ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - การปรับปรุงคุณภาพการรับส่งแฟกซ์

แฟกซ์ที่ส่งหรือรับมีเส้นแนวตั้งหรือแนวนอน แถบเส้น หรือความละเอียดไม่ดี

ตัวอย่างคุณภาพแฟกซ์ไม่ดี
หมายเหตุ:

แฟกซ์เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการส่งเอกสาร แต่อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดหากคุณต้องการส่งหรือรับภาพคุณภาพสูง หากคุณภาพของแฟกซ์ไม่ดีพอ ให้พิจารณาใช้การสแกนแทน

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพื่อสแกนผ่านเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือใช้แอพ HP Smart เพื่อสแกนผ่านเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ จากนั้นส่งผลงานสแกนผ่านอีเมล หากคุณไม่มี HP Smart ให้ดาวน์โหลดจาก 123.hp.com หรือร้านค้าแอพประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย