบระบบที่มีปัญหา ให้เรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด)

การเรียกใช้ HP PC Hardware Diagnostics Extensive Test (2 ชั่วโมงหรือมากกว่า)

เปิด HP PC Hardware Diagnostics และเรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด)

เรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) หากไม่มีส่วนประกอบระบบใดที่มีปัญหาระหว่างการใช้ Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) การทดสอบนี้อาจใช้เวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปกว่าจะเสร็จสิ้น Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) ประกอบไปด้วย:

 • การตรวจสอบแบตเตอรี่

 • การทดสอบโปรเซสเซอร์

 • การทดสอบเมนบอร์ด

 • การตรวจสอบ SMART กับฮาร์ดไดรฟ์

 • การทดสอบ DST แบบย่อสำหรับฮาร์ดไดรฟ์

 • การทดสอบ DST แบบเต็มประสิทธิภาพสำหรับฮาร์ดไดรฟ์

 • การทดสอบ DST แบบยาวสำหรับฮาร์ดไดรฟ์

 • การทดสอบหน่วยความจำอย่างละเอียด

 • การตรวจสอบหน่วยความจำวิดีโอ

คุณไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ระหว่างการทดสอบ Extensive Test (การทดสอบอย่างละเอียด) ใช้เวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปในการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับโครงร่างการทำงานของระบบ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยกดปุ่ม esc (Escape)

 1. จาก Windows ค้นหา และเปิดแอพ HP PC Hardware Diagnostics for Windows ขึ้นมา

  หากไม่มีแอพดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP)

 2. จากเมนูหลัก คลิกที่ System Tests (การทดสอบระบบ)

 3. คลิกที่แท็บ System Extensive Test (ทดสอบระบบอย่างละเอียด)

 4. คลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  ขณะใช้การทดสอบนี้ เวลาที่เหลือและผลการทดสอบสำหรับส่วนประกอบต่างๆ จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ การทดสอบอาจใช้เวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไปกว่าจะเสร็จสิ้น

 5. หากส่วนประกอบไม่ผ่านการทดสอบ ให้คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 7. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 8. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 9. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หาก Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) ไม่พบปัญหาฮาร์ดแวร์ ให้เข้าสู่ Component Test (การทดสอบส่วนประกอบ)

การเรียกใช้การทดสอบ HP PC Hardware Diagnostics UEFI เมื่อ Windows ไม่เริ่มทำงาน

ทดสอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณด้วย HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การเรียกใช้การทดสอบอย่างรวดเร็ว HP PC Hardware Diagnostics UEFI (ประมาณ 4 นาที)

เมื่อ Windows ไม่เริ่มทำงาน ให้เริ่มการทำงานของระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์โดยใช้การทดสอบอย่างรวดเร็ว Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) จะถูกแยกเป็น 1st Pass (รอบที่ 1) และ 2nd Pass (รอบที่ 2) โดยแต่ละรอบจะเรียกใช้การทดสอบหลายรูปแบบ

 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง

 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม esc ซ้ำ ทันที ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง เมื่อเมนูที่ปรากฏขึ้น กดปุ่ม f2

 3. จากเมนูหลัก HP PC Hardware Diagnostic (UEFI) คลิกที่ System Tests (การทดสอบระบบ)

  หากหน้าการวินิจฉัยปัญหาไม่ปรากฏขึ้นเมื่อใช้เมนู F2 ให้เรียกใช้การวินิจฉัยปัญหาจากไดรฟ์ USB หากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรมทดสอบ ไปที่เว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP) สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ การทดสอบโดยใช้ HP PC Hardware Diagnostics จากอุปกรณ์ USB ต่อพ่วง

 4. คลิก Fast Test > Run once

  ขณะใช้การทดสอบนี้ เวลาที่เหลือและผลการทดสอบสำหรับส่วนประกอบต่างๆ จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

  • หากส่วนประกอบใดไม่ผ่านการทดสอบ ให้จด ID ความล้มเหลว (รหัส 24 หลัก) เพื่อใช้อ้างอิงขณะที่คุณติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

  • หากไม่มีการทดสอบใดที่มีปัญหา คลิกที่ Continue > Run once เพื่อเรียกใช้ 2nd Pass (การผ่านครั้งที่สอง) ของการทดสอบระบบอย่างรวดเร็ว

 5. หากส่วนประกอบใดไม่ผ่านการทดสอบ ให้จด ID ความล้มเหลว (รหัส 24 หลัก) เพื่อใช้อ้างอิงขณะที่คุณติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

  หากไม่มีส่วนประกอบระบบใดที่มีปัญหา ให้เรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด)

การเรียกใช้การทดสอบอย่างละเอียดของ HP PC Hardware Diagnostics UEFI (2 ชั่วโมงขึ้นไป)

เรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) หากไม่มีส่วนประกอบระบบใดที่มีปัญหาระหว่างการใช้ Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว)

 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง

 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม esc ซ้ำ ทันที ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง เมื่อเมนูที่ปรากฏขึ้น กดปุ่ม f2

 3. จากเมนูหลัก HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) คลิกที่ System Tests > Extensive Test

 4. คลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) หรือ Loop until error (วนซ้ำจนกว่าจะพบข้อผิดพลาด)

  ขณะใช้การทดสอบนี้ เวลาที่เหลือและผลการทดสอบสำหรับส่วนประกอบต่างๆ จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ

 5. หากส่วนประกอบใดไม่ผ่านการทดสอบ ให้จด ID ความล้มเหลว (รหัส 24 หลัก) เพื่อใช้อ้างอิงขณะที่คุณติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

การขอรับบริการสนับสนุนโดยใช้รหัส ID ข้อผิดพลาด HP PC Hardware Diagnostics

หากไม่ผ่านการทดสอบ คุณสามารถใช้รหัส QR ที่มีให้เพื่อติดต่อ HP พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา

 1. คลิก Contact HP (ติดต่อ HP) ในหน้าจอผลการทดสอบ

  ตัวอย่างการทดสอบที่มีปัญหาพร้อมกับตัวเลือก Contact HP (ติดต่อ HP)
 2. อ่านการปฏิเสธการสนับสนุนของ HP จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

  รหัส QR จะปรากฏขึ้นมา

  ตัวอย่างรหัส QR การสนับสนุนของ HP
 3. ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR

 4. อุปกรณ์พกพาของคุณจะเปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์เริ่มต้นและ Failure ID code (รหัส ID ความล้มเหลว) ของคุณจะถูกใส่ในฟิลด์ไว้ก่อนแล้ว ตรวจสอบหรือกรอกข้อมูลที่จำเป็น แล้วแตะ Continue (ดำเนินการต่อ) เพื่อเริ่มกระบวนการสนับสนุน

  ตัวอย่างรหัส ID ความล้มเหลวในอุปกรณ์พกพา

การทดสอบอาการใน HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Symptom Tests (การทดสอบอาการ) ใช้ปัญหาที่พบทั่วไปเพื่อระบุสาเหตุเบื้องต้นของปัญหา

หมายเหตุ:

Symptom Tests (การทดสอบอาการ) ไม่มีใน HP PC Hardware Diagnostics for Windows

 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง

 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม esc ซ้ำ ทันที ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง เมื่อเมนูที่ปรากฏขึ้น กดปุ่ม f2

 3. บนเมนู HP PC Hardware Diagnostics UEFI ให้คลิก Symptom Tests (การทดสอบอาการ)

 4. ค้นหาอาการที่อธิบายปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีที่สุดจากรายการ พิมพ์หมายเลขที่เกี่ยวข้องใส่ในฟิลด์ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นกด enter

  Symptom Tests (การทดสอบอาการ) ทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
 5. รอจนกระทั่งการทดสอบเสร็จสิ้น ระยะเวลาโดยประมาณสำหรับแต่ละการทดสอบจะปรากฏขึ้นในหน้าจอ Issue (ปัญหา)

  หมายเหตุ:

  คุณสามารถยกเลิกการทดสอบได้ทุกเมื่อโดยกดปุ่มใดๆ ก็ได้

 6. ตรวจสอบผลการทดสอบในหน้าจอ Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) แล้วจดประเภทการทดสอบและ ID ความล้มเหลว (รหัส 24 หลัก) เพื่อใช้อ้างอิงขณะที่คุณติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หมายเหตุ:

  คลิก Save Logs (บันทึกประวัติ) และคุณสามารถดูผลการทดสอบได้อีกครั้งโดยคลิกที่ Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

การทดสอบส่วนประกอบใน HP PC Hardware Diagnostics สำหรับ Windows และ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

การทดสอบส่วนประกอบจะใช้เพื่อเลือกและทดสอบส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง

การเปิดเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) ใน Windows

เมื่อ Windows เริ่มทำงานเป็นปกติ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) ใน Windows

 1. ใน Windows ค้นหา HP PC Hardware Diagnostics for Windows จากนั้นเลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

  หากไม่มีแอพดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP)

 2. จากเมนูหลัก คลิกที่ Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

 3. คลิกที่เครื่องหมายบวกติดกับส่วนประกอบแต่ละตัวเพื่อขยายรายการตัวเลือก

  เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) ของคุณอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

การเปิดเมนู Component Tests (การทดสอบระบบ) หาก Windows ไม่ยอมเริ่มทำงาน

เมื่อ Windows ไม่เริ่มทำงาน ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อเปิดเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

 1. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีเพื่อปิดเครื่อง

 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม esc ซ้ำ ทันที ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง เมื่อเมนูที่ปรากฏขึ้น กดปุ่ม f2

 3. จากเมนูหลัก คลิกที่ Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) จะปรากฏขึ้นมา

เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) ของคุณอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ)

รายการที่สมบูรณ์ของการทดสอบส่วนประกอบ HP PC Hardware Diagnostic

เลือก Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

หากส่วนประกอบไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 3. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 4. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 5. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 • การทดสอบโปรเซสเซอร์: การทดสอบด่วน (10 วินาที) เพื่อให้แน่ใจว่าโปรเซสเซอร์ทั้งหมดทำงานตามปกติ คลิก Processor (โปรเซสเซอร์) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

 • การทดสอบหน่วยความจำ: มีการทดสอบหน่วยความจำอยู่สามรูปแบบ เริ่มการทำงานด้วย Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) (ใช้เวลาสามนาทีขึ้นไปขึ้นอยู่กับจำนวนของหน่วยความจำระบบ) หาก Fast Test (ทดสอบอย่างรวดเร็ว) ไม่พบปัญหา ให้เรียกใช้ Quick Test (ทดสอบด่วน) (ประมาณ 10 นาที) (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  หาก Quick Test (ทดสอบด่วน) ไม่พบปัญหา ให้เรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) คุณสามารถเรียกใช้การทดสอบครั้งเดียวหรือตั้งค่าให้วนซ้ำจนกว่าข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น

 • การทดสอบฮาร์ดไดรฟ์/พื้นที่จัดเก็บข้อมูล: มีส่วนการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์อยู่หกส่วน อาจใช้เวลาตั้งแต่ 10 นาทีถึง 2 ชั่วโมงหรือมากกว่านี้

 • การทดสอบพลังงาน: การทดสอบพลังงานแบ่งออกเป็นการทดสอบแหล่งจ่ายไฟ การทดสอบอะแดปเตอร์ AC และการทดสอบแบตเตอรี่

  • การทดสอบแหล่งจ่ายไฟ: การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าทั้งแบตเตอรี่และอะแดปเตอร์ AC ทำงานได้ตามปกติ

   เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) เวลาทดสอบของ Power Source (แหล่งจ่ายไฟ) คือ 4 นาที เวลาสำหรับ Battery Calibration (ปรับเทียบแบตเตอรี่) คือ 2–4 ชั่วโมง

  • การทดสอบอะแดปเตอร์ AC: การทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ใช้เพื่อทดสอบว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ การทดสอบนี้จะต้องใช้แบตเตอรี่ที่ดี HP ขอแนะนำให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรับไฟเลี้ยงโดยการต่ออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้การได้

   เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) การทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที

  • การทดสอบแบตเตอรี่: การทดสอบแบตเตอรี่ใช้เพื่อตรวจสอบแบตเตอรี่และช่วยให้คุณเรียกใช้การปรับเทียบตามความเหมาะสม

   เวลาทดสอบของการทดสอบแบตเตอรี่ คือ 2 นาที เวลาสำหรับ Battery Calibration (ปรับเทียบแบตเตอรี่) คือ 2–4 ชั่วโมง

 • การทดสอบเสียง: การทดสอบเสียงใช้เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เล่นเสียงทำงานได้ตามปกติ ในระหว่างการทดสอบ จะมีบางโน้ตเพลงถูกเปิดเล่นเป็นลำดับซ้ำ ๆ กัน การทดสอบนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการดำเนินการ

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Audio (เสียง) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) เลือกลำโพงหรือชุดหูฟัง เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอกจำนวนเสียงที่ได้ยิน

 • การทดสอบโมดูล Bluetooth: การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องสามารถตรวจหาโมดูล Bluetooth และเปิดใช้งานสำหรับใช้งานได้อย่างถูกต้อง (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Bluetooth Module (มอดูล Bluetooth) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

 • การทดสอบพัดลม: มีการทดสอบพัดลมที่ใช้ได้สองวิธี

  • Fan Speed Test (การทดสอบความเร็วพัดลม): การทดสอบนี้จะตรวจสอบว่าพัดลมทำงานได้ตามปกติตามการตั้งค่าและตรวจสอบว่าความเร็วถูกตั้งค่าได้ถูกต้องหรือไม่ การทดสอบนี้ใช้เวลา 2 ถึง 10นาที เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  • การทดสอบทางอุณหภูมิของพัดลม: การทดสอบนี้ตรวจสอบว่าพัดลม CPU ของคุณทำงานได้ตามปกติหรือไม่โดยใช้การทดสอบอุณหภูมิ การทดสอบนี้ใช้เวลา 320 วินาที เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

 • การทดสอบตัวอ่านลายนิ้วมือ: การทดสอบแบบโต้ตอบนี้ตรวจสอบตัวอ่านลายนิ้วมือ ระหว่างการทดสอบ คุณจะได้รับแจ้งให้กวาดนิ้วผ่านทางตัวอ่านลายนิ้วมือ (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Fingerprint Reader (ตัวอ่านลายนิ้วมือ) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

 • การทดสอบแป้นพิมพ์: การทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ใช้เพื่อตรวจสอบแป้นพิมพ์ การทดสอบนี้จะต้องใช้แป้นพิมพ์

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Keyboard (แป้นพิมพ์) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  เวลาสำหรับ Keyboard Test (ทดสอบแป้นพิมพ์) คือ 3 นาที

  หมายเหตุ:

  ไม่รองรับอุปกรณ์ Bluetooth ในปัจจุบัน

 • การทดสอบเมาส์/ทัชแพด: การทดสอบนี้ประกอบด้วยการทดสอบอยู่สองรูปแบบคือ Pointer Test (การทดสอบพอยเตอร์) และ Drag and Drop Test (การทดสอบการลากและวาง)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Mouse/Touchpad (เมาส์/ทัชแพด) เลือกการทดสอบที่คุณต้องการเรียกใช้ จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อสิ้นสุดการทดสอบ

  หมายเหตุ:

  ไม่รองรับอุปกรณ์ Bluetooth ในปัจจุบัน

 • การทดสอบเครือข่าย: มีการทดสอบระบบอยู่สามรูปแบบ

  • เครือข่ายที่ต่อสาย: การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบชุดควบคุมเครื่องข่าย เรียกใช้การทดสอบโดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยสายเครือข่าย การทดสอบนี้เป็นการพยายามกำหนดค่าชุดควบคุมเครื่องข่ายโดยใช้ DHCP และการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ DHCP การทดสอบนี้ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

   เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Wired Network (เครือข่ายที่ต่อสาย) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  • โมดูลเครือข่ายไร้สา: การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่า BIOS สามารถตรวจหาโมดูลเครือข่ายไร้สายและเปิดใช้งานได้ การทดสอบนี้ใช้เวลา 30 วินาที

   เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Wireless Module (มอดูลเครือข่ายไร้สาย) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  • โมดูล WWAN การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่า BIOS สามารถตรวจหาโมดูลเครือข่ายภายในแบบไร้สายและเปิดใช้งานไว้หรือไม่ การทดสอบนี้ใช้เวลา 30 วินาที

   เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ WWAN Module (โมดูล WWAN) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

 • การทดสอบออพติคอลไดรฟ์: การทดสอบเหล่านี้แบ่งออกเป็น Sequential Read Test (การทดสอบอ่านแบบตามลำดับ) Random Read Test (การทดสอบอ่านแบบสุ่ม) และ Write Read Compare Test (การทดสอบเปรียบเทียบการเขียนและการอ่าน)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Optical Drive (ออพติคอลไดรฟ์) เลือกหนึ่งในชุดการทดสอบ จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) คุณต้องให้ใส่แผ่น CD หรือ DVD เพื่อดำเนินการทดอบนี้

  แต่ละขั้นตอนการทดสอบจะใช้เวลา 1–2 นาที

 • การทดสอบพอร์ตขนาน: การทดสอบนี้ช่วยให้คุณเลือกพอร์ตขนานหลายตัวที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบ หากการทดสอบพบพอร์ตหลายตัว ให้เลือกว่าจะทดสอบพอร์ตขนานตัวใด (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เลือกหนึ่งในการทดสอบต่อไปนี้ จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  • การตรวจสอบการแสดงผลการควบคุมพอร์ตขนาน: การทดสอบ 1 นาทีนี้จะเป็นการตรวจสอบการแสดงผลการควบคุมขนาน

  • การตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลพอร์ตขนาน: การทดสอบ 1 นาทีนี้จะเป็นการตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลขนาน

 • การทดสอบพอร์ตอนุกรม: การทดสอบนี้ช่วยให้คุณเลือกพอร์ตขนานหลายตัวที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบ หากการทดสอบพบพอร์ตหลายตัว ให้เลือกว่าจะทดสอบพอร์ตอนุกรมตัวใด (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เลือกหนึ่งในการทดสอบต่อไปนี้ จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  • การตรวจสอบการแสดงผลพอร์ตอนุกรม: การทดสอบ 1 นาทีนี้จะเป็นการตรวจสอบการแสดงผลพอร์ตอนุกรม

  • การตรวจสอบพอร์ตอนุกรมภายนอกแบบวนกลับ: การทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ 1 นาทีนี้จะตรวจสอบพอร์ตอนุกรม

 • การทดสอบเมนบอร์ด: การทดสอบนี้เป็นการทดสอบส่วนประกอบเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบในเมนบอร์ดทำงานได้ตามปกติ (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ System Board (เมนบอร์ด) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  System Board Test (การทดสอบเมนบอร์ด) ตรวจสอบส่วนประกอบต่อไปนี้:

  • การตรวจสอบอุปกรณ์ PCI: จะทำการเข้าถึงอุปกรณ์ PCI ที่มีอยู่ในรายการทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ดอยู่

  • การตรวจสอบหน่วยความจำ: จะทำการเรียกค้นขนาดหน่วยความจำรวมผ่าน UEFI Boot Service (บริการบู๊ต UEFI) การทดสอบจะเปรียบเทียบค่านั้นกับขนาดหน่วยความจำรวมจากตาราง SMBIOS

  • การตรวจสอบหน่วยความจำวิดีโอ: จะทำการตรวจหาอุปกรณ์กราฟิกที่อยู่บนเมนบอร์ดและเรียกค้นข้อมูลหน่วยความจำวิดีโอ การตรวจสอบนี้รวมถึงที่อยู่พื้นฐานและขนาดหน่วยความจำวิดีโอ

  • การตรวจสอบเสียง: จะทำการเริ่มการทำงานชุดควบคุมและตัวแปลงสัญญาณเสียง

  • การตรวจสอบ USB: จะทำการค้นหาชุดควบคุมโฮสต์ USB ในระบบ

  System Board Test (ทดสอบเมนบอร์ด) จะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที

 • การทดสอบ Thunderbolt: การทดสอบนี้จะตรวจสอบการมีอยู่ของชุดควบคุม Thunderbolt ในระบบ (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Thunderbolt > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

 • การทดสอบหน้าจอสัมผัส: ส่วนการทดสอบด่วนแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อทดสอบว่าจอสัมผัสทำงานได้ตามปกติหรือไม่ (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Touch Screen (จอสัมผัส) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

 • การทดสอบพอร์ต USB: การทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้จะต้องมีอุปกรณ์ USB ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ หรือแฟลชไดรฟ์ USB (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  ก่อนเรียกใช้การทดสอบ ให้ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตที่คุณต้องการทดสอบ

  เริ่มการทดสอบโดยคลิกที่ USB Port (พอร์ต USB) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) จากนั้นต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ตที่คุณต้องการทดสอบ

  ทวนซ้ำขั้นตอนหากคุณต้องการทดสอบพอร์ต USB อื่นที่คอมพิวเตอร์

 • การทดสอบวิดีโอ: การทดสอบนี้แบ่งออกเป็น 3 การทดสอบสำหรับฮาร์ดแวร์วิดีโอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Video (วิดีโอ) เลือกหนึ่งในการทดสอบต่อไปนี้ จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

  • การตรวจสอบด่วนของหน่วยความจำวิดีโอ: การทดสอบหน่วยความจำวิดีโอ 3 นาที

  • การตรวจสอบหน่วยความจำวิดีโอ: การทดสอบหน่วยความจำ 20 นาที

  • การตรวจสอบจานสี: การทดสอบ 1 นาทีสำหรับส่วนประกอบสีวิดีโอสามส่วน ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอระหว่างการทดสอบ

 • การทดสอบการเชื่อมต่อเว็บแคม: การทดสอบนี้จะเริ่มสตรีมวิดีโอบนเว็บแคม หากการทดสอบพบเว็บแคมหลายตัว ให้เลือกว่าจะทดสอบเว็บแคมตัวใด (การทดสอบนี้ไม่มีใน Windows เวอร์ชันของการวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ในตอนนี้)

  เรียกใช้การทดสอบโดยคลิกที่ Webcam Connection (การเชื่อมต่อเว็บแคม) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง)

การทดสอบส่วนประกอบ HP PC Hardware Diagnostic: การทดสอบหน่วยความจำ ฮาร์ดไดรฟ์ อะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่

วิธีการเรียกใช้การทดสอบส่วนประกอบหน่วยความจำ ฮาร์ดไดรฟ์ อะแดปเตอร์ AC และแบตเตอรี่ มีรายละเอียดเพิ่มเติม

การทดสอบหน่วยความจำใน HP PC Hardware Diagnostics

Memory Tests (การทดสอบหน่วยความจำ) ประกอบไปด้วย Fast Test (ทดสอบแบบรวดเร็ว) Quick Test (ทดสอบเร่งด่วน) และ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) เริ่มจากเรียกใช้ Fast Test (การทดสอบแบบรวดเร็ว) (สามถึงห้านาที) หาก Fast Test (ทดสอบอย่างรวดเร็ว) ไม่พบปัญหา ให้เรียกใช้ Quick Test (ทดสอบด่วน) (ประมาณ 10 นาที) หากการทดสอบ Quick Test (ทดสอบเร่งด่วน) ไม่พบปัญหา ให้เรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) (ประมาณ 45 นาที) ซึ่งจะมีตัวเลือก Loop Until Error (วนลูบจะกว่าจะพบข้อผิดพลาด)

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Fast Test (ทดสอบแบบรวดเร็ว):

 1. จากเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) คลิก Memory (หน่วยความจำ)

 2. คลิกเลือก Fast Test (ทดสอบแบบรวดเร็ว)

  Memory Fast Test (ทดสอบหน่วยความจำอย่างรวดเร็ว)
 3. คลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) จะเริ่มต้นขึ้น

 4. เมื่อ Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) เสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงผลการทดสอบ

  หากหน่วยความจำผ่านการทดสอบ Fast Test (ทดสอบอย่างรวดเร็ว) แต่ยังมีปัญหากับหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ให้เรียกใช้ Quick Test (ทดสอบด่วน)

  หากหน่วยความจำผ่าน Quick Test (ทดสอบด่วน) แต่ยังมีปัญหากับหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ให้เรียกใช้ Extensive Test (ทดสอบอย่างละเอียด) การทดสอบนี้อาจใช้เวลา 45 นาทีหรือมากกว่านี้

  หากหน่วยความจำไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

  3. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  4. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

  5. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

   หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

การทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ใน HP PC Hardware Diagnostics

มีส่วนการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์อยู่หกชุดด้วยกัน เริ่มจากเรียกใช้ Quick Test (การทดสอบเร่งด่วน) (สองถึงสามนาที) หาก Quick Test (การทดสอบเร่งด่วน) ไม่พบปัญหา ให้เรียกใช้ Extensive Test (การทดสอบอย่างละเอียด) (สองชั่วโมงขึ้นไป) สามารถเรียกใช้หนึ่งครั้งหรือวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบข้อผิดพลาด

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Hard Drive Quick Test (การทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ด่วน):

 1. จากเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) คลิก Hard Drive (ฮาร์ดไดร์ฟ) > Quick Test (การทดสอบเร่งด่วน)

  การเลือกการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์เร่งด่วน
 2. คลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) Quick Test (ทดสอบเร่งด่วน) จะเริ่มทำงาน

 3. หากคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดไดรฟ์มากกว่าหนึ่งชุด ให้คุณเลือกฮาร์ดไดรฟ์ที่ต้องการทดสอบ หากต้องการทดสอบฮาร์ดไดรฟ์พร้อมกันทั้งหมด เลือก Test All Hard Drives (ทดสอบฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมด)

  เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงผลการทดสอบ ผลการทดสอบยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 4. หากฮาร์ดไดร์ฟผ่าน Quick Test (การทดสอบเร่งด่วน) แต่ยังมีปัญหากับฮาร์ดไดรฟ์ ให้เรียกใช้ Extensive Test (การทดสอบอย่างละเอียด) การทดสอบนี้จะครอบคลุมการตรวจสอบ SMART, การตรวจสอบ DST แบบย่อ, DST แบบเต็มประสิทธิภาพ และ DST แบบยาว การเรียกใช้การทดสอบเหล่านี้แยกกัน ให้เลือกจากเมนู Hard Drive Tests (การทดสอบฮาร์ดไดรฟ์)

 5. หากฮาร์ดไดรฟ์ไม่ผ่านการทดสอบ ให้คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 7. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 8. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 9. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

การทดสอบการจ่ายพลังงานของคอมพิวเตอร์ใน HP PC Hardware Diagnostics

มีการทดสอบการจ่ายพลังงานสองแบบที่พร้อมใช้งาน คือการทดสอบอะแดปเตอร์ AC และการทดสอบแบตเตอรี่ เรียกใช้การทดสอบทั้งสองพร้อมกัน ในเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) คลิกที่ Power Source (แหล่งจ่ายไฟ) จากนั้นคลิก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) คุณสามารถทดสอบส่วนประกอบแต่ละส่วนได้

การทดสอบอะแดปเตอร์ AC ใน HP PC Hardware Diagnostics

การทดสอบแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ใช้เพื่อทดสอบว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ การทดสอบนี้จะต้องใช้แบตเตอรี่ที่ดี ก่อนเรียกใช้ AC Adapter Test (การทดสอบอะแดปเตอร์ AC) HP ขอแนะนำให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์สามารถรับไฟเลี้ยงโดยการต่ออะแดปเตอร์ AC ที่ใช้การได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ AC Adapter Test (การทดสอบอะแดปเตอร์ AC):

 1. จากเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) คลิก Power > AC Adapter Test (การทดสอบอะแดปเตอร์ AC) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) การทดสอบอะแดปเตอร์ AC จะเริ่มต้น

  เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงผลการทดสอบ

 2. หากอะแดปเตอร์ AC ไม่ผ่านการทดสอบ ให้คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 4. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 5. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 6. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

การทดสอบแบตเตอรี่ใน HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) จะทดสอบการทำงานของแบตเตอรี่และสามารถปรับเทียบแบตเตอรี่ได้หากต้องการ การทดสอบแบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณสองนาที ส่วนการปรับเทียบจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหรือมากกว่านี้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Batter Test (ทดสอบแบตเตอรี่):

 1. จากเมนู Component Tests (การทดสอบส่วนประกอบ) คลิก Power > Battery (แบตเตอรี่) > Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) Battery Test (ทดสอบแบตเตอรี่) จะเริ่มขึ้น

  หน้าจอ Battery Test (ทดสอบแบตเตอรี่) ที่เลือก Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) ไว้
 2. หลังจากทดสอบแบตเตอรี่เสร็จสิ้น ผลการทดสอบจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ดูข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ Battery Details (รายละเอียดแบตเตอรี่)

  หมายเหตุ:

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดการแบตเตอรี่เมื่อได้รับแจ้ง ให้ดูการตั้งค่าการจัดการพลังงาน

 3. หากแบตเตอรี่ไม่ผ่านการทดสอบ ให้คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)

 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลองแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Yes (ใช่)

 5. หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้คลิก Yes (ใช่) เพื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

 6. จดบันทึกหรือคัดลอก ID ข้อผิดพลาด (รหัส 24 หลัก) และ ID ผลิตภัณฑ์เมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP ข้อมูลยังมีแจ้งไว้ใน Test Logs (บันทึกประวัติการทดสอบ) จากเมนูหลัก

 7. หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบออนไลน์ ให้คลิก NEXT (ถัดไป) เพื่อไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  หากคอมพิวเตอร์ของคุณออฟไลน์ ให้ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อสแกนรหัส QR และเข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

การตั้งค่าการจัดการแบตเตอรี่ (เฉพาะ PC โน้ตบุ๊ก)

หลังจากทำการทดสอบแบตเตอรี่ HP PC Hardware Diagnostics อาจแจ้งให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าการจัดการแบตเตอรี่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ คำแนะนำอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

Battery Health Manager (ตัวจัดการความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) (เฉพาะ PC โน้ตบุ๊กเชิงพาณิชย์)

หาก Battery Health Manager รองรับการทำงานของ BIOS, Battery Test (การทดสอบแบตเตอรี่) จะแสดงพรอมท์แจ้งให้เปลี่ยนการตั้งค่าแบตเตอรี่หากไม่ได้ตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดไว้

การตั้งค่า Let HP Manage My Battery Charging (ให้ HP จัดการการชาร์จแบตเตอรี่ของฉัน) จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของโน้ตบุ๊กที่ใช้แบตเตอรี่อิงตามสภาพการใช้งานและอุณหภูมิเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การตั้งค่า Maximize My Battery Health (เพิ่มความสมบูรณ์สูงสุดให้แบตเตอรี่ของฉัน) จะจำกัดระดับประจุไฟสูงสุดของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กไว้ที่ 80% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

 1. จากหน้าจอพรอมท์ Battery Health Manager (ตัวจัดการความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่) ให้เลือก Main Menu (เมนูหลัก) จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเองหรือเลือก Change My Setting (เปลี่ยนค่าปรับตั้งของฉัน) เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

 2. เลือก Accept (ยอบรับ)

 3. เลือก Main menu (เมนูหลัก) เพื่อกลับไปที่ Main Menu (เมนูหลัก)

การตั้งค่านี้จะมีผลใช้ในครั้งถัดไปที่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หากการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติล้มเหลว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเองโดยรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด f10 เพื่อเปิด BIOS Setup Utility (ยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ PC สำหรับธุรกิจจาก HP — การใช้งานคุณสมบัติการจัดการความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่

Adaptive Battery Optimizer (ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ปรับได้) (เฉพาะ PC โน้ตบุ๊กสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น)

เลือก PC โน้ตบุ๊กสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของ HP ที่รองรับ Adaptive Battery Optimizer (ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ปรับได้) HP ขอแนะนำให้เปิดใช้ค่านี้หากปิดใช้งานไว้ เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่

เมื่อ Adaptive Battery Optimizer (ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ปรับได้) ตรวจพบสภาพการทำงานที่เจาะจง มาตรการเชิงป้องกันจะถูกเปิดใช้งานเพื่อลดการสึกหรอของแบตเตอรี่ก่อนเวลาอันควร เมื่อเปิดใช้งานแล้ว เวลาใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลงเล็กน้อย

 1. จากหน้าจอพรอมท์ Adaptive Battery Optimizer (ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ปรับได้) ให้เลือก Main Menu (เมนูหลัก) จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเองหรือเลือก Change My Setting (เปลี่ยนค่าปรับตั้งของฉัน) เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

 2. เลือก Accept (ยอบรับ)

 3. เลือก Main menu (เมนูหลัก) เพื่อกลับไปที่ Main Menu (เมนูหลัก)

การตั้งค่านี้จะมีผลใช้ในครั้งถัดไปที่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หากการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติล้มเหลว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเองโดยรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด f10 เพื่อเปิด HP Computer Setup

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของ HP — การแนะนำ Adaptive Battery Optimizer (ตัวเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ปรับได้) ที่ออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

Battery Care Function (ฟังก์ชันการดูแลรักษาแบตเตอรี่) (เฉพาะ PC โน้ตบุ๊กสำหรับผู้ใช้ทั่วไป)

การตั้งค่า Battery Care Function (ฟังก์ชันการดูแลรักษาแบตเตอรี่) ให้คุณสามารถตั้งค่าระดับประจุแบตเตอรี่สูงสุดไว้ที่ 100%, 80% หรือ 50% ได้

HP ขอแนะนำให้เปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็น 80% เพื่อช่วยลดการสึกหรอของแบตเตอรี่ก่อนเวลาอันควรและช่วยให้ได้รับประสิทธิภาพแบตเตอรี่สูงสุดตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

 1. จากหน้าจอพรอมท์ Battery Care Function (ฟังก์ชันการดูแลรักษาแบตเตอรี่) ให้เลือก Main Menu (เมนูหลัก) จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเองหรือเลือก Change My Setting (เปลี่ยนค่าปรับตั้งของฉัน) เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

 2. เลือก Accept (ยอบรับ)

 3. เลือก Main menu (เมนูหลัก) เพื่อกลับไปที่ Main Menu (เมนูหลัก)

การตั้งค่านี้จะมีผลใช้ในครั้งถัดไปที่รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

หากการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติล้มเหลว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเองโดยรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วกด f10 เพื่อเปิด HP Computer Setup

วิธีการทดสอบส่วนประกอบใน HP PC Hardware Diagnostics

ตารางต่อไปนี้อธิบายการทดสอบส่วนประกอบที่มี

การทดสอบส่วนประกอบและรายละเอียด

การทดสอบส่วนประกอบ

สิ่งที่โปรแกรมทำงาน

ระยะเวลาทดสอบ

สิ่งที่การทดสอบไม่ได้ตรวจสอบ

โต้ตอบ/ไม่โต้ตอบ

โปรเซสเซอร์

ตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์ทั้งหมดทำงานหรือไม่และเริ่มการทำงานผ่าน BIOS หรือไม่

10 วินาที

ความร้อน ความเร็วของโปรเซสเซอร์

ไม่โต้ตอบ

Memory — Fast (หน่วยความจำ — รวดเร็ว)

เรียกใช้รูปแบบการทำงานสำหรับหน่วยความจำครอบคุมทั้ง March LR, Random Access และ Data Pattern

3 นาทีขึ้นไปสำหรับขนาด 4 GB

ความร้อน

ไม่โต้ตอบ

Memory — Quick (หน่วยความจำ — เร่งด่วน)

เรียกใช้รูปแบบการทำงานสำหรับหน่วยความจำครอบคลุมทั้ง March LR, Random Access และ Data Pattern รวมทั้งส่วนการทดสอบเพิ่มเติม

10 นาทีสำหรับขนาด 4 GB

ความร้อน

ไม่โต้ตอบ

Memory — Extensive (หน่วยความจำ — ละเอียด)

เรียกใช้รูปแบบการทำงานสำหรับหน่วยความจำครอบคลุมทั้ง March LR, Random Access และ Data Pattern รวมทั้งส่วนการทดสอบเพิ่มเติม

45 นาทีสำหรับขนาด 4 GB

ความร้อน

ไม่โต้ตอบ

Hard Drive — Quick (ฮาร์ดไดรฟ์ — ด่วน)

การตรวจสอบ SMART + การตรวจสอบ DST แบบย่อ

3 นาที

ไม่โต้ตอบ

Hard Drive — Extensive (ฮาร์ดไดรฟ์ — ละเอียด)

การตรวจสอบ SMART + การตรวจสอบ DST แบบย่อ + DST แบบเต็มประสิทธิภาพ + DST แบบยาว

2 ชั่วโมง 15 นาที

ไม่โต้ตอบ

Hard Drive — SMART Check (ฮาร์ดไดรฟ์ — การตรวจสอบ SMART)

ตรวจสอบคุณลักษณะของไดรฟ์และและทดสอบว่าไดรฟ์ถึงขีดจำกัดหรือไม่

30 วินาที

ไม่โต้ตอบ

Hard Drive — Short DST (ฮาร์ไดร์ฟ — DST แบบย่อ)

อ่านเซคเตอร์บางส่วนของไดร์ฟเพื่อหาข้อผิดพลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ

2 นาที

ไม่โต้ตอบ

Hard Drive — Optimized DST (ฮาร์ดไดรฟ์ — DST แบบเต็มประสิทธิภาพ)

ทดสอบการอ่านที่เซคเตอร์ของไดรฟ์ที่ถูกใช้งานโดย OS

10 นาที

ไม่โต้ตอบ

Hard Drive — Long DST (ฮาร์ดไดรฟ์ — DST แบบยาว)

ทดสอบการอ่านเซคเตอร์ทั้งหมดของไดร์ฟ

2 ชั่วโมง

ไม่โต้ตอบ

อะแดปเตอร์ AC

การทดสอบเพื่อพิจารณาว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานได้ตามปกติหรือไม่

2 นาที

ไม่โต้ตอบ

เสียง

ทดสอบฟังก์ชันระบบเสียงย่อยของระบบ รวมถึงชุดควบคุมและตัวแปลงสัญญาณเสียง

60 วินาทีต่อพอร์ตสัญญาณเสียงขาออก

โต้ตอบ

แบตเตอรี่

ตรวจสอบข้อมูลแบตเตอรี่ และพิจารณาว่าแบตเตอรี่ทำงานปกติหรือไม่

2 นาที

ไม่โต้ตอบ

มอดูล Bluetooth

ตรวจสอบการทำงานตรวจหามอดูล Bluetooth

30 วินาที

การสื่อสาร Bluetooth

ไม่โต้ตอบ

Fan — Speed (พัดลม — ความเร็ว)

ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

2–10 นาที

ไม่โต้ตอบ

Fan — Thermal (พัดลม — ระบายความร้อน)

ตรวจสอบว่าพัดลม CPU ของคุณทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

320 วินาที

ไม่โต้ตอบ

ตัวอ่านลายนิ้วมือ

การทดสอบเพื่อตรวจสอบตัวอ่านลายนิ้วมือ

1 นาที

การตรวจสอบความปลอดภัย

โต้ตอบ

แป้นพิมพ์

การทดสอบเพื่อตรวจสอบแต่ละปุ่มบนแป้นพิมพ์

3 นาที

ปุ่มมัลติมีเดีย อุปกรณ์ Bluetooth

โต้ตอบ

Mouse (เมาส์)

การทดสอบเพื่อตรวจสอบฟังก์ชันพอยเตอร์และการลากและวาง

3 นาที

เลื่อน, อุปกรณ์ Bluetooth

โต้ตอบ

Network — Wired Network (เครือข่าย — เครือข่ายต่อสาย)

ตรวจสอบชุดควบคุมเครื่องข่ายสำหรับการเชื่อมต่อสายและที่อยู่ IP ที่ได้รับผ่าน DHCP

60 วินาที

การถ่ายโอนข้อมูล

ไม่โต้ตอบ

Network — Wireless Module (เครือข่าย — มอดูลเครือข่ายไร้สาย)

อ่านข้อมูล BIOS เกี่ยวกับสถานะของชุดควบคุม WLAN

30 วินาที

การเชื่อมต่อ

ไม่โต้ตอบ

Network — WWAN Module (เครือข่าย — มอดูล WWAN)

อ่านข้อมูล BIOS เกี่ยวกับสถานะของชุดควบคุม WWAN

30 วินาที

การเชื่อมต่อ

ไม่โต้ตอบ

Optical Drive (ออพติคอลไดรฟ์)

การทดสอบคุณสมบัติสำหรับการอ่านและเขียนออพติคอลไดรฟ์

2 นาทีต่อการทดสอบ

คุณภาพของสื่อมีเดีย

โต้ตอบ

Parallel Port (พอร์ตขนาน)

ตรวจสอบการแสดงผลของพอร์ตขนาน

30 วินาที

ไม่โต้ตอบ

Serial Port (พอร์ตอนุกรม)

ตรวจสอบการแสดงผลของพอร์ตอนุกรม

30 วินาที

ไม่โต้ตอบ

System Board (เมนบอร์ด)

เข้าถึง ระบุรายการ และตรวจสอบการสื่อสารกับอุปกรณ์ PCI ทั้งหมด การตรวจสอบช่องทางบัสภายใน หน่วยความจำ หน่วยความจำวิดีโอ เสียง และ USB

30 วินาที

แบตเตอรี่ RTC, สล็อต PCIMA, พอร์ต Express Card, พอร์ตอนุกรม, พอร์ตขนาน

ไม่โต้ตอบ

Touch Screen (จอสัมผัส)

การทดสอบเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของจอสัมผัส

3 นาที

การปรับเทียบ

โต้ตอบ

USB Port (พอร์ต USB)

ทดสอบการเชื่อมต่อของพอร์ต USB

60 วินาทีต่อพอร์ต

การทดสอบการเขียน

โต้ตอบ

หน่วยความจำวิดีโอ

การทดสอบระบบชุดควบคุมวิดีโอย่อย

20 นาที

ชุดประมวลผลกราฟิก, ระบบความร้อน

ไม่โต้ตอบ

จานสีวิดีโอ

ทดสอบค่าสี

1 นาที

หน่วยโปรเซสเซอร์กราฟิก

โต้ตอบ

การเชื่อมต่อเว็บแคม

การทดสอบเพื่อตรวจหาเว็บแคมที่เชื่อมต่ออยู่

1 นาที

โต้ตอบ

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics

HP PC Hardware Diagnostics มีอยู่สองเวอร์ชัน เวอร์ชัน Windows สำหรับใช้ใน Windows เวอร์ชัน UEFI สำหรับใช้หาก Windows ไม่ยอมเริ่มทำงาน

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics for Windows

ชุดเครื่องมือนี้จะเรียกใช้จากระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์

 1. หากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด ไปที่เว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP)

 2. จากหัวข้อ Download for Windows 10 (ดาวน์โหลดสำหรับ Windows 10) คลิก FOR WINDOWS 10 (สำหรับ Windows 10)

  การดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics สำหรับ Windows
 3. คลิก Save (บันทึก)

 4. ไปที่โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ .exe เข้ามา แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe

  InstallShield Wizard จะเปิดขึ้นมา

 5. คลิก Next (ถัดไป)

 6. ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการอนุญาต แล้วคลิก Next (ถัดไป)

 7. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ แล้วคลิกNext (ถัดไป)

  • เรียกใช้ซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ดาวน์โหลดไปยังเดสก์ทอปของคอมพิวเตอร์

  • เรียกใช้ซอฟต์แวร์จากแฟลชไดร์ฟ USB โดยดาวน์โหลดไปยังแฟลชไดร์ฟ USB

   การเลือกตำแหน่งสำหรับบันทึกไฟล์
 8. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

 9. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น คลิกที่ Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อปิด Setup Wizard (ตัวช่วยดำเนินการตั้งค่า)

 10. ใน Windows ค้นหา HP PC Hardware Diagnostics for Windows จากนั้นเลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)

  เลือก Run as administrator (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)
 11. เมื่อเปิดใช้เครื่องมือการวินิจฉัย ให้เลือกชนิดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัยที่คุณต้องการเรียกใช้งาน และจากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  หมายเหตุ:

  หากต้องการหยุดการทดสอบเพื่อการวินิจฉัย ให้คลิกที่ Cancel (ยกเลิก) ได้ทุกเมื่อ

การติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics UEFI

หากคุณไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows ได้ ให้ดาวน์โหลด HP PC Hardware Diagnostics UEFI จากเว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP)

ติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics UEFI ไปที่ไดรฟ์ USB เปล่าหากจำเป็น เข้าถึงระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์จากไดรฟ์ USB โดยการปิด Secure Boot ดูคำแนะนำในการปิด Secure Boot ได้จาก HP PCs - Secure Boot (Windows 10)

 1. หากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด ไปที่เว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP)

 2. จากเว็บไซต์ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์ของ HP) ในหัวข้อ Unable To Boot Windows, Or Is Windows Locked Up? (ไม่สามารถบู๊ต Windows หรือ Windows ล็อค) คลิกที่ Download HP Diagnostics UEFI (ดาวน์โหลด HP Diagnostics UEFI)

 3. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ แล้วคลิก Save (บันทึก)

 4. ไปที่โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์หรือแฟลชไดรฟ์ที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ .exe เข้ามา แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .exe

  InstallShield Wizard จะเปิดขึ้นมา

 5. คลิก Next (ถัดไป)

 6. ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการอนุญาต แล้วคลิก Next (ถัดไป)

 7. เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ แล้วคลิกNext (ถัดไป)

  หมายเหตุ:

  InstallShield Wizard จะบันทึกไฟล์ไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

  ตำแหน่งบันทึกไฟล์สำหรับติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 8. เลือกภาษาสำหรับการติดตั้ง จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

  ตัวช่วยดำเนินการจะเตรียมการติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics UEFI

 9. คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเปิด Setup Wizard (ตัวช่วยดำเนินการตั้งค่า)

 10. เลือกตำแหน่งติดตั้งสำหรับโปรแกรม HP PC Hardware Diagnostics UEFI จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)

  • หากคุณต้องการดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบ ให้เลือก UEFI Partition on Hard Drive (พาร์ทิชัน UEFI บนฮาร์ดไดรฟ์)

  • หากคุณต้องการดาวน์โหลดไปที่ USB บนไดรฟ์ USB ให้เลือก USB Flash Drive (แฟลชไดรฟ์ USB)

   ตำแหน่งติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics UEFI
 11. คลิก Install (ติดตั้ง)

 12. คลิก Yes (ใช่) เพื่อสร้างพาร์ทิชัน HP_TOOLS

 13. รอขณะที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อปิดตัวช่วยดำเนินการ

การทดสอบฮาร์ดแวร์โดยใช้ HP PC Hardware Diagnostics จากอุปกรณ์ USB ภายนอก

หาก HP PC Hardware Diagnostics ไม่สามารถทดสอบคอมพิวเตอร์จากฮาร์ดไดรฟ์ได้ ให้เรียกใช้การทดสอบจากอุปกรณ์ USB เพื่อกระทำการดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) เวอร์ชันล่าสุดจากอุปกรณ์ USB

 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 2. เสียบอุปกรณ์ USB ที่มี HP PC Hardware Diagnostics เข้าไปที่พอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์

 3. เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด Esc ซ้ำๆ จนกว่าเมนูเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นมา

  หมายเหตุ:

  หากคุณไม่สามารถเริ่มทำงานคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ให้ปิด Secure Boot ชั่วคราวจาก BIOS ดูคำแนะนำได้จาก HP PC - Secure Boot (Windows 10)

 4. กด f2 เพื่อเลือก System Diagnostics (การวินิจฉัยปัญหาระบบ)

  เมนู Startup
 5. เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ

  หน้าหลักของ HP PC Hardware Diagnostics จะเปิดขึ้นเพื่อแสดงเลขเวอร์ชั่นและ USB

  หน้าจอ HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ระบบพร้อมสำหรับเริ่มการทดสอบ

การใช้ Basic HP PC Hardware Diagnostics

Basic PC Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์พีซีเบื้องต้น) เป็นอินเทอร์เฟสผู้ใช้พื้นฐานที่ช่วยให้คุณเรียกใช้การทดสอบที่ผ่าน/ไม่ผ่านการทดสอบในโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ฮาร์ดไดรฟ์ แบตเตอรี่ และเมนบอร์ด

หมายเหตุ:

เมื่อใช้ Basic HP PC Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์พีซีเบื้องต้นของ HP) คุณจะไม่สามารถเรียกค้นโดยใช้เมาส์หรือทัชแพดได้

 1. กดปุ่ม Power (เปิดปิด) ค้างไว้อย่างน้อยห้าวินาทีเพื่อปิดคอมพิวเตอร์

 2. เปิดคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม f2 ซ้ำๆ ประมาณวินาทีละหนึ่งครั้ง จนกว่า HP PC Hardware Diagnostics UEFI - BIOS จะปรากฏขึ้นมา

  Basic HP PC Hardware Diagnostics
  หมายเหตุ:

  HP PC Hardware Diagnostics เวอร์ชันจอดำ (BIOS) จะปรากฏขึ้นหากพีซีไม่สามารถตรวจหาเวอร์ชัน UEFI ตัวเต็มติดตั้งอยู่ในไดรฟ์ USB หรือพาร์ทิชันฮาร์ดไดรฟ์ หาก HP PC Hardware Diagnostics UEFI (ที่มีหน้าจอขาว) ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนในการเรียกใช้การทดสอบใน HP PC Hardware Diagnostics UEFI

 3. ใช้ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกการทดสอบ จากนั้นกด enter

  หลังจากเริ่มการทดสอบ หน้าจอจะปรากฏขึ้นสองส่วน: หน้าจออยู่ระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบ และหน้าจอผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ

 4. หลังเรียกใช้การทดสอบแต่ละส่วน ให้จดข้อมูลที่แจ้งเพื่อให้มีพร้อมอ้างอิงขณะติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

การทดสอบฮาร์ดแวร์โดยใช้ HP Support Assistant

HP Support Assistant มีชุดทดสอบวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์มากมาย เรียนรู้วิธีทดสอบปัญหาฮาร์ดแวร์ด้วย HP Support Assistant Diagnostics

หมายเหตุ:

สามารถใช้ HP Support Assistant ก็ต่อเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มไปยัง Windows

การเปิด HP Support Assistant Diagnostics

HP Support Assistant Diagnostics สามารถค้นหาได้จากแท็บ Troubleshooting and fixes (การแก้ไขปัญหา)

 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Support Assistant เวอร์ชันล่าสุดหากจำเป็น

 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant

 3. เลือกแท็บ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน) แล้วเลือกคอมพิวเตอร์ของคุณจากรายการอุปกรณ์

  แท็บ My Notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน)
 4. จากหัวข้อ Fixes & Diagnostics (แก้ไขปัญหาและวินิจฉัย) คลิก See all fixes and diagnostics (ดูการแก้ไขปัญหาและการวินิจฉัยทั้งหมด) จากนั้นคลิก Launch (เปิดใช้) ตามรายการที่คุณต้องการดำเนินการจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • One click fixes (แก้ไขแบบคลิกเดียว)

   • Fix your network (แก้ไขปัญหาเครือข่าย)

   • Fix your audio issues (แก้ไขปัญหาระบบเสียง)

   • Optimize your performance (ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ)

   • Check your operating system (เปลี่ยนระบบปฏิบัติการของคุณ)

  • Diagnostics (การวินิจฉัยปัญหา)

   • Run hardware diagnostics (เรียกใช้โปรแกรมทดสอบวินิจฉัยฮาร์ดแวร์)

   • Diagnose any printer issues (แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์)

   • Check your battery (ตรวจสอบแบตเตอรี่ของคุณ)

 5. ไปหัวข้อสำหรับปัญหาที่คุณต้องการแก้ไขปัญหา และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  แท็บ Fixes & Diagnostics (แก้ไขปัญหาและวินิจฉัยปัญหา)

การทดสอบแบตเตอรี่โดยใช้ HP Support Assistant

HP Battery Check เป็นยูทิลิตี้ใน HP Support Assistant ที่มีระบบการทดสอบแบตเตอรี่ที่แม่นยำและใช้งานได้ง่ายใน Windows

ใช้ HP Support Assistant เพื่อตรวจสอบและปรับเทียบแบตเตอรี่โดยทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant

  หากไม่ได้ติดตั้งแอพดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ HP Support Assistant

 2. เลือกแท็บ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน) จากนั้นคลิก Battery (แบตเตอรี่) หน้าแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้น

  การเลือก My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน) บนหน้าจอหลักของ HP Support Assistant
 3. คลิก Run battery check (เรียกใช้การตรวจสอบแบตเตอรี่)

  หน้าแบตเตอรี่
 4. รอขณะทำการตรวจสอบแบตเตอรี่

  HP Battery Check แสดงสถานะแบตเตอรี่

  ผลการทดสอบแบตเตอรี่
 5. ตรวจสอบผลการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP Support Assistant สถานะที่แจ้งอาจเป็น:

  ผลการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ HP Support Assistant

  สถานะ

  ข้อความ

  การดำเนินการที่แนะนำ

  Passed (ผ่าน)

  แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างถูกต้องและตามที่คาดหวัง

  อ่านข้อความที่เหลือเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

  Weak (แบตเตอรี่อ่อน)

  หรือ

  Very Weak (แบตเตอรี่อ่อนมาก)

  แบตเตอรี่ทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่ตามอายุการใช้งานปกติของแบตเตอรี่นั้น อายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระหว่างรอบการชาร์จแต่ละรอบจะสั้นลงอย่างมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่

  ข้อความแจ้งสถานะนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีความจุของแบตเตอรี่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อถูกใช้ไป ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนาน

  Replace (เปลี่ยนใหม่)

  แบตเตอรี่แจ้งข้อผิดพลาดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุด

  Replace the battery (เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่) หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในระยะเวลารับประกัน คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของคุณมีประกันหรือไม่

  Failure with and ID number (มีข้อผิดพลาดกับเลข ID)

  แบตเตอรี่มีปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

  จดสถานะแบตเตอรี่และ ID ข้อผิดพลาด เก็บข้อมูลสถานะแบตเตอรี่และ ID ข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อช่วยระบุปัญหาของคุณหากต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

  No Battery (ไม่มีแบตเตอรี่)

  HP Battery Check ไม่พบแบตเตอรี่

  แบตเตอรี่ไม่มีการติดตั้งหรือไม่พบในช่องใส่แบตเตอรี่ หากติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ ให้นำแบตเตอรี่ออก และตรวจสอบขาเพื่อดูว่ามีสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปิดกั้นการเชื่อมต่อหรือไม่ สอดแบตเตอรี่เข้าในช่องให้สุดหากไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ไว้ จากนั้นทำการทดสอบแบตเตอรี่

  ไม่รู้จัก

  HP Battery Check ไม่สามารถเข้าถึงแบตเตอรี่

  ถอดและใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่ คุณอาจต้องดาวน์โหลด และติดตั้งข้อมูลอัพเดตทั้งหมดจาก HP Support Assistant

การเรียกใช้ HP Network Check

HP Network Check จะทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทดสอบฮาร์ดแวร์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. จากแท็บ My notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน) ในหัวข้อ Fixes & Diagnostics (แก้ไขปัญหาและการวินิจฉัยปัญหา) คลิก Fix your network (แก้ไขปัญหาเครือข่ายของคุณ) หน้าจอร้องขอการตอบกลับอาจปรากฏขึ้นมา คุณสามารถที่จะยินยอมหรือปฏิเสธก็ได้

  แท็บ My Notebook (โน้ตบุ๊กของฉัน)
 2. หากหน้าจอ Welcome (ต้อนรับ) ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ Next (ถัดไป)

  หมายเหตุ:

  คลิกที่ช่องติดกับ Don't show again (ไม่ต้องแสดงอีก) เพื่อไม่ให้หน้าจอต้อนรับปรากฏขึ้นอีก

 3. รอขณะที่ HP Network Check รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่าย

  HP Network Check จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 4. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เครื่องมือพบและแก้ไขโดยคลิกที่ลูกศรติดกับ Possible Root Causes (สาเหตุเบื้องต้นที่เป็นไปได้)

  ดูปัญหาที่แก้ไขไม่ได้โดยคลิกที่ลูกศรที่อยู่ติดกันและทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา

  สถานะการเชื่อมต่อ — ไม่พบเครือข่าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย