ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP - ทำสำเนาบนทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

เครื่องพิมพ์ช่วยให้คุณสามารถทำสำเนาเอกสารสองด้านได้ คุณสามารถเลือกวิธีการอัตโนมัติ หรือด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำสำเนาจากตัวป้อนกระดาษ หรือแบบวางบนกระจกของสแกนเนอร์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของคุณในส่วนด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำสำเนาเอกสารสองด้าน (โดยใช้วิธีการอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย