ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - การพิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB (เฉพาะแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส)

เรียนรู้วิธีใช้การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB เพื่อพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ที่เข้าถึงง่ายอยู่ด้านหน้าเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

เครื่องพิมพ์ LaserJet Pro รุ่นที่มีแผงควบคุม LCD แบบ 2 บรรทัด ไม่รองรับ การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB

รองรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้เมื่อพิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USB:

  • .pdf

  • .jpg

  • .prn

  • .pcl

  • .ps

  • .doc และ .docx

  • .ppt และ .pptx

รุ่นเครื่องพิมพ์ M377, M426, M427, M452 และ M477 สนับสนุนไฟล์เพิ่มเติมสองประเภท ดังนี้:

  • .cht

  • .pxl

ขั้นตอนในการพิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USB จะแตกต่างกันตามประเภทของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ดูที่ส่วนด้านล่างสำหรับประเภทแผงควบคุม จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้เพื่อพิมพ์จากแฟลชไดร์ฟ USBประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย