ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro MFP - ตั้งค่าการทำสําเนาเริ่มต้น

ดูวิธีการตั้งค่าสำเนาเริ่มต้นโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าสำเนาใดๆ เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่จะใช้สำหรับทุกงานสำเนาได้ คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าการทำสำเนาเริ่มต้นประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย