ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - การทำสำเนาหรือสแกนเอกสารหลายขนาด

ใช้คุณสมบัตินี้ในการทำสำเนาหรือสแกนเอกสารต้นฉบับที่มีหน้าที่มีขนาดแตกต่างกัน หากหน้ามีความกว้างขนาดเดียวกันแต่ความยาวต่างกัน คุณสามารถสแกนเป็นงานเดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมขนาดต่อไปนี้: Letter และ Legal, A4 และ A3 หรือ Letter และ Ledger

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

ในการเริ่มต้น ให้เลือกวิธีที่ใช้ (ทำสำเนาหรือสแกน) แล้วคลิกส่วนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง และปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเสร็จสิ้นงานประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย