ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - การทำสำเนาบัตรประจำตัว

เรียนรู้วิธีการทำสำเนาทั้งสองด้านของบัตรประจำตัว หรือเอกสารขนาดเล็กอื่นๆ บนด้านเดียวกันของกระดาษ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย