ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro - ตั้งค่าการพิมพ์ HP Wi-Fi Direct

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro กับ Wi-Fi Direct แล้วสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือหรือแลปท็อปของคุณ

หากเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro ของคุณเป็นรุ่นไร้สาย คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์เพื่อเชื่อมต่อและพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือหรือแลปท็อป ไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่หรืออินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:

หากคุณมีรุ่นเครื่องพิมพ์ไร้สายที่เปิดตัวระหว่างปลายปี 2011 และกลางปี 2014 เครื่องพิมพ์อาจใช้คุณสมบัติ HP Wireless Direct แทนคุณสมบัติ Wi-Fi Direct หากต้องการดูวิธีเปิด HP Wireless Direct และเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณเข้ากับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP Mobile Printing

ใช้ Wi-Fi Direct ในการพิมพ์แบบไร้สายจากอุปกรณ์ต่อไปนี้:

 • iPhone, iPad หรือ iPod touch จะใช้แอป Apple AirPrint หรือ HP ePrint

 • อุปกรณ์พกพา Android จะใช้ปลั๊กอิน HP Print Service หรือแอป HP Smart

 • คอมพิวเตอร์ Windows และ Mac ที่ใช้ซอฟต์แวร์ HP ePrint

วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วพิมพ์จาก Windows, Android หรือ Apple iPhone หรือ iPad โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro

หมายเหตุ:

วิดีโอเหล่านี้จะนำไปใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ LaserJet Pro รุ่นต่อไปนี้เท่านั้น: M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454 และ M479

โปรดดูขั้นตอนที่ถูกต้องในส่วนต่อไปนี้ในเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆ ทั้งหมด

 • Android:

 • Apple iOS:

 • Windows:

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

ในการเริ่มต้นใช้งาน ให้ใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิด Wi-Fi Direct

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในรายการตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct

ขั้นตอนที่สอง: กำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct (ตัวเลือก)

กำหนดค่าประเภทการเชื่อมต่อ และเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi-Direct ของเครื่องพิมพ์โดยเปิดEmbedded Web Server (EWS) และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ตรวจดูข้อมูลในส่วนต่อไปนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตั้งค่า Wi-Fi Direct ที่สามารถกำหนดค่าได้ และวิธีการหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ที่คุณจะต้องเข้าถึง EWS

เกี่ยวกับประเภทการเชื่อมต่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน

 • อัตโนมัติ: อนุญาตให้อุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

 • ด้วยตนเอง: ต้องมีการยืนยันอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ก่อนที่จะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ได้

  หมายเหตุ:

  ตัวเลือก ด้วยตนเอง จะปลอดภัยกว่า เนื่องจากก่อนที่จะสามารถทำการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้กดปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือต้องป้อนรหัส PIN 8 หลักลงในอุปกรณ์มือถือ

 • Advanced (ขั้นสูง): เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย ตัวเลือกขั้นสูงอื่นๆ จะรวมถึงการไม่เผยแพร่หรือแสดงชื่อ Wi-Fi Direct ในรายงาน

เกี่ยวกับชื่อ Wi-Fi Direct ของเครื่องพิมพ์

ในรายการเครื่องพิมพ์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct จะมี “DIRECT” อยู่ในชื่อเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น

ในสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบเดียวกันมากกว่าหนึ่งรุ่น การระบุเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องด้วยชื่อ Wi-Fi Direct ที่ไม่ซ้ำกันอาจช่วยให้ระบุเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้งานการพิมพ์ด้วย Wi-Fi Direct

รับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์

ในการเข้าใช้ Embedded Web Server (EWS) คุณต้องมี IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ ค้นหา IP แอดเดรสบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

ตัวอย่าง IP แอดเดรสเช่น 192.168.0.1

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อรับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์

เปิด Embedded Web Server (EWS) และกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct

เรียนรู้วิธีเปิด Embedded Web Server (EWS) และกำหนดการตั้งค่า Wi-Fi Direct

 1. เปิด Embedded Web Server

  1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดเว็บเบราเซอร์ และในแถบที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

   ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์

   ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในแถบที่อยู่เบราเซอร์
  2. กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

   หมายเหตุ:

   หากเบราว์เซอร์แสดงข้อความที่ระบุว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป โดยการเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

   EWS จะเปิดขึ้น

 2. บนโฮมเพจ EWS ให้คลิกแท็บ หน้าแรก แล้วคลิก Wi-Fi Direct

 3. ในหน้า Wi-Fi Direct ให้ปรับประเภทการเชื่อมต่อและเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ Wi-Fi Direct ตามต้องการ

 4. คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่สาม: เชื่อมต่อและพิมพ์

หลังจากที่คุณเปิดใช้งาน Wi-Fi Direct บนเครื่องพิมพ์ และปรับการตั้งค่าตามต้องการแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์และพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายได้ ทำตามคำแนะนำด้านล่างสำหรับประเภทอุปกรณ์ของท่าน (คอมพิวเตอร์หรือมือถือ)

ในการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Direct บนอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi Direct

หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย หรือหน้าสรุปเครือข่าย จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ รหัสผ่าน Wi-Fi Direct แสดงอยู่ในหน้า

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด
 • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว:

  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปัดแท็บที่ด้านบนของหน้าจอลงเพื่อเปิดแดชบอร์ด และแตะไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

  2. เลื่อนและแตะ รายงาน

  3. เลื่อนและแตะที่ หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย เพื่อพิมพ์รายงาน

 • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ:

  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

  2. แตะ รายงาน แล้วเลื่อนและแตะ สรุปเครือข่าย เพื่อพิมพ์รายงาน

 • แผงควบคุม 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด:

  1. บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม OK เพื่อแสดงหน้าจอหลัก

  2. เลื่อนไปที่เมนู รายงาน แล้วกดปุ่ม OK

   หมายเหตุ:

   สำหรับบางรุ่น ให้เปิดเมนู การตั้งค่า ก่อน จากนั้นไปที่เมนู รายงาน

  3. เลื่อนไปที่ หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย หรือ สรุปเครือข่าย (ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์) แล้วกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์รายงานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย