ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - จัดเก็บงานพิมพ์ในเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลังหรือพิมพ์แบบส่วนตัว

เรียนรู้วิธีจัดเก็บงานพิมพ์บนเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลังหรือพิมพ์แบบส่วนตัว

ส่วนด้านล่างนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างงานที่จัดเก็บไว้ การพิมพ์งานที่จัดเก็บไว้ การลบงานที่จัดเก็บไว้ และการจัดการจำนวนงานที่สามารถจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ได้

การสร้างงานที่เก็บบันทึกไว้

ดูวิธีการสร้างงานที่จัดเก็บในเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนในการสร้างงานที่จัดเก็บไว้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คลิกส่วนด้านล่างที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มาเพื่อสร้างงานที่เก็บไว้

การพิมพ์งานที่เก็บไว้

เรียนรู้วิธีพิมพ์งานที่จัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อพิมพ์งานที่จับเก็บไว้

การลบงานพิมพ์ที่เก็บบันทึกไว้

เรียนรู้วิธีลบงานที่จัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อลบงานที่จับเก็บไว้

จัดการจำนวนงานที่สามารถเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ได้

เรียนรู้วิธีจัดการจำนวนงานที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ได้

เมื่องานใหม่ถูกจัดเก็บในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะบันทึกทับงานก่อนหน้าที่มีชื่อผู้ใช้และงานเหมือนกัน หากไม่มีงานที่มีผู้ใช้เดียวกันและชื่อเดียวกันอยู่ และเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใช้เนื้อที่เพิ่มเติม เครื่องพิมพ์อาจลบงานอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ โดยเริ่มต้นจากงานที่เก่าที่สุดก่อน

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 3

แผงควบคุม FutureSmart 4

แผงควบคุม FutureSmart 4

ค้นหาประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อจัดการจำนวนงานที่สามารถจัดเก็บไว้ในเครื่องพิมพ์ได้ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย