ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - ตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับการทำสำเนาบนกระดาษพิเศษ

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับการทำสำเนาบนกระดาษพิเศษ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษเพื่อสำเนาบนกระดาษพิเศษประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย