ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

ฉันจะค้นหาชื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ HP ได้อย่างไร

HP มีรุ่นเครื่องพิมพ์ต่างๆ หลายร้อยรุ่น ระบุชื่อเครื่องพิมพ์และเลขรุ่นของคุณเพื่อสั่งวัสดุสิ้นเปลืองที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง และค้นหาข้อมูลช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย