ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

HP PC - การทดสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

HP มีซอฟต์แวร์วินิจฉัยปัญหาสำหรับทดสอบส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และยืนยันปัญหาฮาร์ดแวร์

เริ่มการทำงานด้วย Fast Test (การทดสอบอย่างรวดเร็ว) เพื่อตรวจสอบปัญหาฮาร์ดแวร์อย่างรวดเร็ว หากการทดสอบไม่พบข้อผิดพลาดใดแต่คอมพิวเตอร์ของคุณยังคงแสดงอาการของปัญหาฮาร์ดแวร์ ให้เรียกใช้ Extensive Test (การทดสอบอย่างละเอียด) ใช้การวินิจฉัยปัญหาใน HP PC Hardware Diagnostics Windows ยกเว้นในกรณีที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบู๊ตได้ จากนั้นใช้ส่วนการทดสอบเพื่อวินิจฉัยปัญหาใน HP PC Hardware Diagnostics UEFIประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย