ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - สแกนไปยังที่จัดเก็บงาน

เรียนรู้วิธีการสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ เอกสารสามารถเรียกจากหน่วยความจำเครื่องพิมพ์และพิมพ์ในภายหลังได้

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 3

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส FutureSmart 4

ส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสแกนไปยังที่จัดเก็บงานในเครื่องพิมพ์ หรือการพิมพ์เอกสารที่บันทึกอยู่ในที่จัดเก็บงานของเครื่องพิมพ์ก่อนหน้านี้

สแกนไปยังการจัดเก็บงานในเครื่องพิมพ์

ค้นหาประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในการสแกนเอกสารและบันทึกลงในโฟลเดอร์ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

พิมพ์จากการจัดเก็บงานในเครื่องพิมพ์

ค้นหาประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อพิมพ์เอกสารที่ถูกบันทึกก่อนหน้านี้ในที่จัดเก็บงานในเครื่องพิมพ์ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย