ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, Pro 8020 และ 8030 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ ใส่กระดาษ จากนั้นจัดเรียงหัวพิมพ์

หมายเหตุ:

หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ไปที่หัวข้อ 123.hp.com

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก

 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

 2. แกะฟิล์มออกจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

  การแกะเทปออกจากเครื่องพิมพ์
 3. ยกฝาสแกนเนอร์ จากนั้นแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกระจกสแกน

  การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากแท่นสแกนเนออร์
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์

  การปิดฝาสแกนเนอร์

ต่อสายไฟและกำหนดค่าของคุณ

ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ แล้วกำหนดค่าที่ต้องการของคุณ

หมายเหตุ:

ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะจัดตั้งขึ้นในระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์

 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

  การต่อสายไฟ
 2. หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด)

 3. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดเลือก Confirm (ยืนยัน)

 4. กดเลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ จากนั้นกดเลือก Confirm (ยืนยัน)

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์

ติดตั้งตลับหมึก HP ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 1. เปิดฝาด้านหน้า จากนั้นยกฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

  การเปิดฝาเครื่องพิมพ์
 2. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

 3. แกะพลาสติกป้องกันออกจากแคร่ตลับหมึกพิมพ์

  การแกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นดึงแถบสีส้มออกทางข้างหลังตรงๆ เพื่อนำออกจากฟิล์มพลาสติก

  ข้อควรระวัง:

  นำแถบยื่นและหีบห่อพลาสติกออกให้หมดก่อนถอดฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วได้

  การดึงแถบสีส้มบนฟิล์มหุ้มออกทางด้านหลังตรงๆ
 5. จับที่ด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นบิดฝาสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำออกจากตลับหมึกพิมพ์

  บิดฝาสีส้มเพื่อบิดออกจากตลับหมึก
 6. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นกดบนตลับหมึกจนกระทั่งล็อคเข้าที่

  การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อื่น

 8. ปิดฝาด้านหน้าและฝาช่องตลับหมึกพิมพ์

 9. เมื่อเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการเริ่มต้นทำงาน ให้กดเลือก OK (ตกลง)

ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษธรรมดาขนาด Letter หรือ A4 ลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นทำการจัดเรียงหัวพิมพ์โดยใช้เครื่องมือระบบบอัตโนมัติ

 1. เลื่อนถาดป้อนกระดาษออก จากนั้นนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก แล้วเลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก

  การเปิดถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวกำหนดแนวกระดาษออก
 2. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างหันไปด้านหน้าและด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง

  การใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ

  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 4. ใส่ถาดป้อนกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์

 5. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือก OK (ตกลง)

  เครื่องจะจัดพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา

 6. เปิดฝาสแกนเนอร์ จากนั้นวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกไว้บนกระจกสแกน จัดวางหน้าเอกสารคว่ำลงโดยให้ด้านบนของหน้าเอกสารสอดคล้องกับแนวร่องใกล้กับมุมด้านหลังของกระจกสแกน

  จัดวางหน้าจัดเรียงตลับหมึกลงบนกระจกสแกน
 7. ปิดฝาสแกนเนอร์ จากนั้นกดเลือก Scan (สแกน)

  เครื่องพิมพ์จะสแกนหน้าจัดเรียงตลับหมึกและข้อความ Alignment Successful (จัดเรียงตลับหมึกสำเร็จ) จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม

 8. รีไซเคิลหน้าการจัดเรียงตลับหมึกและวัสดุบรรจุภัณฑ์

ต่อสายแฟกซ์ (รุ่น 8020 และ 8030)

หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติรับส่งแฟกซ์ ให้ใช้สายแฟกซ์ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับช่องสายโทรศัพท์บ้านที่ใช้งานได้

ต่อสายแฟกซ์เข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง จากนั้นต่อปลายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบ LINE ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์

หากคุณใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติ ให้ต่อสายแฟกซ์เข้ากับเครื่อง จากนั้นต่อปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบแฟกซ์ EXT

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ วิธีการรับส่งแฟกซ์

ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ได้รับการตั้งค่าแล้วในตอนนี้ และคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ได้ อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์ในขณะติดตั้งซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์หรือแอป HP Smart จาก 123.hp.comประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย