ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - การทำสำเนาหรือสแกนหน้าจากหนังสือหรือเอกสารเย็บเล่มอื่นๆ

ใช้คุณสมบัติ โหมดหนังสือ เพื่อทำสำเนาหรือสแกนหน้าจากเอกสารต้นฉบับที่เย็บเล่ม เช่น หนังสือ และบันทึกเป็นภาพที่สแกนแต่ละภาพ คุณสมบัติจะจัดการภาพที่สแกนและจัดเรียงตามลำดับที่ถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ พิมพ์หน้าโดยใช้คุณสมบัติทำสำเนา หรือบันทึกหน้าที่สแกนไปยังไฟล์ในหน่วยความจำเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติจะสร้างภาพที่สแกนที่มีขนาด Letter หรือ A4 หากเอกสารต้นฉบับเล็กกว่า คุณสมบัติจะคงขนาดต้นฉบับและไม่สเกลภาพให้พอดีกับกระดาษ หากเอกสารต้นฉบับใหญ่กว่า คุณสมบัติจะตัดหน้าและไม่สเกลภาพให้พอดีกับกระดาษ

หมายเหตุ:

เอกสารต้องเย็บเล่มที่ขอบด้านซ้าย คุณสมบัตินี้จะไม่ใช้ไม่ได้กับปกด้านหน้าและด้านหลัง

หมายเหตุ:

ขั้นตอนการทำสำเนาหรือสแกนหน้าจากหนังสือจะแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุมในเครื่องพิมพ์

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

เริ่มต้นด้วยการทบทวนข้อมูลในส่วน “การวางหนังสือบนกระจกสแกนเนอร์” ด้านล่าง จากนั้นไปที่ส่วนประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในการสแกนหรือทำสำเนาหน้าจากหนังสือประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย