ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP - วิธีการตั้งค่าและใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล

ใช้คุณสมบัติสแกนเอกสารไปยังอีเมลเพื่อสแกนเอกสารและส่งจากเครื่องพิมพ์ไปยังอีเมลแอดเดรสหนึ่งรายการขึ้นไปได้โดยตรง

เอกสารนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล

หมายเหตุ:

ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณสมบัติดังกล่าวต้องได้รับการกำหนดค่าโดยใช้ HP Embedded Web Server

หมายเหตุ:

เอกสารนี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP LaserJet Pro (MFPs) บางรุ่น แต่ไม่ทั้งหมด

ในการตั้งค่าและใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมลบน รุ่น HP LaserJet Pro MFP M329, M428, M429, or M479 โปรดดูที่เอกสารต่อไปนี้:

HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429, M479 - ตั้งค่าสแกนไปยังอีเมล์

นอกจากขั้นตอนด้านล่าง คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้คุณสมบัติสแกนไปยังอีเมลประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย